Programmalijn Beeldende kunst

Van presentatie naar netwerk

Bij de Brakke Grond staat het presenteren en ontwikkelen van actuele vernieuwende beeldende kunst uit Vlaanderen centraal. De Brakke Grond is een huis in beweging dat zich ook steeds meer ontwikkelt als netwerkorganisatie. We streven ernaar om naast tentoonstellingen en presentaties in huis, actief de samenwerking op te zoeken met Amsterdamse en Nederlandse presentatie-instellingen, musea en festivals buitenshuis om zo onze impact te vergroten. In huis proberen we ook steeds meer de samenwerking op te zoeken binnen de verschillende disciplines om zo kunstenaars met een multidisciplinaire praktijk unieke ondersteuning en ontwikkelmogelijkheden te kunnen bieden. In samenwerking met sterke partners introduceert de Brakke Grond Vlaamse kunstenaars aan professionals en een breder publiek. We focussen op kunstenaars die een verrijking van het Nederlandse culturele landschap kunnen betekenen en voor wie het werken in de Brakke Grond een volgende stap in hun inhoudelijke ontwikkeling kan zijn. Daarbij gaan we graag de samenwerking aan met de verschillende disciplines die de Brakke Grond rijk is. Voor sommigen is de Brakke Grond hun eerste Nederlandse presentatieplatform, anderen kunnen hier hun eerste solotentoonstelling realiseren en weer anderen gaan een (interdisciplinair) experiment aan in residentie bij de Brakke Grond.

Serieuze springplank

De Brakke Grond wil een serieuze springplank zijn voor Vlaamse en Brusselse kunstenaars. Dit betekent dat we kunstenaars ondersteunen en programmeren, passend bij een relevante context in Nederland. We maken programma’s voor curatoren, galeriehouders en verzamelaars zodat de exposerende kunstenaar de juiste Nederlandse professionals kan ontmoeten. We stimuleren dat kunstenaars actief gebruikmaken van de Brakke Grond, op artistiek en technisch vlak, maar ook op het vlak van netwerk en onze expertise op multidisciplinair vlak.

Frisse blikken

De Brakke Grond vat beeldende kunst breed op en kijkt ook naar de Vlaamse ontwikkelingen in verwante disciplines als digitale cultuur, vormgeving, mode en audiokunst. Waar we verbindingen kunnen leggen met andere Nederlandse platforms of programma’s in eigen huis, zoals FIBER of de Nacht van de Filosofie, doen we dat. Voor de verdiepende randprogrammering bij exposities en de ‘huisbrede’ themaprogrammering die de Brakke Grond zo nu en dan neerzet, is de aansluiting met de andere disciplines essentieel. Het is bijzonder spannend om actuele en maatschappelijke thema’s artistiek-interdisciplinair te benaderen: frisse blikken kunnen verrassende inzichten opleveren. Hetzelfde geldt voor het betrekken van mensen uit andere kunstdisciplines, de creatieve industrie, technologie en wetenschap bij kennisverdieping en reflectie. 

Op weg

De Brakke Grond is geen individuele kunstmanager, maar helpt Vlaamse en Brusselse beeldend kunstenaars op weg in Nederland. We spannen ons in om coproducties voor nieuw werk te realiseren en (delen van) exposities na de presentatie in Amsterdam te laten doorreizen naar andere presentatie-instellingen of te laten plaatsvinden op andere locaties. Niet alleen de keuze van kunstenaars bepaalt ons artistieke profiel. Ook in de keuze van onze samenwerkingspartners verhouden we ons tot wat er gaande is in het Vlaamse en Nederlandse kunstenveld. Vlaamse bondgenoten zijn onder meer FOMU Antwerpen en STUK Leuven. In Nederland werken we samen met instellingen en partijen als Unseen, Fashionclash, FIBER, Unfair, Impakt, IDFA en Amsterdam Art.

 

© de Brakke Grond 2023