Onze werking

Samenwerking

De Brakke Grond is als netwerkorganisatie een graadmeter voor boeiende ontwikkelingen in het Vlaamse kunstenlandschap. Met Nederlandse partijen werken we vanuit de verschillende disciplines samen om de Vlaamse kunst en cultuur een podium in Nederland te geven. We zoeken, faciliteren of creëren telkens de juiste context voor Vlaamse kunstenaars en brengen hen gericht in contact met het Nederlandse veld.

Dit doen we bijvoorbeeld als programmapartner, presentatieplek, initiator en/of coproducent. Ook de centrale plek waar het Vlaams Cultuurhuis huist is een stevige basis voor samenwerkingen. Organisaties die op zoek zijn naar goed uitgeruste ruimtes voor hun culturele festival of programma kloppen vaak bij ons aan. We onderzoeken dan in eerste instantie of een inhoudelijke samenwerking tot de mogelijkheden behoort. In dat geval koppelen we Vlaamse makers aan de context van dat specifieke event. Zo werken we de laatste jaren duurzaam samen met ADE (Amsterdam Dance Event), IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam), Brainwash en Oorzaken Festival.

Ook bouwen we verder aan de bestaande samenwerking met onze Vlaams-Nederlandse partners deBuren en de lage landen / Ons Erfdeel vzw. Zo wisselen we met de lage landen kunstenaarsprofielen uit en werken we mee aan programma’s van deBuren. Verder staan we nauw in contact met de Nederlandse Taalunie, Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds. Met hen organiseren we samen met deBuren en de lage landen een jaarlijks netwerkmoment met een thematische invalshoek, om zo de Vlaams-Nederlandse uitwisseling levend te houden.

Meer informatie