Onze werking

Info voor makers

Hoe komt een samenwerking met de Brakke Grond tot stand?

De Brakke Grond werkt met makers (kunstenaars die actief zijn in beeldende kunst, muziek, theater, dans, en transdisciplinaire kunstvormen) die met hun werkpraktijk in Vlaanderen en Brussel gebaseerd zijn. We ondersteunen hen in het opbouwen van een duurzame band met Nederland (partners en publiek). 

De Brakke Grond wil een duurzame relatie met makers aangaan, in plaats van eenmalig een concert, voorstelling of tentoonstelling te programmeren. Dit betekent dat er in onze eigen programmering beperkt plek is voor nieuwe makers.  

Natuurlijk staan we open voor nieuw talent. Ben je maker en wil je graag met ons samenwerken? Dan willen we je graag leren kennen voordat er wordt overgegaan tot programmeren. Je kunt ons mailen met een voorstel. Stuur waar mogelijk tekst-, audio-, beeld- of videomateriaal mee van je werk. 

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan een samenwerking met de Brakke Grond. Hiervoor hebben we uitgangspunten geformuleerd die centraal staan bij het overwegen van een samenwerking:

  • De maker is gebaseerd in het Vlaamse of Brusselse werkveld; heeft bijvoorbeeld partners in Vlaanderen, en/of produceert diens werk met beurzen uit Vlaanderen.
  • De maker heeft het voornemen om een langer traject of samenwerking met de Brakke Grond aan te gaan, of heeft in ieder geval bijzondere interesse in het ontwikkelen van een praktijk in Nederland. Het gaat niet om een eenmalige presentatie, maar om het opbouwen van een duurzame verbinding met het Nederlandse veld en publiek
  • De maker heeft al een werkpraktijk in Vlaanderen of Brussel opgebouwd, is (meestal) niet net afgestudeerd of aan het begin van hun ontwikkeling, en begrijpt dat samenwerking over de grens een grote investering vraagt. 
  • De maker past bij de artistieke visie van de Brakke Grond, waarin complementariteit met het Nederlandse veld, het bevragen van de norm en maatschappelijke urgentie de basis vormen. 

Speerpunten van het beleid van de Brakke Grond:

  • De Brakke Grond speelt een schakelrol tussen Vlaamse makers en Nederlandse partners en gaat steeds op zoek naar het verbreden van het Nederlandse netwerk voor de maker. Het is een pré als je al inhoudelijke verbindingen of andere connecties hebt met Nederland.
  • De Brakke Grond heeft het doel om een meerstemmig huis te zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen zich zo veel mogelijk gerepresenteerd en welkom voelt. 
  • De Brakke Grond stimuleert Vlaams-Nederlandse co-creatie en uitwisseling tussen Vlaamse en Nederlandse artiesten.  
  • De Brakke Grond is een interdisciplinair cultuurhuis. Het gebouw heeft verschillende soorten ruimtes (zowel theaterzalen als expositieruimtes) en binnen onze organisatie is productionele, technische en programmatorische expertise beschikbaar op het vlak van verschillende disciplines (muziek, podiumkunst en beeldende kunst). We zetten ons in het bijzonder in voor transdisciplinaire kunstpraktijken.
  • We zoeken telkens naar een passende context om het werk van een maker te presenteren en ondersteunen. Hiervoor werken we zowel structureel als incidenteel samen met verschillende lokale en nationale partners, podia, werkplaatsen en festivals.

Je kunt altijd contact opnemen met het artistiek team rond een specifiek project, een voorstel of een vraag. Wil je een voorstel indienen, zorg dan dat dit voldoet aan de voorwaarden. 

Meer informatie