Programmalijn Beeldende Kunst

Presentatieplek in beweging

In de programmalijn beeldende kunst van de Brakke Grond staat het presenteren én ontwikkelen van actuele vernieuwende Vlaamse beeldende kunst centraal. De Brakke Grond is een huis in beweging en wil Brusselse en Vlaamse kunstenaars daarvan laten profiteren en onderdeel van laten uitmaken. Belangrijk daarbij is dat de Brakke Grond meer wil zijn dan een presentatie-instelling met een estafette van one-off exposities. Wij focussen ons op een selecte groep kunstenaars die een verrijking van het Nederlandse culturele landschap kunnen betekenen en voor wie het werken in de Brakke Grond een volgende stap in hun inhoudelijke ontwikkeling kan zijn. Voor sommigen is de Brakke Grond hun eerste Nederlandse presentatieplatform, anderen kunnen hier hun eerste solotentoonstelling realiseren en weer anderen gebruiken ons om een (interdisciplinair) experiment aan te gaan. Een weerklank in het Nederlandse veld, dat beogen we te bereiken voor de kunstenaars met wie wij werken.

Serieuze springplank

Voor de levendigheid in ons gebouw is het van belang dat er altijd een expositie te zien is. Voor Vlaamse en Brusselse kunstenaars wil de Brakke Grond een serieuze springplank zijn. Dit betekent niet dat we onze pijlen richten op de allerprilste talenten – hooguit gekoppeld aan meer ervaren roergangers –, maar dat we talentvolle mensen die we al op de radar hebben een flinke impuls geven. Om dat te bereiken, zetten we de presentaties sinds seizoen 2017-2018 nog steviger neer: de exposities staan langer (gemiddeld twee maanden), bevatten nieuw, in opdracht van de Brakke Grond gemaakt werk of krijgen een nieuwe akte in geval van tentoonstellingen die we samen met Vlaamse kunstinstellingen ontwikkelen. Ook worden ze omkaderd met verdiepende programma’s als de Curieuze Club, of programma’s waarin de geëxposeerde kunstenaar een actieve rol speelt. Daarnaast betrekken we partners uit het Amsterdamse, Nederlandse en Vlaamse kunstenveld inhoudelijk bij de exposities, het liefste al in een vroeg stadium zodat er daadwerkelijk uitwisseling kan ontstaan en de kans op duurzame inbedding in Nederland groter wordt. We stimuleren dat kunstenaars actief gebruikmaken van de Brakke Grond, op artistiek en technisch vlak, maar ook op het vlak van netwerk en expertise.

Frisse blikken

De Brakke Grond exposeert primair beeldende kunst, maar houdt Vlaamse ontwikkelingen in verwante disciplines als digitale cultuur, vormgeving, mode en audiokunst zeker in het oog. Waar we verbindingen kunnen leggen met andere Nederlandse platforms of programma’s in eigen huis, zoals FIBER of Sonic Acts, doen we dat. Voor de verdiepende randprogrammering bij exposities en de ‘huisbrede’ themaprogrammering die de Brakke Grond zo nu en dan neerzet, is de aansluiting met de andere disciplines essentieel. Het is bijzonder spannend om actuele en maatschappelijke thema’s artistiek-interdisciplinair te benaderen: frisse blikken kunnen verrassende inzichten opleveren. Hetzelfde geldt voor het betrekken van mensen uit andere kunstdisciplines, de creatieve industrie, technologie en wetenschap bij kennisverdieping en reflectie. 

Op weg

De Brakke Grond is geen individuele kunstmanager, maar helpt Vlaamse en Brusselse beeldend kunstenaars op weg in Nederland. We spannen ons in om coproducties voor nieuw werk te realiseren en (delen van) exposities na de presentatie in Amsterdam te laten doorreizen naar andere presentatie-instellingen of te laten plaatsvinden op andersoortige locaties. Niet alleen de keuze van kunstenaars bepaalt ons artistieke profiel. Ook in de keuze van onze samenwerkingspartners verhouden we ons tot wat er gaande is in het Vlaamse en Nederlandse kunstenveld. Vlaamse bondgenoten zijn onder meer Beursschouwburg Brussel, FOMU Antwerpen, M-Museum Leuven, ModeMuseum Antwerpen, In The Dark België, STUK Leuven en Z33 Hasselt. In Nederland werken we samen met instellingen en partijen als De Appel, Fashionclash, FIBER, GrenzeloosGeluid, Impakt, International Film Festival Rotterdam (IFFR), Jajajaneeneenee, Sonic Acts en Stroom Den Haag.

 

© de Brakke Grond 2019