Onze werking

Wat we doen

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond biedt onderdak aan verschillende kunstdisciplines: podiumkunsten, beeldende kunst en muziek, met aandacht voor interdisciplinaire praktijken. Wat de Brakke Grond het meest onderscheidt, is de uitdrukkelijke focus op makers uit Vlaanderen en het Vlaamse kunstenlandschap. De Brakke Grond treedt nu eens op als presentatie- of residentieplek, dan weer als verbinder, coproducent, of als netwerkorganisatie en kennisknooppunt.

Met heldere keuzes, plannen op maat en verdiepende onderzoeksvragen als hulpmiddel wil het cultuurhuis talrijke Vlaamse makers de meest geschikte ondersteuning bieden wanneer ze in Nederland aan de slag willen. Daarnaast wil de Brakke Grond professionals uit het Vlaamse en Nederlandse kunstenveld nog nauwer met elkaar in contact brengen en de culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland verder verdiepen.

Meer informatie