Ticketinfo

Frascati
Data
wo 05 apr, 20:30
do 06 apr, 19:30
Prijzen
Standaard - 17
<27 / Stadspas / CJP - 12
Koop kaarten
Buitenshuis

Silke Huysmans & Hannes Dereere / CAMPO

Out of the Blue

"We know more about the surface of the moon than we do about the bottom of the ocean." This statement is often heard when talking about the deep sea. Worldwide, only ten percent of the ocean floor has been mapped and explored. At a moment in history when the planet we live on seems to have been explored extensively, some places remain unstudied and untouched. 

After their acclaimed performances Mining Stories and Pleasant Island, Silke Huysmans and Hannes Dereere present the final part of their trilogy on mining. This time they focus on a completely new industry: deep sea mining. With resources on land becoming increasingly scarce and overexploited, mining companies turn towards the ocean. 

In the Spring of 2021, three ships gather on a remote patch of the Pacific Ocean. One of them belongs to the Belgian dredging company DEME-GSR. Four kilometres below the sea surface, their mining robot is scraping the seabed in search of metals. On another ship, an international team of marine biologists and geologists keep a close watch on the operation. A third ship completes the fleet: on board of the infamous Rainbow Warrior, Greenpeace activists protest against this potential future industry. 

From their small apartment in Brussels, Silke and Hannes connect with the three ships through satellite. Each of the ships represents one pillar of the public debate: industry, science and activism. Through a series of interviews and conversations, an intimate portrait of this new industry emerges. The piece is an attempt to capture a potentially pivotal moment in the history of the earth. How much deeper can mining companies dig, and what are we as humankind actually digging towards? What are the challenges and risks? What opportunities potentially lay ahead? 

In English with Dutch subtitles

Location Frascati
Data
We 05 April, 20:30
Th 06 April, 19:30
Prices
- 17
- 12
Buy tickets

© Loes Geuens

Coproductie | Buitenshuis

Silke Huysmans & Hannes Dereere / CAMPO

Out of the Blue
Een poging om een potentieel scharniermoment in de geschiedenis van de aarde vast te leggen rondom een compleet nieuwe industrie: diepzeemijnbouw.

Contextprogramma Into the Deep

Op donderdag 6 april presenteren we het contextprogramma Into the Deep, aansluitend als double-bill bij de voorstelling Out of the Blue

Na de voorstelling wordt ingezoomd op de rol van kunst in het verbeelden van een alternatieve omgang met de zee, het water en ons toekomstig samenleven. Waar de journalistiek en het politieke debat stopt, gaat kunst verder in het denken over de toekomst. Wat als Nederland vaker zou overstromen? Hoe zou een samenleving onder water eruit zien? Met verschillende losse bijdragen bieden kunstenaars(collectieven) een pleidooi voor de rol van kunst om alternatieve scenario's te verbeelden.


Sprekers tijdens dit programma zijn Stef Veldhuis, Melissa Mabesoone, Kunstenaarscollectief De Onkruidenier, Collectief Walden en prof. dr. Maarten Kleinhans (Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie en kaartverkoop.

"We weten meer over de oppervlakte van de maan dan over de bodem van de oceaan." Deze uitspraak komt vaak terug als het over de diepzee gaat. Wereldwijd is slechts tien procent van de oceaanbodem in kaart gebracht en onderzocht. Op een moment in de geschiedenis waar de planeet waar we op leven min of meer bestudeerd lijkt, blijven sommige plaatsen onbelicht en ongerept.

Na hun succesvolle voorstellingen Mining Stories en Pleasant Island maken Silke Huysmans en Hannes Dereere het sluitstuk van hun trilogie over mijnbouw. Deze keer gaan ze dieper in op een compleet nieuwe industrie: diepzeemijnbouw. Nu grondstoffen op land in steeds grotere mate worden uitgeput, richten mijnbouwbedrijven hun blik op de oceaan. 

In de lente van 2021 komen drie schepen samen in een afgelegen deel van de Stille Oceaan. Een ervan maakt deel uit van het Belgische baggerbedrijf DEME-GSR. Vier kilometer onder de zeespiegel schraapt hun mijnrobot de zeebodem af op zoek naar zeldzame metalen. Op een ander schip houdt een internationaal team van marinebiologen en -geologen de operatie nauwgezet in het oog. Een derde schip vervolledigt de vloot: aan boord van de roemruchte Rainbow Warrior protesteren Greenpeace-activisten tegen deze mogelijke toekomstige industrie. 

"Onthutsend theater over diepzeemijnbouw"

Theaterkrant

Vanuit hun kleine appartement in Brussel maken Silke en Hannes via satelliet verbinding met de drie schepen die elk een pijler uit het publieke debat representeren: industrie, wetenschap en activisme. Via interviews en gesprekken schetsen ze een intiem portret van een opkomende industrie. De voorstelling is een poging om een potentieel scharniermoment in de geschiedenis van de aarde vast te leggen. Hoeveel dieper kunnen mijnbouwbedrijven nog graven en waar graven we ons met de mensheid nu eigenlijk naartoe? Wat zijn de uitdagingen en risico’s? Welke opportuniteiten liggen er mogelijk voor het rapen? 

Deze voorstelling speelt in het Engels, met Nederlandse ondertiteling.

wo 05 apr '23

do 06 apr '23
Frascati
20:30 uur (woensdag) / 19:30 uur (donderdag)
Koop kaarten
Frascati

Let op: deze voorstelling speelt in Theater Frascati, met wie we deze voorstelling en contextprogramma copresenteren.

Kaartverkoop

Kaarten voor woensdag 5 april koop je hier, kaarten voor donderdag 6 april (inclusief contextprogramma) koop je hier.

Maturation Station

Op 5 t/m 8 april is Maturation Station in onze foyer te zien, als onderdeel van het contextprogramma. Een audiovisueel werk van beeldend kunstenaar, actrice en theatermaker Melissa Mabesoone dat door thema's als blue economy, aquacultuur, voortplanting en sensualiteit, zorg dragen, consumentisme, dierenleed en de vis- en voedselindustrie glibbert. De installatie is gratis te bezoeken in onze Witte zaal. Van 12:00 tot 17:00 uur en in de avond, voor en na je voorstellingsbezoek. Lees hier meer.

Credits
Van en met Silke Huysmans & Hannes Dereere
Dramaturgie Dries Douibi
Geluidsmix Lieven Dousselaere
Outside eye Pol Heyvaert
Techniek Korneel Coessens, Piet Depoortere, Koen Goossens en Babette Poncelet
Productie CAMPO
Coproductie Bunker (Ljubljana), de Brakke Grond (Amsterdam), Noorderzon - Festival of Performing Arts and Society (Groningen), Zürcher Theater Spektakel (Zürich), Beursschouwburg en Kunstenfestivaldesart
Residentie Kunstenwerkplaats, Pilar, Bara142 (Toestand), De Grote Post, 30CC, GC De Markten en GC Felix Sohie
Speciale dank aan John Childs, Henko De Stigter, Patricia Esquete, Iason-Zois Gazis, Jolien Goossens, Matthias Haeckel,
An Lambrechts, Ted Nordhaus, Maureen Penjueli, Surabhi Ranganathan, Duygu Sevilgen, Joey Tau,
Saskia Van Aalst, Kris Van Nijen, Vincent Van Quickenborne en Annemiek Vink
Met dank aan Alle gesprekspartners en de mensen die hielpen bij de transcripties