Over ons

Inclusie & diversiteit

De Brakke Grond vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en gehoord weet in ons huis. Wij streven daarom naar een divers team en naar diversiteit onder onze makers, partners en in ons publiek. We geloven dat die diversiteit enkel tot stand kan komen op een inclusieve plek: een (werk)omgeving waarin elk individu gelijk en met respect wordt behandeld, gelijke kansen en middelen krijgt en kan bijdragen aan onze organisatie.

Wij realiseren ons dat we - hoewel we zeker stappen zetten - nog een hele weg te gaan hebben, maar willen ons proces wel zichtbaar maken en inzicht geven in hoe de organisatie dit aanpakt. Daarom geven we hieronder een overzicht van de acties die wij hebben ondernomen of zullen ondernemen:

  • De Brakke Grond heeft een werkgroep Diversiteit & inclusie, waarin medewerkers uit verschillende geledingen van de organisatie zitten. De werkgroep zet zich namens de organisatie in om concrete stappen te zetten, het onderwerp levend te houden en het proces te monitoren.

  • De Brakke Grond heeft een gedragscode opgesteld. Iedereen die zich aan de Brakke Grond verbindt, van medewerker, freelancer en maker tot partner en bezoeker, vragen wij deze code te onderschrijven . 

  • Binnen het team van de Brakke Grond zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. De Brakke Grond heeft geen externe vertrouwenspersoon aangesteld, maar verwijst voor freelancers, makers en partners naar het Onafhankelijk meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector: mores.online.

  • In het Beleidsplan 2022-2024 verwijzen we onder strategische doelstelling Good Governance naar de inspanningen die we willen doen om diversiteit en inclusie te bevorderen. We werken momenteel aan een stappenplan om de verschillende geledingen van de organisatie inclusiever en diverser te maken.

  • De Brakke Grond heeft met externe hulp haar werving- en selectieprocedure aangepast. We zoeken naar manieren om zo breed mogelijk te werven en dus niet steeds in dezelfde vijver te vissen. 

  • De Brakke Grond organiseert regelmatig, maar minstens één keer per seizoen, trainingen voor het team die gaan over unconscious bias, kritische gesprekken voeren en diversiteit in het algemeen.

  • Alle publieke ruimtes binnen de Brakke Grond: theaterzalen, expositieruimtes, vergaderzalen en wc’s zijn gelijkvloers en goed toegankelijk. Echter zijn de kleedkamers, kantoren en de bovenverdieping van het café enkel met de trap te bereiken. Dit heeft als gevolg dat bezoekers van het café, makers en potentiële medewerkers die slecht ter been zijn deze ruimtes niet kunnen betreden. Een oplossing hiervoor hebben wij nog niet voorhanden.

  • Al jaren hebben we een structurele samenwerking met JINC: een organisatie die strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Via het JINC-programma maken scholieren kennis met allerlei beroepen en ontdekken ze welk werk bij hun talenten past. Zo bezoeken er jaarlijks 4 tot 5 keer per jaar scholieren in de leeftijd van 10-12 jaar ons huis. 

Meer informatie