Jaarverslag 2023

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond

Voorwoord

2023 zal altijd de schaduw dragen van de aanslepende oorlog in Oekraïne en van de gruwel in en om Gaza. Nadat de wereld corona van zich af had kunnen schudden, volgde nieuw leed van een heel andere orde. 

Het maakt alles en dus ook dit jaarverslag relatief. Net nu we weer zonder voorbehoud konden programmeren en plannen, en het publiek de weg naar de Brakke Grond opnieuw wist te vinden.

Zo was er bijvoorbeeld opnieuw festival Beyond the Black Box (dat in 2022 moest worden geannuleerd), organiseerden we samen met Theater Bellevue de eerste Nederlandse editie van Shakespeare is Dead (hét festival voor de nieuwe theatertekst), kwam ZEEMAAL van Sien Vanmaele tijdens het Nederlands Theater Festival alsnog ‘thuis’ in onze Grote zaal, coproduceerden we De Waarheidscommissie (in Rotterdam, Arnhem en Amsterdam), cureerde onze satellietcurator Zeynep Kubat de prachtige expo Enveloped In You en waren we krachtig aanwezig op onder andere de festivals Out The Frame en Rewire én Museumnacht. Het volledige overzicht van activiteiten vindt u verderop in dit jaarverslag. 

2023 bracht naast een aantal personeelswissels ook de succesvolle samenwerking met een nieuwe café-uitbater. In het kader van good governance werden via een open oproep twee nieuwe Nederlandse bestuurders gevonden en stelden we een gedragscode op, we investeerden in opleidingen, ook onder andere in functie van sociale veiligheid, en we startten de zelfevaluatie van ons bestuur op. We zetten verder in op onze vijf kernwaarden die we willen laten doorwerken in alles wat de Brakke Grond doet. 

Aan het eind van het jaar kwam het nieuws dat de lopende beheersovereenkomst (2022-2024) met een jaar wordt verlengd tot 2025, maar liet de directeur ook weten dat hij na meer dan zes jaar de Brakke Grond zou verlaten voor een nieuwe uitdaging in de Warande in Turnhout. De overgang werd in de beste verstandhouding aangepakt. Er werd een vacature uitgezet en in de tussentijd zullen Wouter de Wilde en Lisa Wiegel het directeurschap samen waarnemen. Zo blijft de continuïteit gegarandeerd.

Luc Devoldere (voorzitter Raad van Bestuur) en Bart Govaert (directeur)

Programma

Lees verder

Artistiek beleid

Eén geïntegreerd artistiek plan met drie pijlers: presentatie, ontwikkeling en kennisdeling.

Introductie

De Brakke Grond zet in op de waarde van het verschil en de ontmoeting met het onbekende. Doordat onze zuiderburen vaak een andere benadering hebben – vertrekkend vanuit een andere geschiedenis, met als achtergrond andere opleidingen en ervaringen, werkend in een andere maatschappij en cultuur – ontstaan er verrassingen, onbekende vormen, een andere (beeld)taal. We laten de meerwaarde zien van het Vlaamse perspectief voor het Nederlandse veld. We tonen makers en gezelschappen die complementair zijn aan het Nederlandse aanbod en daarmee inspirerend kunnen zijn voor zowel het Nederlandse publiek als de professionals. Hierbij kijken we in het bijzonder naar eigenzinnige makers die de norm bevragen, die het ongemak omarmen en die kruisbestuivingen tussen de disciplines opzoeken.

Lees verder

Drie pijlers

Het beleid van de Brakke Grond rust op drie pijlers: presentatie, ontwikkeling en kennisdeling. We presenteren zowel in ons cultuurhuis aan de Nes als bij partners in en buiten Amsterdam de meest urgente, verrassende en grensverleggende projecten uit Vlaanderen. Met gedurfde keuzes streven we ernaar het Nederlandse professionele veld en publiek te blijven inspireren. Kunstenaars ondersteunen we in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld door residenties te faciliteren, coproducties aan te gaan en artistieke en zakelijke coaching te bieden. Als belangrijke schakel in het Vlaams-Nederlandse kunstenlandschap bevorderen we uitwisseling, ontmoeting en kennisdeling tussen beide sectoren om de wederzijdse inspiratie en samenwerking te blijven versterken.

Lees verder

Presentatie

Ons doel is om de presentatie van bijzondere kunstenaars en artiesten uit Vlaanderen zo veel mogelijk te integreren in de Nederlandse context. Op deze manier bevorderen we de uitwisseling tussen het Vlaamse en Nederlandse kunstveld, verbinden we relevante doelgroepen met de kunstenaars en vergroten we de zichtbaarheid van het werk. 

Lees verder

Ontwikkeling

We ondersteunen makers in hun artistieke ontwikkeling door hun praktijk langdurig te volgen, residenties aan te bieden en coproducties aan te gaan. Op deze manier faciliteren we de ontwikkeling van nieuw werk, creëren we vanaf een vroeg stadium in het proces een netwerk van partners in zowel Vlaanderen als Nederland, en bieden we Vlaamse makers de kans om verbindingen te leggen met de culturele, maatschappelijke en historische context van Amsterdam en Nederland.

Lees verder

Kennisdeling

Als schakel tussen het Vlaamse en Nederlandse culturele veld initieert en faciliteert de Brakke Grond kennisdeling, netwerkvorming en uitwisseling. Dit doen we vaak in het kielzog van grotere festivals en projecten, waar we kunnen profiteren van de aanwezigheid van verschillende professionals en kunnen aanhaken met onze netwerkactiviteiten.

Lees verder

Uitgelicht

We proberen in onze projecten de drie pijlers zo veel mogelijk te laten samenkomen. Hieronder volgen een paar voorbeelden waarin deze pijlers elkaar succesvol hebben weten te kruisen.

"In gedachten verzonken, maar ook totaal met hun lichaam verbonden, kijkt het publiek naar een contactimprovisatie, wat toch een zeldzaamheid mag genoemd worden." Theaterkrant over Landing on Feathers

Beyond the Black Box

Beyond the Black Box kende na de coronajaren eindelijk weer een live-editie. In vier dagen tijd mochten we bijna zeshonderd bezoekers verwelkomen. Bij onze professionalsdiners waren in totaal 46 deelnemers uit Vlaanderen en Nederland aanwezig, onder wie programmeurs van podia en festivals, makers, zakelijk leiders en talentontwikkelaars. In 2023 werd de samenwerking met partners C-TAKT en SoAP Maastricht voortgezet, en met de nieuwe partner Platform 0090 uit Antwerpen aan boord, brachten we dankzij hun netwerk een sterkere focus op beeldende kunst en meer culturele diversiteit.

Lees verder Bekijk de festivalpagina

Videoportretten i.s.m. De Zendelingen

"Meer tijd nemen, je eigen lichaam voelen in de gewaarwording van anderen, je realiseren hoe je blik gestuurd wordt en door wie of door wat."

Theaterkrant over Beyond the Black Box
"Shakespeare is dead, maar nog niet begraven. En misschien is dat nodig om meer ruimte te maken." Theatermaker en -schrijver Mathieu Charles in de Staat van de Theatertekst

Shakespeare is Dead

In samenwerking met Theater Bellevue presenteerden we voor het eerst Shakespeare is Dead, hét festival voor de nieuwe theatertekst. De eerste editie in 2022, georganiseerd in Leuven door theatergezelschap Het nieuwstedelijk, kreeg daarmee een vervolg in Amsterdam. Het festival opende voor een volle zaal met onder andere de Staat van de Theatertekst van theatermaker en -schrijver Mathieu Charles – die in 2023 zijn driejarige Nieuwe Makersregeling bij ons afrondde – en de uitreiking van het TheaterTekstTalent Stipendium 2023.

Lees verder Bekijk de festivalpagina

Out The Frame

Op 1 april lanceerde de Brakke Grond voor het eerst een satelliet-editie van het muziekfestival Out The Frame in Amsterdam. In samenwerking met het Belgische kunstencentrum VIERNULVIER en All Eyes On Hip Hop bracht het festival het beste van de muzikale underground – van hiphop tot experimentele soul – naar Melkweg Amsterdam, waar Vlaamse, Nederlandse en internationale artiesten uit de undergroundscene samenkwamen.

Lees verder Bekijk de festivalpagina

Dit was Out The Frame

Oorzaken

Oorzaken is een internationaal podcastfestival dat zich inzet voor verhalende audio en bijzondere kruisbestuivingen met andere kunstdisciplines. De Brakke Grond was voor het eerst in vier jaar weer de hoofdlocatie van het festival.

Lees verder Bekijk de festivalpagina

Enveloped In You

In september trapten we het seizoen af met de tentoonstelling Enveloped In You, samengesteld door curator Zeynep Kubat. Hierin bracht ze vijf kunstenaars samen die opereren op het grensvlak van fotografie en textiel. Hedendaagse kunstenaars verkennen nieuwe vormen van fotografie om de ervaring van tijd en ruimte te transformeren en andere zintuiglijke interacties met het publiek te creëren. Velen van hen gebruiken textiel en stof om zachtheid en intimiteit in de relatie tussen toeschouwers en kunstwerk te brengen.

Lees verder Bekijk de expositiepagina

"De tentoonstelling vormt een uitnodiging voor de toeschouwer om zich te laten omringen en omhelzen door de beelden."

Curator Zeynep Kubat
"Comités van historici, kunstenaars, activisten en betrokkenen brachten de lokale geschiedenis van de mensentuinen én de nasleep in hedendaagse vormen van racisme en discriminatie in kaart." NRC over De Waarheidscommissie Nederland

De Waarheidscommissie

In navolging van de Belgische Waarheidscommissies, gepresenteerd door theatergezelschap Action Zoo Humain tussen 2013 en 2018 in Brussel, Gent, Mechelen en Antwerpen, koesterde initiatiefnemer en regisseur Chokri Ben Chikha de wens om dit project ook in Nederland te realiseren. De Brakke Grond coproduceerde en realiseerde deze unieke theaterproductie samen met een flink aantal partners: Internationaal Theater Amsterdam, Theater Rotterdam, deBuren, DEGASTEN, Musis & Stadstheater Arnhem. Daarnaast werd het project ondersteund door Nederlandse fondsen als VriendenLoterij, Fonds 21, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten.

Lees verder Bekijk de programmapagina

"Voor De Waarheidscommissie in Nederland hebben we wel drie jaar geïnvesteerd in het praten met mensen, met gemeenschappen, de archieven in, materiaal verzamelen."

Artistiek leider Action Zoo Humain Chokri Ben Chikha
"Wat komen die twee hier doen, die meisjes?! Bij onze mannelijke collega’s werd op een heel andere manier gereageerd. Als iets dan nog niet af was, was het: ‘ah, die zijn rock-’n-roll’." Collectief buren in Kan niet bestaat niet

Kan niet bestaat niet

In samenwerking met Mister Motley ontwikkelden we de podcast Kan niet bestaat niet, waarin Vlaamse en Nederlandse kunstenaars vertellen over een werk dat het daglicht nooit heeft gezien. In twintig afleveringen krijgt de luisteraar een bijzondere inkijk in de artistieke praktijk, werkwijze en denkprocessen van de kunstenaars. In gesprek met presentatoren Lieneke Hulshof en Maurits de Bruijn vertellen kunstenaars over dat ene idee dat niet gerealiseerd is en de reden daarvan. Dit resulteert in ontroerende anekdotes en verhalen over hilarische mislukkingen of dromen die te groot bleken. Deze podcast geeft niet alleen inzicht in het maakproces van de kunstenaars, en een inkijk in de wereld achter de succesvolle werken die de museummuren halen, maar schetst een spannend beeld van een werk dat er niet echt is. Want hoe beschrijf je iets wat eigenlijk niet bestaat?

Lees verder Beluister de podcast op Spotify

Totaaloverzicht programma's

We onderscheiden ‘eigen programmatie’ en ‘gastprogramma’ om ons organisatieprofiel nog scherper te definiëren. We willen het publiek helder laten zien welke programma's we zelf initiëren en organiseren, en welke we graag ondersteunen maar waarvan we niet de hoofdorganisator zijn. Op deze manier benutten we onze expertise optimaal. 

Lees verder

Januari
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
02-01-2023 - 08-01-2023 Salomé Mooij Repetitie, workshop de Brakke Grond
06-01-2023 & 13-01-2023 & 20-01-2023 & 27-01-2023 Podcast - Kan niet bestaat niet Mister Motley Externe locatie
17-01-2023 De Zendelingen Opname videoportretten de Brakke Grond
18-01-2023 - 21-01-2023 Jef Van gestel - Deeg Voorstelling de Brakke Grond
21-01-2023 Emerson College Verhuur de Brakke Grond
23-01-2023 - 27-01-2023 Salomé Mooij Residentie de Brakke Grond
23-01-2023 - 29-01-2023 Jija Sohn Residentie de Brakke Grond
24-01-2023 Uitgeverij Prometheus Verhuur de Brakke Grond
Februari
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
01-02-2023 - 04-02-2023 Beyond the Back Box C-TAKT, SoAP Maastricht en Platform 0090 de Brakke Grond
03-02-2023 & 10-02-2023 & 17-02-2023 & 24-02-2023 Podcast - Kan niet bestaat niet Mister Motley Externe locatie
04-02-2023 Salomé Mooij - Proxemics Beyond the Black Box de Brakke Grond
08-02-2023 - 04-03-2023 Mathieu Charles - AKOMFRAHDIO Voorstelling de Brakke Grond
13-02-2023 Bits of Freedom - Big Brother Award Verhuur de Brakke Grond
13-02-2023 - 18-02-2023 Jija Sohn Residentie de Brakke Grond
14-02-2023 SLAA - Op de Sofa Verhuur de Brakke Grond
15-02-2023 - 19-02-2023 Ão Residentie de Brakke Grond
15-02-2023 - 19-02-2023 Future Husband, BLUAI, Bobbi Lu, Niels Orens & Ão Sound Track Cinetol
21-02-2023 Sachli Gholamalizad - Daughters of the Witches Voorstelling de Brakke Grond
23-02-2023 Prijs de Poezie Jurybijeenkomst de Brakke Grond
24-02-2023 Centrum van Onvanzelfsprekende Zaken dBG, deTheatermaker, SoAP de Brakke Grond
26-02-2023 Conny Braam & Uitgeverij Atlas - boekpresentatie Verhuur de Brakke Grond
27-02-2023 Trip to the Moon - filmopnames Verhuur de Brakke Grond
28-02-2023 - 02-03-2023 De Nwe Tijd / Suzanne Grotenhuis - Holy Shit Voorstelling de Brakke Grond
28-02-2023 - 08-03-2023 Laura Boser Repetitie de Brakke Grond
Maart
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
01-03-2023 - 08-03-2023 Rachid Laachier Residentie de Brakke Grond
03-03-2023 - 04-03-2023 Mathieu Charles - AKOMFRAHDIO Voorstelling de Brakke Grond
03-03-2023 & 10-03-2023 & 17-03-2023 & 24-03-2023 & 31-03-2023 Podcast - Kan niet bestaat niet Mister Motley Externe locatie
07-03-2023 BA Cultuurwetenschappen UvA - ontvangst studenten BA Cultuurwetenschappen UvA Ontvangst studenten/rondleiding de Brakke Grond
09-03-2023 - 10-03-2023 Puppet Playground Feikes Huis de Brakke Grond
10-03-2023 - 12-03-2023 Porcelain id, Vieze Meisje & BLUAI Grasnapolsky Festival Externe locatie
12-03-2023 - 14-03-2023 BOG. Montage de Brakke Grond
14-03-2023 - 18-03-2023 Louis Janssens Residentie de Brakke Grond
14-03-2023 - 18-03-2023 Youness Khoukhou & Nisrine Mbarki/Moussem Schrijfresidentie de Brakke Grond
15-03-2023 - 18-03-2023 BOG. - BOG. 2 Voorstelling de Brakke Grond
17-03-2023 - 21-03-2023 Bibi van Lieshout, Nouha Ranoun en Khalid Koujili El Yakoubi Schrijfresidentie de Brakke Grond
21-03-2023 European School of Ballet Verhuur de Brakke Grond
24-03-2023 - 25-03-2023 Shakespeare is Dead Theater Bellevue Bellevue, ITA & de Brakke Grond
27-03-2023 - 31-03-2023 Oorzaken x deBuren - Territoriumdrift Residentie de Brakke Grond
28-03-2023 - 30-03-2023 Youniss Residentie de Brakke Grond
29-03-2023 Stichting Verhalende Journalistiek - Meestervertellers Verhuur de Brakke Grond
31-03-2023 Centrum van Onvanzelfsprekende Zaken dBG, deTheatermaker, SoAP de Brakke Grond
April
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
01-04-2023 Youniss, Delish Da Goddess, Kleine Crack & Slagter, Suzooki Swift & Cheyanne Hudson Out The Frame / Melkweg Melkweg & Brakke Grond
02-04-2023 Prijs de Poëzie - De Gedichtenwedstrijd Verhuur de Brakke Grond
05-04-2023 tg STAN - About Elly Voorstelling de Brakke Grond
05-04-2023 - 06-04-2023 Silke Huysmans & Hannes Dereere / CAMPO - Out of the Blue Voorstelling Frascati
05-04-2023 - 18-04-2023 Melissa Mabesoone - Maturation Station Expositie de Brakke Grond
06-04-2023 Out of the Blue - Into the Deep Contextprogramma Frascati
06-04-2023 - 09-04-2023 Youniss, Pak Yan Lau, Dienne en Vica Pacheco Rewire i.s.m. VIERNULVIER & STUK Externe locaties
07-04-2023 Serious Culture - Nacht van de Filosofie Verhuur de Brakke Grond
07-04-2023 HUMAN/VPRO - Opnames Filosofisch Kwintet Verhuur de Brakke Grond
07-04-2023 & 14-04-2023 & 21-04-2023 & 28-04-2023 Podcast - Kan niet bestaat niet Mister Motley Externe locatie
11-04-2023 & 25-04-2023 De Leesclub Te Gast de Brakke Grond
11-04-2023 - 13-04-2023 Jija Sohn x SNDO Workshops de Brakke Grond
11-04-2023 - 14-04-2023 Ontroerend Goed - The Funeral Voorstelling de Brakke Grond
15-04-2023 Lila Magnin - AZAD Voorstelling de Brakke Grond
17-04-2023 De Nwe Tijd - Maandagavond on Tour Voorstelling de Brakke Grond
20-04-2023 Amsterdam Fringe Festival - How to Fringe Verhuur de Brakke Grond
21-04-2023 - 22-04-2023 Zuidpool - Long Day’s Journey into Night Voorstelling de Brakke Grond
21-04-2023 Vrienden Theater na de Dam - bijeenkomst Verhuur de Brakke Grond
26-04-2023 Universiteit van Amsterdam - bijeenkomst Verhuur de Brakke Grond
28-04-2023 Centrum van Onvanzelfsprekende Zaken dBG, deTheatermaker, SoAP de Brakke Grond
28-04-2023 - 29-04-2023 Abattoir Fermé - Glitch Voorstelling de Brakke Grond
28-04-2023 - 04-05-2023 Stefanie Claes - Ravensbrück Theater na de Dam de Brakke Grond
Mei
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
02-05-2023 & 09-05-2023 & 16-05-2023 & 23-05-2023 De Leesclub Te Gast de Brakke Grond
05-05-2023 Vrijheidsmaaltijd Theater na de Dam de Brakke Grond
05-05-2023 Podcast - Kan niet bestaat niet Mister Motley Externe locatie
06-05-2023 UDIV & IDNI - Fokovisme Voorstelling deSingel, Antwerpen
06-05-2023 VAAGUE, Ibelisse Guardia Ferragutti, Frank Rosaly, Berlinde Deman, Lennart Heyndels, Lily Joel, Giovanni Iacovella, Dust Bunny en Susobrino Space is the Place Festival de Brakke Grond
08-05-2023 Lezing Michael Sandel - Brainwash Verhuur de Brakke Grond
09-05-2023 Fair P(l)ay Eunic, Kunstenpunt Het Nieuwe Instituut
10-05-2023 MOVI Netwerk - Vlaamse Overheid Te Gast de Brakke Grond
11-05-2023 - 14-05-2023 Fiber Festival Verhuur de Brakke Grond
16-05-2023 HVO Querido - KWIK concert Verhuur de Brakke Grond
17-05-2023 - 19-05-2023 De Nwe Tijd & DE HOE - DAVID, of hoe we ons bedacht hebben Voorstelling de Brakke Grond
22-05-2023 - 26-05-2023 Rose-Myrtha Vercammen Fortuna Residentie de Brakke Grond
23-05-2023 - 27-05-2023 DAS Theatre Eindpresentaties Verhuur de Brakke Grond
25-05-2023 - 26-05-2023 Mathieu Charles - MAGGOT BRAIN II: A SOLILOQUY OF GHOSTS Voorstelling de Brakke Grond
26-05-2023 Centrum van Onvanzelfsprekende zaken dBG, deTheatermaker, SoAP de Brakke Grond
Juni
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
01-06-2023 - 04-06-2023 Oorzaken Festival Te Gast de Brakke Grond
02-06-2023 European Literature Night Eunic Externe locatie
06-06-2023 - 08-06-2023 Adyen Verhuur de Brakke Grond
09-06-2023 - 11-06-2023 SNDO Graduation Show Verhuur de Brakke Grond
16-06-2023 Dutch Culture - Future Hospitalities Te Gast de Brakke Grond
18-06-2023 Holland Festival - repetitie Verhuur de Brakke Grond
19-06-2023 - 23-06-2023 Audiocollectief SCHIK - Zomerschool Verhuur de Brakke Grond
21-06-2023 - 24-06-2023 ENTER Festival Artez, ATD, HKU, Toneelacademie Maastricht Frascati & Brakke Grond
24-06-2023 - 29-06-2023 Rose-Myrtha Vercammen Fortuna Residentie de Brakke Grond
27-06-2023 - 28-06-2023 European School of Ballet Verhuur de Brakke Grond
29-06-2023 - 30-06-2023 UvA Summerschool - Brain and Cognitive Sciences Verhuur de Brakke Grond
30-06-2023 - 01-07-2023 Rose-Myrtha Vercammen Fortuna - Rebirthing // Re-earthing Theater voor Keti Koti de Brakke Grond
Juli
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
01-07-2023 Free Heri Heri Theater voor Keti Koti de Brakke Grond
03-07-2023 - 08-07-2023 IDFA Project Space Verhuur de Brakke Grond
04-07-2023 De Leesclub Bijeenkomst de Brakke Grond
11-07-2023 - 15-07-2023 Beyond the Spoken (Barbara Raes) - Zon Dag Kind Voorstelling Externe locatie
Augustus
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
26-08-2023 - 29-08-2023 UvA - internationale wetenschappelijke conferentie Verhuur de Brakke Grond
September
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
07-09-2023 Kan niet bestaat niet live op Arty Party Melkweg Externe locatie
07-09-2023 - 08-09-2023 Sien Vanmaele - Zeemaal Nederlands Theater Festival de Brakke Grond
07-09-2023 NTF PRO Nederlands Theater Festival de Brakke Grond
08-09-2023 - 08-10-2023 O.a. Ugo Woatzi, Günbike Erdemir, Anthony Ngoya - Enveloped In You Expositie de Brakke Grond
08-09-2023 - 11-09-2023 Diana Salles - DELUSIONAL: I Killed a Man Amsterdam Fringe Festival de Brakke Grond
09-09-2023 - 15-09-2023 DrieVrouwen - THIS IS DEFINITELY NOT A STORY ABOUT WITCHES Amsterdam Fringe Festival de Brakke Grond
10-09-2023 - 17-09-2023 Ine Ubben - Thuis Home Domov Amsterdam Fringe Festival de Brakke Grond
11-09-2023 - 12-09-2023 BOG. - TWO. Nederlands Theater Festival de Brakke Grond
14-09-2023 Hogeschool InHolland-Diemen Verhuur de Brakke Grond
14-09-2023 - 17-09-2023 Verone Verbakel - Voyeur Amsterdam Fringe Festival de Brakke Grond
14-09-2023 - 15-09-2023 Natalie Miles - Figment Amsterdam Fringe Festival de Brakke Grond
14-09-2023 - 17-09-2023 Project Zahira - The Rite Amsterdam Fringe Festival de Brakke Grond
15-09-2023 Khadija El Kharraz Alami - ENSEMBLE PIECE (...) Voorstelling de Singel, Antwerpen
22-09-2023 - 24-09-2023 Action Zoo Humain - Flemish Primitives Voorstelling de Brakke Grond
23-09-2023 Unseen - apero & artist talks Randprogramma de Brakke Grond
25-09-2023 - 27-09-2023 deBuren - Een Nieuw Geluid Verhuur de Brakke Grond
27-09-2023 - 28-09-2023 De Roovers & Kunst/Werk - 4.48 Voorstelling de Brakke Grond
28-09-2023 Audities Amsterdam Dungeon Verhuur de Brakke Grond
28-09-2023 FASHIONCLASH Te Gast de Brakke Grond
29-09-2023 Grote Culturele Netwerk Competitie (tafelvoetbaltoernooi) Unfair de Brakke Grond
30-09-2023 Alumnidag Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde Verhuur de Brakke Grond
Oktober
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
02-10-2023 De Nwe Tijd - Maandagavond On Tour Voorstelling de Brakke Grond
03-10-2023 deBuren en De Reactor - Literatuur in de Klas Te Gast de Brakke Grond
05-10-2023 - 06-10-2023 David Weber-Krebs - The Silencing Voorstelling de Brakke Grond
07-10-2023 Collagecollective - Baddies in Business Verhuur de Brakke Grond
08-10-2023 Kunstenbond - KUNSTmatige intelligentie Verhuur de Brakke Grond
13-10-2023 Domein voor Kunstkritiek - meet-up toekomstkritiek Te Gast de Brakke Grond
18-10-2023 - 21-10-2023 Amsterdam Dance Event Verhuur de Brakke Grond
25-10-2023 Fair P(l)ay #3: Fair Practices in the cultural sector Eunic NL Externe locatie
27-10-2023 - 29-10-2023 Brainwash Festival Verhuur de Brakke Grond
29-10-2023 Uitreiking Libris Geschiedenisprijs Verhuur de Brakke Grond
November
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
01-11-2023 Vergadering Gemeente Amsterdam Verhuur de Brakke Grond
01-11-2023 - 05-11-2023 Action Zoo Humain - De Waarheidscommissie Voorstelling de Waalse Kerk
01-11-2023 Dutch Academy For Film - Gouden Kalveren Competitie Verhuur de Brakke Grond
01-11-2023 - 09-11-2023 IDFA DocLab Te Gast de Brakke Grond
04-11-2023 Museumnacht Evenement de Brakke Grond
10-11-2023 - 19-11-2023 IDFA DocLab: Phenomenal Friction Te Gast de Brakke Grond
23-11-2023 - 26-11-2023 Ahilan Ratnmohan Residentie de Brakke Grond
23-11-2023 - 24-11-2023 Repetities European School of Ballet Verhuur de Brakke Grond
26-11-2023 De Gids: Gidsmiddag over meertaligheid Te Gast de Brakke Grond
27-11-2023 - 03-12-2023 Myrthe van der Mark Residentie de Brakke Grond
28-11-2023 John Adams Insitute - Lezing Miriam Toews Residentie de Brakke Grond
29-11-2023 DEGASTEN - De Gaza Monologen Voorstelling de Brakke Grond
29-11-2023 - 01-12-2023 BERLIN / Yves Degryse - The making of Berlin Voorstelling de Brakke Grond
December
Datum Gezelschap, titel Context - partner Locatie
02-12-2023 - 03-12-2023 Zeedijkkoor Verhuur de Brakke Grond
06-12-2023 - 07-12-2023 Louis Janssens - Desire Voorstelling de Brakke Grond
14-12-2023 - 16-12-2023 RIGHTABOUTNOW INC. - KINGS Te Gast de Brakke Grond
16-12-2023 deBuren (Nieuw Geluid) Verhuur de Brakke Grond

Bereik

Lees verder

Communicatie

Het was een jaar van vooruitgang, ook op het gebied van publiekscommunicatie. De focus lag, onder andere, op de hernieuwde werking van ons huis en het verbeteren en verfijnen van de communicatie met professionals en collega-instellingen.

Lees verder

De nieuwsbrief wordt beter gelezen dan ooit

0

personen zijn actieve lezers

0%

was de gemiddelde openingsrate

0%

was de hoogste openingsrate

0

nieuwe mensen werden lid via ons kassasysteem

Online

We hebben een nieuw strategisch plan ontwikkeld rondom onze sociale media met als doel meer interactie te genereren met onze volgers. Regelmatig zullen er speciale series terugkeren, zoals meekijken achter de schermen, terugblikken, meelopen met medewerkers en makers aan het woord. Ook stellen we onze makers op gezette tijden in de gelegenheid onze sociale media helemaal over te nemen middels speciale ‘take-overs’.

Lees verder

We bereiken steeds meer mensen met sociale media

0

Facebookvolgers

0

Instagramvolgers

0

nieuwe Instagramvolgers in 2023

0%

van onze Facebookvolgers is Vlaams

0%

van onze Instagramvolgers is Vlaams

Toegankelijke Wallen

Op verzoek van de gemeente Amsterdam sloten we ons aan bij het Culturele Wallen-project. Dit initiatief streeft naar een cultureler en toegankelijker imago van het oude stadshart, met als doel het te transformeren tot een fijne plek voor alle Amsterdammers.

Lees verder
De Brakke Grond in de media

Januari
Bron Publicatiedatum Titel
metropolism.com 18-01-2023 Het gaat om nuance en subtiliteit' - in gesprek met Zeynep Kubat, onafhankelijk curator en schrijver
volkskrant.nl 19-01-2023 In de voorstelling Deeg ontstaat uit bewegingstheater langzaamaan pure beeldende kunst
nrc.nl 19-01-2023 Creatief met deeg: Belgisch mime-duo maakt er een losgeslagen bende van
de lage landen 26-01-2023 ‘de Lage Landen' Zoekt Jonge Schrijvers En Podcastmakers Voor De Mediakaravaan
theaterkrant.nl 27-01-2023 Winternights en Come Together presenteren interdisciplinair werk en work in progress
neerlandistiek.nl 28-01-2023 ‘de lage landen’ zoekt jonge schrijvers en podcastmakers voor De Mediakaravaan
Standaard.be 30-01-2023 Een Kuur Voor Een Verstandshuwelijk In Verval
nrc.nl 30-01-2023 Opinie | Vlamingen en Nederlanders delen meer dan ze denken
de lage landen 31-01-2023 Kunstenfestival Beyond The Black Box Telt Vijftien Performances En Nul Klassieke Podia
Februari
Bron Publicatiedatum Titel
theaterkrant.nl 02-02-2023 Choreograaf Charlotte Goesaert creëert vanaf het begin een ontwapenende intimiteit
theaterkrant.nl 02-02-2023 Spaans duo haalt alles uit de kast om de natuur te imiteren
theaterkrant.nl 02-02-2023 alaa minawi communiceert over zijn Libanees-Palestijnse achtergrond via WhatsApp
parool.nl 02-02-2023 10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam
parool.nl 02-02-2023 10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam
theaterkrant.nl 03-02-2023 Geef mij je horloge, dan krijg jij van mij tijd
theaterkrant.nl 04-02-2023 Salomé Mooij is een meesteres in het aftasten van verlangen
theaterkrant.nl 04-02-2023 Strategische ondermijningen van de gangbare omgang tijdens Beyond The Black Box
theaterkrant.nl 06-02-2023 Wat betekent het om het verlengstuk van andermans lichaam te worden?
ewmagazine.nl 08-02-2023 Leidt Nederland Vlaanderen naar de onafhankelijkheid?
festivalinfo.nl 10-02-2023 Grasnapolsky maakt line-up compleet met o.a. BLUAI, SUBFICTION, Katie Koss en Porcelain id
westerwoldeactueel.nl 10-02-2023 Grasnapolsky maakt programma compleet
Vi.be 13-02-2023 Sound Track Laureaten In Residentie Bij De Brakke Grond In Amsterdam
de lage landen 13-02-2023 Fotograaf Bertien Van Manen Werd Verlamd Door Een Onverklaarbare Angst
brainwash.nl 17-02-2023 "Dat ik mijn moederland Iran niet meer kan zien, neem ik voor lief"
Maart
Bron Publicatiedatum Titel
de lage landen 01-03-2023 Kunstenaar Feiko Beckers Deed Een Mislukking Mislukken
theaterkrant.nl 17-03-2023 BOG. lost na tien jaar een ludieke belofte in
nrc.nl 17-03-2023 ‘BOG.2’ maakt het gewicht van tien verstreken jaren sterk voelbaar
nieuwsnl.news 17-03-2023 Museum Het Rembrandthuis gaat dit weekend weer open; Gratis voor Amsterdammers - Nieuws NL
volkskrant.nl 19-03-2023 Bog 2 vangt de essentie van het dertigersleven met een sfeervolle avond
de lage landen 20-03-2023 Waarom Kunstenaar Susanne Khalil Yusef Besloot Een Monument Niet Te Realiseren
brabantcultureel.nl 20-03-2023 Dertigers structureren snippers van hun levens in BOG.2
de lage landen 22-03-2023 Voor ‘white Space' Herprogrammeerde Youniss De Westerse Muzieksoftware
de lage landen 22-03-2023 Festival Shakespeare Is Dead Richt De Schijnwerpers Op Nieuwe Theaterschrijvers
Standaard.be 22-03-2023 Theatergezelschap Bog Probeert Elk Decennium Het Leven Te Vatten: ‘hopelijk Komen Mensen Elke Tien Jaar Kijken'
theaterkrant.nl 24-03-2023 Toneelschrijver Ayden Carlo ontvangt schrijfbeurs
theaterkrant.nl 24-03-2023 Mathieu Charles: ‘Ik claim geen eigenaarschap’
theaterkrant.nl 25-03-2023 Mirte Desmeth breekt met elke toneelconventie en creëert daarmee een verrassende intimiteit
de lage landen 25-03-2023 De Staat Van De Theatertekst Door Mathieu Charles: ‘ik Maak Geen Onderscheid Tussen Bertolt Brecht En Een Spoken Word-artiest'
de lage landen 25-03-2023 Toneelauteur Ayden Carlo Krijgt Schrijfbeurs Om Theatertekst ‘multi-love' Uit Te Werken
theaterkrant.nl 26-03-2023 Taalverslaafde maakt hypnotiserende monoloog rond 840 woorden die hij nog niet kende
de lage landen 27-03-2023 Kunstenaar Rechtje Reinsma Wilde Moedermelk Gebruiken Als Inkt
dordrecht.net 31-03-2023 BOG. maakt iedere tien jaar een voorstelling over het gehele leven, tot de dood hen scheidt
April
Bron Publicatiedatum Titel
Invlaanderen.be 03-04-2023 Bog.2 Een Nieuwe Poging Het Leven Te Herstructureren
theaterkrant.nl 06-04-2023 ENT organiseert nieuw landelijk afstudeerfestival: ENTER
fonkmagazine.nl 06-04-2023 Creatie: Out of the Blue en Into the Deep gaan complex debat aan
aboutmedia.nl 06-04-2023 Out of the Blue en Into the Deep gaan complex debat aan
haarlemupdates.nl 07-04-2023 BOG. maakt iedere tien jaar een voorstelling over het gehele leven, tot de dood hen scheidt
volkskrant.nl 20-04-2023 Alle vier de spelers in ‘Long Day’s Journey into Night’ zijn magnifiek
volkskrant.nl 21-04-2023 Wees vaker trots, zegt filosoof Martha Claeys, want het is meer dan pochen met jezelf
Morgen.be 27-04-2023 Wees Vaker Trots, Zegt Filosoof Martha Claeys, Want Het Is Meer Dan Opscheppen Over Jezelf
September
Bron Publicatiedatum Titel
podhub.nl 06-09-2023 De Zomer is Lang – Kan niet bestaat niet met Bertien van Maanen
volkskrant.nl 10-09-2023 Van absurdistische sketches over heksenvervolging tot een surrealistische danstrip
volkskrant.nl 10-09-2023 Fringe Festival: van absurdistische heksenvervolging tot surrealistische danstrip
Volkskrant 11-09-2023 Het eigenzinnige Amsterdam Fringe Festival biedt ruimte aan jonge en rauwe theatermakers.
parool.nl 11-09-2023 Met theatermaker Sacha Dee Roth naar het Amsterdam Fringe Festival: kippen, borstkanker en heksen
het Parool 13-09-2023 ‘Onbewust stellen al mijn keuzes de vrouw centraal’
Debestuurder.be/nl 15-09-2023 Nieuwe Bestuurders Bij Brakke Grond
westnieuws.be 17-09-2023 Verfijning In De Cultuur: Nieuwe Ontwikkelingen En Benoemingen
Kunstflaneur.be/nl 19-09-2023 Tussen Perceptie En Realiteit, De Artistieke Visie(s) Van Griet Dobbels En Evelien Gysen
Oktober
Bron Publicatiedatum Titel
Vi.be 04-10-2023 Belgium Booms Op Amsterdam Dance Event 2023
Drk 05-10-2023 Lewis Debaere De Wedstrijd Jonge Recensent 2023 In Het Vlaams Cultuurhuis In Amsterdam
nsmbl.nl 16-10-2023 ADE 2023: deze toffe pop-ups en exposities vind je deze week in Amsterdam
nrc.nl 22-10-2023 Oude en nieuwe rave, harddance en afrodance: ADE gumde de grenzen tussen genres uit
de lage landen 25-10-2023 Regisseur Chokri Ben Chikha Brengt ‘de Waarheidscommissie' Naar Nederland
Mo/mondiaal Nieuws 26-10-2023 Win Een Duoticket Voor De Waarheidscommissie In Amsterdam
parool.nl 26-10-2023 Brainwash Festival werpt een frisse blik op grote vraagstukken: ‘Hopelijk ga je naar huis met nieuwe ideeën’
nieuwwij.nl 26-10-2023 Chokri Ben Chikha: “We trekken steeds de realiteit de voorstelling in”
fonkmagazine.nl 26-10-2023 Recap eerste editie TopCon x ADE
trouw.nl 29-10-2023 Martin Bossenbroek wint Libris Geschiedenis Prijs met De Zanzibardriehoek
Museumtijdschrift Tentoonstellingsagenda 31-10-2023 Tentoonstellingsoverzicht
Volkskrant 31-10-2023 VIER IDFA MET DE DOCUMENTAIRE FILM!
Volkskrant 31-10-2023 ZAND IN DE MACHINE
Volkskrant 31-10-2023 NEW MEDIA & PERFORMANCE A-Z
November
Bron Publicatiedatum Titel
residence.nl 02-11-2023 Museumnacht komt eraan: wat wil je niet missen?
neerlandistiek.nl 02-11-2023 26 november 2023: Meertaligheid in de Brakke Grond
Palnws 08-11-2023 Boek: ‘het Grote Misverstaan. Nadenken Over De Hereniging Van De Nederlanden'
de Groene Amsterdammer 09-11-2023 Meertaligheid & De Gids
festivalinfo.nl 09-11-2023 Recensie Black Box Revelation - Poetic Rivals
het Parool 14-11-2023 Frictie, interactie, complexiteit en verzet
Trouw 14-11-2023 Een gesprek voeren terwijl een Al-stem in je hoofd tips geeft
theaterkrant.nl 16-11-2023 Ant Hampton neemt toeschouwers mee op ontdekkingstocht door de pagina’s van een boek
svjmedia.nl 16-11-2023 Specialisatiestudenten bezoeken IDFA-festival in Amsterdam
Nieuwsblad.be 22-11-2023 Bart Govaert Ruilt De Brakke Grond In Voor De Warande. ”sterk Profiel Met Ervaring In De Culturele Sector”
Gva.be 22-11-2023 Bart Govaert Ruilt De Brakke Grond In Voor De Warande. ”sterk Profiel Met Ervaring In De Culturele Sector”
Rtv.be 23-11-2023 Bart Govaerts Nieuwe Directeur De Warande
Standaard.be 23-11-2023 Na Turbulente Jaren Krijgt De Warande In Turnhout Nieuwe Directie
Vrt.be/vrtnws/nl/ 23-11-2023 Directeur Van De Brakke Grond Moet Rust Brengen In Turnhouts Cultuurhuis De Warande
inzaken.eu 24-11-2023 Rooms Performance festival | Marres Maastricht
fonkmagazine.nl 24-11-2023 Bart Govaert vertrekt bij de Brakke Grond
aboutmedia.nl 24-11-2023 Bart Govaert vertrekt bij de Brakke Grond
theaterkrant.nl 27-11-2023 Directeur Bart Govaert vertrekt bij de Brakke Grond
Rekto Verso 30-11-2023 Sarah Vanagt, 'Ezelgevoel', nr. 75, 2017,
villamedia.nl 30-11-2023 Redacties leggen werk neer: ‘Wees geen krent, geef 15 procent!’, klinkt het op het Rokin

Vlaams-Nederlandse partners

De samenwerking met het culturele tijdschrift de lage landen is structureel en doorlopend. In nauw overleg hebben magazine-redacteuren verschillende kunstenaarsportretten ontwikkeld. Daarnaast hebben we actief artikelen en auteurs uitgewisseld, en hebben we elkaars programma’s gepromoot naar een breder publiek.

Lees verder

Organisatie

Lees verder

Team

Op 31 december 2023 waren er bij de Brakke Grond 18 vaste medewerkers in dienst. In totaal telden we in 2023 gemiddeld 14,3 fte ten opzichte van 13,9 in 2022. Het team bleef over het algemeen stabiel, maar gedurende een periode waren er drie medewerkers met verlof vanwege hun prille ouderschap. De Brakke Grond mocht met Nellie (Robin van der Lende), Loeka (Sarah Rotteveel) en Marley (Daniël de Keizer) maar liefst drie dochters verwelkomen. 

Lees verder
Vaste medewerkers op 31 december 2023

Algemeen beheer totaal 5,285 fte
Directeur
1 fte
Zakelijke leiding
0,8 fte
Coördinator team en organisatie
0,625 fte
Office manager (tijdelijk i.v.m. zwangerschapsverlof)
0,33 fte
Coördinator productie en verhuur
0,9 fte
Balie- en secretariaatsmedewerker
0,83 fte
Gebouwbeheerder
0,8 fte
Artistieke team totaal 3,3 fte
Artistiek leider
1 fte
Artistiek medewerker muziek
0,6 fte
Artistiek medewerker en producent beeldende kunst
0,9 fte
Productieleider podiumkunsten en muziek
0,8 fte
Communicatie totaal 2,7 fte
Corporate communicatie
0,9 fte
Communicatie podiumkunsten
1 fte
Communicatie beeldende kunst en muziek
0,8 fte
Techniek totaal 3 fte
Hoofd techniek
1 fte
Theatertechnici
2 fte
Totale fte op 31 dec 2023 14.285
Raad van Bestuur

Leden
Naam
Positie
de Heer Luc Devoldere
Voorzitter
Mevrouw Jola Klarenbeek
Penningmeester
De heer Valentijn Byvanck (t/m juni 2023)
Bestuurslid
Mevrouw Suzanne Sanders (vanaf juli 2023)
Bestuurslid
De heer John Dierickx (t/m juni 2023)
Bestuurslid
Mevrouw Dominique Savelkoul (vanaf juli 2023)
Bestuurslid
Mevrouw Saskia Hazelhoff (t/m juni 2023)
Bestuurslid
Mevrouw Babette Aalberts (vanaf juli 2023)
Bestuurslid
De heer Greo Belgers
Bestuurslid
Mevrouw Els van Doesburg
Bestuurslid
De heer Eddy Peeters
Bestuurslid
De heer Dimitri Hoegaerts
Bestuurslid
Toezichthouders
Naam
Positie
Mevrouw Hilde Stockman
Toezichthouder in culturele en bestuurlijke aangelegenheden
Mevrouw May Persoons
Toezichthouder inzake financieel beheer
Waarnemer
Naam
Positie
De heer Filip D’havé
Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland, heeft een raadgevende stem in het bestuur. De heer D’havé kan zich in deze functie laten vervangen door de heer Nikolas Bosscher.
Vergaderingen: 4

Good Governance

De vierde strategische doelstelling uit het beleidsplan 2022-2024 behelst good governance. Hoewel we daar uiteraard al langer werk van maken, leek het ons toch een goed signaal om hier een afzonderlijke doelstelling rond te formuleren.

We zijn ervan overtuigd dat diversiteit onze organisatie op diverse vlakken verrijkt. Het brengt een bredere blik, gevarieerde inzichten en bevordert creativiteit. Daarom streven we naar een inclusieve en veilige werkomgeving waarin elk individu gelijkwaardig en met respect wordt behandeld.

Lees verder

Inkomsten en uitgaven

Lees verder

Begroting en realisatie 2023

2023 bleek een jaar zonder veel verrassingen of onvoorziene zaken, waardoor de uiteindelijke cijfers heel nauw aansluiten bij de opgemaakte begroting. De loonsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap werd in de loop van 2023 gedesindexeerd (met € 13.906), maar deze tegenvaller kon uiteindelijk goed worden ondervangen.

Inkomsten 

In 2023 zijn de inkomsten via de subsidies van de Nederlandse fondsen ongeveer op hetzelfde niveau als in 2022 uitgekomen. De programmeringskosten vielen iets hoger uit dan vorig jaar. Maar doordat de verhuurinkomsten ook zijn gestegen, denk hierbij aan het scherper stellen van de zaalhuur en de verhoging van de uurtarieven van technici, maakt dit voor het uiteindelijke financiële resultaat niet zoveel uit. De opbrengsten van het café liepen volgens, en zelfs nog iets boven, de begroting. Het vernieuwde contract, opgehoogd met de komst van de nieuwe uitbater, genereerde fijne extra inkomsten. Doordat we dit jaar steeds vaker volle, tot zelfs meerdere malen uitverkochte voorstellingen zagen, zijn we met de kaartverkoop boven de oorspronkelijk verwachte inkomsten geëindigd.

Medewerkers 

De personeelskosten kwamen hoger uit dan begroot omdat we in verband met vervangingen en ziekte beroep hebben moeten doen op tijdelijke freelancekrachten. De energiekosten bleken daarentegen gelukkig mee te vallen. Door het vastzetten van de gasprijs halverwege het jaar, wisten we de kosten voor de rest van het jaar redelijk stabiel te houden. Door in te tekenen op de voorziene procedure hebben we een eenmalige tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in de energiekosten kunnen krijgen voor een bedrag van ruim € 21.000. Hierdoor zijn we uiteindelijk alsnog onder de begroting uitgekomen.

Dat de programmeringskosten hoger zijn uitgekomen dan begroot, is vooral te verklaren vanwege de drukke eerste helft van het seizoen met twee festivals en een groot aantal voorstellingen. Daarnaast zijn ook de inkomsten uit subsidies en fondsen hoger; deze zijn rechtstreeks gelinkt aan de programmeringskosten. De afschrijvingen kwamen lager uit dan begroot. Er zijn in de loop van 2023 enkele investeringen gedaan en er staan in 2024 ook nog enkele op de planning. De verwachting is dan ook dat de afschrijvingen in 2024 weer zullen uitkomen op de begrote € 31.000.

Conclusie

We zijn uiteindelijk op een verlies van ongeveer € 13.000 uitgekomen. Zonder de eenmalige kosten voor het afvloeien van een medewerker in 2024 (de vaststellingsovereenkomst hiervoor werd in 2023 ondertekend) zouden we zijn uitgekomen op een positief resultaat van € 10.000. Al met al kunnen we spreken van een redelijk goed financieel resultaat, zeker gezien de onzekerheid omtrent de energiekosten aan het einde van 2022.

De personeelskosten blijven een punt van aandacht vanwege de discrepantie tussen de indexatie van de CAO Nederlandse Podia en de eventuele indexatie van de loonsubsidie door de Vlaamse overheid (conform de beheersovereenkomst). Hierdoor komt de begroting steeds meer onder druk te staan.

Baten en lasten