Ticketinfo

5 euro

Data
vr 02 jun, 19:00
vr 02 jun, 20:00
vr 02 jun, 21:00
za 03 jun, 12:00
za 03 jun, 13:00
za 03 jun, 14:00
za 03 jun, 16:00
za 03 jun, 17:00
za 03 jun, 18:00
za 03 jun, 20:00
zo 04 jun, 11:00
zo 04 jun, 12:00
zo 04 jun, 13:00
zo 04 jun, 15:00
zo 04 jun, 16:00
Prijzen
Language no problem
Koop kaarten
Festival

Rona Kennedy

The Unreliable Archives

Part of the Oorzaken Festival.

In The Unreliable Archives, Rona Kennedy presents a transdisciplinary audio installation and
performance that investigates the unreliability of (collective) memories. No archive is ever reliable or complete: it’s a subjective collection of fragments, ordered by archivists
with their own backgrounds, within a specific era or framework. For example, documents are collected in a city archive or as remnants of a particular war. And this contributes to defining their meaning. Our own memories are also unreliable, subjective and subject to change over time. By looking through a frame of unreliability, Kennedy calls the idea of ‘objectivity’ into question and investigates which stories are missing or excluded in relation to the traumas ensuing from mining and migration in South Africa and Lapland. What impact have these underground and above-ground stories had on people, communities and nature?

The stories could be about a search for roots, finding a home, or the system of ‘homelands’ in South Africa at that time, which was used as the basis for forced expropriation of land from Black South Africans.

Collecting and sharing such stories as the starting point for meeting and exchange is central to Kennedy’s artistic practice. In the installation The Unreliable Archives, Kennedy invites us to act as co-archivists, taking the time to ‘feel’ this complex material. What changes in perspective would you like to see? In what complex relations are you entangled?

About Rona Kennedy

Rona Kennedy (she/her) is a British-Belgian transdisciplinary artist. With her installation performances, she constructs in-between worlds on fault lines as temporary autonomous sites for meeting and exchange. She uses performance, audio-visual installations, visual techniques and workshops as ways of starting (material) conversations. She is curious about the shifts in perspective that can occur through these meetings and reciprocal dialogues. Live performance as research and as a form of artistic creation are inextricably bound together in her work.

Data
Fr 02 June, 19:00
Fr 02 June, 20:00
Fr 02 June, 21:00
Sa 03 June, 12:00
Sa 03 June, 13:00
Sa 03 June, 14:00
Sa 03 June, 16:00
Sa 03 June, 17:00
Sa 03 June, 18:00
Sa 03 June, 20:00
Su 04 June, 11:00
Su 04 June, 12:00
Su 04 June, 13:00
Su 04 June, 15:00
Su 04 June, 16:00
Buy tickets

© © Maruszak.photo

Installatie | Festival

Rona Kennedy

The Unreliable Archives
In het kader van Oorzaken Festival.

Rona Kennedy brengt met The Unreliable Archives een transdisciplinaire audio-installatie en performance waarin de onbetrouwbaarheid van (collectieve) herinneringen wordt onderzocht.

Een archief is nooit betrouwbaar of volledig: het is een subjectieve verzameling van fragmenten, geordend door archivarissen met een eigen achtergrond, binnen een specifiek tijdperk of kader. Documenten worden bijvoorbeeld verzameld in een stadsarchief of als overblijfselen van een bepaalde oorlog. Zo wordt hun betekenis mede bepaald. Ook onze eigen herinneringen zijn onbetrouwbaar, subjectief en veranderlijk door de tijd. Door een kader van onbetrouwbaarheid te gebruiken, stelt Kennedy het idee van ‘objectiviteit’ in vraag en onderzoekt ze welke verhalen ontbreken of verzwegen zijn rondom de trauma's die voortkomen uit mijnbouw en migratie in Zuid-Afrika en Lapland. Welke impact hebben die ondergrondse en bovengrondse verhalen gehad op mensen, gemeenschappen en natuur?

De verhalen kunnen gaan over een zoektocht naar roots, het vinden van je thuis, of het ‘homelands’systeem in Zuid-Afrika destijds, dat werd gebruikt als basis voor gedwongen landonteigening van zwarte Zuid-Afrikanen.

Het verzamelen en delen van zulke verhalen, als startpunt voor ontmoeting en uitwisseling, staat centraal in Kennedy’s artistieke praktijk. In de installatie The Unreliable Archives nodigt Kennedy ons uit als mede-archivarissen, om de tijd te nemen deze complexe materie te ‘voelen’. Welke veranderingen in perspectief wil je zelf zien? In welke complexe relaties zit je zelf verweven?

Over Rona Kennedy

Rona Kennedy (Zij/haar) is een Britse-Belgische transdisciplinaire kunstenaar. Met haar installatie-performances bouwt ze tussenwerelden op breuklijnen als tijdelijke autonome sites voor ontmoeting en uitwisselingen. Ze gebruikt performance, audiovisuele installaties, beeldende technieken en workshops als manieren om (materiële) conversaties te starten. Ze is nieuwsgierig welke perspectief veranderingen er tot stand kunnen komen in deze ontmoetingen en wederkerige dialogen. Live performance als onderzoek en als vorm van artistieke creatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in haar werk.

© Maruszak.photo
© Maruszak.photo
vr 02 jun '23

zo 04 jun '23
Witte zaal - verschillende tijden
Koop kaarten
Oorzaken Festival

De installatie The Unreliable Archives is tijdens Oorzaken International Podcast Festival te bezoeken op 2 t/m 4 juni in de Witte zaal bij de Brakke Grond. Deze installatie is te bezoeken op vaste momenten met een maximale hoeveelheid van 8 mensen.

Credits
Concept en maker: Rona Kennedy
Componist & klank: Hans Roels
Dramaturg: Kopano Maroga
Scenografie: Saskia Lauwaard en Katrijn Baeten
Assistent: Sabine Declercq,
Design: Hannelore Dreher,