Professionals

Beeldende kunst

In de programmalijn Beeldende kunst van de Brakke Grond staat het presenteren én ontwikkelen van actuele vernieuwende Vlaamse beeldende kunst centraal. De Brakke Grond is een huis in beweging en wil Brusselse en Vlaamse kunstenaars daarvan laten profiteren en er onderdeel van laten uitmaken. Belangrijk daarbij is dat de Brakke Grond meer wil zijn dan een presentatie-instelling met een estafette van one-off exposities. Wij focussen ons op een selecte groep kunstenaars die een verrijking van het Nederlandse culturele landschap kunnen betekenen en voor wie het werken in de Brakke Grond een volgende stap in hun inhoudelijke ontwikkeling kan zijn. Voor sommigen is de Brakke Grond hun eerste Nederlandse presentatieplatform, anderen kunnen hier hun eerste solotentoonstelling realiseren en weer anderen gebruiken ons om een (interdisciplinair) experiment aan te gaan. Een weerklank in het Nederlandse veld, dat beogen we te bereiken voor de kunstenaars met wie wij werken.

Meer informatie