Onze werking

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond biedt onderdak aan verschillende kunstdisciplines: podiumkunsten, beeldende kunst en muziek, met aandacht voor interdisciplinaire praktijken. Wat de Brakke Grond het meest onderscheidt, is de uitdrukkelijke focus op makers uit Vlaanderen en het Vlaamse kunstenlandschap. De Brakke Grond treedt nu eens op als presentatie- of residentieplek, dan weer als verbinder, coproducent, of als netwerkorganisatie en kennisknooppunt.

Op onderstaande pagina’s lees je meer over de verschillende aspecten van onze werking.

Meer informatie