Ticketinfo

Gratis

Data do 01 jun — ma 19 jun
19:00 — 18:00
Prijzen
Language no problem
Festival

Oussama Tabti

Parlophones en Sweet Home

Oussama Tabti playfully alludes to the debates around identity politics and the public sphere with the installation Parlophones. The audio installation explores the metaphor of the doorbell as a complex code for the relationship between location and identity in the era of mass migration and late capitalism. In Sweet Home, migrant workers share stories in audio and drawings about the living conditions and housing they ended up in France.

Brussels’ cityscape reveals a mix of languages, cultures and people. Its Art Nouveau buildings sit cheek by jowl with graceless office blocks. Belgium’s famous political disorganization has an analogue in the capital’s chaotic, fraying street plan. When zoomed in upon, these streets reveal yet another reflection of Brussels’ disarray: a bricolage of name tags and coordinates, doorbells of all sorts affixed to and dangling from the city’s houses. The doorbells mark not only its corresponding inhabitants, but also lend the latter a status within the Belgian social system, an administrative locus from which they can partake in the country’s social system. Each one of them withholds an intimate story, a tale of how its owner reached the country and made it its own – from refugees and migrants to expats and those gone astray. These are the lives and voices that populate Parlophones, a poignant, solemn and utterly intimate sound installation. Parlophones' collection of doorbells invites its public to press their button and listen to the stories of those who arrived in Brussels and made it their home.

About Oussama Tabti
Oussama Tabti, born in Algeria in 1988, is a visual artist living and working in Brussels. He graduated from the Higher School of Fine Arts in Algiers in 2012, from the art school in Aix-en-Provence in 2017 and from the Higher Institute for Fine Arts HISK in Ghent in 2020. His work interrogates a hermetically sealed geopolitics that consists of closed borders and inward-looking cultures. In his own way, Tabti captures the complexity of moving around a world that may be globalized, but that is also suspicious,
afraid of 'strangers'; and of difference. His work has been exhibited at festivals and in museums and galleries including the Dakar Biennale, Salon de Montrouge, Centrale for contemporary art in Brussels, the Contemporary Art Museum in Bordeaux, Museo Riso in Palermo, Kunstraum Kreuzberg in Berlin, and is included in various collections such as those of the MACBA Museum of Contemporary Art of Barcelona, the Centre National des Arts Plastique CNAP and M HKA Museum for Contemporary Art Antwerp.

Times:
During Oorzaken Festival (1 June till 4 June):
Thursday, June 1: 19:00 - 23:00

Friday 2 June: 08:30 - 23:30

Saturday 3 June: 10:30 - 00:00

Sunday 4 June: 10:30 - 18:00 

The installation can still be visited after Oorzaken Festival until 19 June (with the exception of sunday 18 june). Every day from 12:00 to 18:00 and around exhibitions.

Data do 01 jun — ma 19 jun
19:00 — 18:00

© © Oussama Tabti

Installatie | Festival

Oussama Tabti

Parlophones en Sweet Home
In het kader van Oorzaken Festival.

Oussama Tabti zinspeelt met Parlophones spelenderwijs op de debatten rond identiteitspolitiek en de publieke sfeer. De geluidsinstallatie onderzoekt de metafoor van de deurbel als complexe code voor de wankelende relatie tussen locatie en identiteit in het tijdperk van massamigratie en het late kapitalisme. In Sweet Home delen arbeidsimmigranten in video's en tekeningen verhalen over de leefomstandigheden en behuizing waarin ze terechtkwamen in Frankrijk.

Parlophones

Parlophones is een collectie van deurbellen die uitnodigt om de knoppen in te drukken en te luisteren naar de verhalen van degenen die in Brussel aankwamen en er hun thuis vonden. Het Brusselse stadsbeeld onthult een mengelmoes van talen, culturen en mensen. De ArtNouveau-gebouwen staan zij aan zij met grijze kantoorgebouwen, terwijl de beroemde politieke desorganisatie van het land haar evenbeeld kent in het chaotische, rafelige stratenplan van de hoofdstad. Ingezoomd geven deze straten nog een andere weerspiegeling van de wanorde van Brussel vrij: een bricolage van naamplaatjes en coördinaten, deurbellen die op en aan de muren van de stad zijn bevestigd en bengelen. De deurbellen markeren niet alleen de inwoners, maar verlenen deze laatsten ook een statuut binnen het Belgische sociale stelsel, een administratieve plaats - een adres - van waaruit ze kunnen deelnemen aan het sociale regime van het land. Achter elk van de bellen schuilt een intiem verhaal, een verhaal over hoe hun eigenaar het land heeft bereikt en het zich eigen heeft gemaakt – van vluchtelingen en migranten tot expats en verdwaalden.

Deze levens en stemmen komen samen in de geluidsinstallatie Parlophones. De geluidsinstallatie schetst een meer beladen beeld van de stad, waarin vluchtelingen, migranten, ontheemden, vondelingen en exoten niet langer buitenstaanders zijn die naar binnen kijken, maar centrale hoofdpersonen in het schrijven van een globale cultuur en bewustzijn. De audio-installatie verbeeldt op deze manier een intiem dagboek met verhalen over nomadisme, vertrek en aankomst, thuis, familie en het alledaagse.

Sweet Home

In Sweet Home vertellen arbeidsimmigranten uit de Maghreb (Marokko, Algarije en Tunesië) over hun aankomst in Frankrijk gedurende ‘Les Trentes Glorieuses. Dit is de periode tussen 1945 en 1973 waarin Frankrijk, en veel andere Europese landen, een enorme economische groei doormaakten. De ‘Chibanis’ zoals deze immigranten nu worden genoemd, tekenen de dichtbevolkte en onhygiënische leefomstandigheden waarin ze hun bestaan in Frankrijk moesten opbouwen. In de installatie zie je de tekenende handen van de mannen die inmiddels op leeftijd zijn in een installatie die doet denken aan het werk waarvoor ze veelal naar Frankrijk kwamen, de bouw. 

Over Oussama Tabti

Oussama Tabti, geboren in 1988 in Algerije, is beeldend kunstenaar en leeft en werkt in Brussel. Hij studeerde af aan de School voor Schone Kunsten van Algiers in 2012, aan de Kunstschool van Aix-en-Provence in 2017 en aan het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) in Gent in 2020. Zijn werk stelt een hermetische geopolitiek in vraag, bestaande uit gesloten grenzen en culturen die zich op zichzelf richten. Op zijn manier stelt Tabti de complexiteit vast van het bewegen in een wereld die weliswaar geglobaliseerd is, maar ook achterdochtig, bang voor de 'vreemdeling' en voor verschil.

Zijn werk werd tentoongesteld tijdens festivals, in musea en galeries waaronder de Biënnale van Dakar, Salon de Montrouge, Centrale voor hedendaagse kunst in Brussel, Museum voor Hedendaagse Kunst van Bordeaux, Museo Riso in Palermo, Kunstraum Kreuzberg in Berlijn en het maakt deel uit van verschillende collecties zoals het Museum voor Hedendaagse Kunst van Barcelona MACBA, Centre National des Arts Plastique CNAP, M HKA Museum voor Hedendaagse Kunst van Antwerpen.

© Oussama Tabti
© Oussama Tabti
do 01 jun '23

ma 19 jun '23
Witte zaal
Oorzaken Festival

De installaties Parlopones en Sweet Home zijn tijdens Oorzaken International Podcast Festival doorlopend te bekijken van 2 t/m 4 juni in de Witte zaal bij de Brakke Grond. Bekijk hier het blokkenschema van Oorzaken International Podcast Festival. 

Oorzaken is dé plek voor de beste audioverhalen en verhalenvertellers. Het platform organiseert Oorzaken Internationaal Podcastfestival, Oorzaken Podcast Academy en audio-evenementen. Meer informatie: www.oorzaken.org.

Tijden:

Tijdens het Oorzaken International Podcast Festival:

Donderdag 1 juni:19:00 - 22:00

Vrijdag 2 juni: 08:30 - 23:30

Zaterdag 3 juni: 10:30 - 00:00

Zondag 4 juni: 10:30 - 18:00

 

De installatie is na Oorzaken Festival nog te bezoeken tot 19 juni. Iedere dag van 12:00 tot 18:00 en rondom voorstellingen. Op zondag 18 juni is de installatie gesloten.