Over ons

Vlaams-Nederlandse uitwisselingen

De Brakke Grond is een van de instrumenten om de Vlaams-Nederlandse uitwisseling en samenwerking te bevorderen. De andere partijen vind je hieronder.

De Vlaamse Vertegenwoordiging
Den Haag huisvest behalve de Belgische ambassade ook de Vlaamse Vertegenwoordiging. Deze ‘Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland’ maakt als autonome entiteit deel uit van de Belgische ambassade en is verantwoordelijk voor alle bevoegdheden die binnen België zijn toegewezen aan de deelstaat Vlaanderen, zoals infrastructuur, milieu, onderwijs, zorg en cultuur. Vanuit die taakstelling wordt er soms samengewerkt met andere Vlaamse partijen in Nederland, zoals de Brakke Grond.

Flanders Investment & Trade
Onderdeel van de Vlaamse Vertegenwoordiging en gevestigd in hetzelfde pand in Den Haag als de Algemene Afvaardiging en Toerisme Vlaanderen-Brussel is Flanders Investment & Trade (FIT) gevestigd. FIT promoot het internationaal ondernemen in Vlaanderen. Het helpt bedrijven met hun investeringsprojecten in Vlaanderen, brengt kopers in contact met Vlaamse producenten en ondersteunt en adviseert Vlaamse bedrijven in hun internationale activiteiten. 

Toerisme Vlaanderen-Brussel
Toerisme Vlaanderen-Brussel in Den Haag is het Nederlandse kantoor van Toerisme Vlaanderen. Deze organisatie wil de duurzame ontwikkeling van het toerisme en de toeristische sector in Vlaanderen bevorderen, met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en sociaal welzijn.

De Taalunie
De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt de Nederlandse taal in de wereld. Binnen de Nederlandse Taalunie (NTU) vindt zeer regelmatig ambtelijk, sectoraal en politiek overleg plaats rond alles wat met de Nederlandse taal en haar gebruik binnen en buiten het eigen taalgebied te maken heeft. Het doel is het aantrekkelijk en levendig houden van het Nederlands. De NTU is voortgekomen uit het Verdrag over de Nederlandse Taalunie uit 1980 en houdt kantoor in Den Haag. 

deBuren
deBuren wil de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling bevorderen tussen Vlaanderen en Nederland door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden. In 2004 richtten de Vlaamse en Nederlandse regeringen samen het Vlaams-Nederlands Huis deBuren op als culturele organisatie en als een ruimte voor debat en reflectie. deBuren biedt vanuit hartje Brussel een forum voor cultuur, samenleving en politiek van de Lage Landen met een sterke focus op Europa.

Ons Erfdeel / de lage landen
Ons Erfdeel vzw / de lage landen biedt kwalitatieve informatie en reflectie over de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in de Lage Landen, en voorziet die van commentaar. Dat doen ze voor een Nederlandstalig en een anderstalig publiek, op een kritische, onafhankelijke manier, eigenzinnig, met respect voor de traditie. Ze bouwen bruggen tussen de vele Nederlandssprekenden wereldwijd en al wie interesse heeft in de cultuur van de Lage Landen.

Het Nederlands Letterenfonds
Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.
Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

Commissie Cultureel Verdrag
De Commissie Cultureel Verdrag (CVN) monitorde de uitvoering van het Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland uit 1995, gericht op samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn. De CVN mikte op culturele samenwerking van Vlaanderen en Nederland in derde landen.

De leden van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland (CVN) hebben in 2015 het mandaat teruggegeven aan de Vlaamse en Nederlandse opdrachtgevende ministers.

Netwerkmomenten
De Vlaams-Nederlandse organisaties organiseren jaarlijks een netwerkmoment. De laatste meeting vond plaats op 15 maart 2022. De lage landen maakt verslagen van deze netwerkmomenten.

Lees hier het verslag van 15 maart 2021.
Lees hier het verslag van 15 maart 2022.

Meer informatie