Ticketinfo

Data
do 06 apr, 10:00
vr 07 apr, 10:00
za 08 apr, 10:00
zo 09 apr, 10:00
Prijzen
Kaarten
Buitenshuis

Rewire

I.s.m VIERNULVIER & STUK

Rewire

Rewire is an annual international festival for adventurous music. Across four days from 6 - 9 April 2023, Rewire will return to The Hague with its twelfth festival edition, bringing together a wide range of musical and interdisciplinary performances, specially commissioned works, club nights, installations, talks, screenings, and more. 

This year, we are again collaborating with Rewire and presenting four talents from Flemish underground with VIERNULVIER and STUK: Youniss, Pak Yan Lau, Dienne and Vica Pacheco.

Pak Yan Lau

Born in Belgium, with roots in Hong Kong, and now based in Brussels, Pak Yan Lau is a sound artist, improviser, musician, and composer, who has developed over the years a rich, dense, and captivating sound universe from prepared pianos, toy pianos, synths, electronics, and various sound objects. Skilfully blending electro-acoustic approaches, she explores sound in a bewitching way, merging different sound sources with poetry, magic, and finesse. During Rewire 2023, alongside her ensemble, consisting of Vera Cavallin, Giovanni Di Domenico, João Lobo, and Theo Lanau, Pak Yan performs a live rendition of her recent album Bakunawa (2021), delving and digging deep into the sound spectrum of detuned toy pianos, second-hand gong rods, prepared harp, metal tubes, and ring modulators. Instruments were searched for, collected, and bought worldwide: on Japanese streetmarkets, in second hand stores in Brussels, from dedicated Ebay sellers, and from the cellar of Musica Impulse Centre in Neerpelt. The result is a piece both rich in harmonic textures of rather unconventional instruments, shaping an immersive piece of enthralling sonic details. Bakunawa is a co-production of STUK, nona & Cortizona.
This project performs during Rewire 2023 with the support of VierNulVier & STUK and us.

Dienne

The Belgian composer, vocalist, and multi-instrumentalist Dienne builds songs and soundscapes which portray the images and stories that play behind her eyes. Combining analogue instruments like the oboe, the piano, and the flute with reverb-drenched vocals and shimmers of processed electronic sources, she creates hazy pieces of music full of the melancholy of remembrance and loss. Her debut album Addio (2022) was released on Nicolás Jaar’s Other People imprint. Following the passing of her grandmother due to COVID-19, and being unable to properly say goodbye due to travel restrictions, Dienne set out to give her farewell in musical form. The result is a deeply intimate work that channels classical instrumentation through foggy electronic experimentation. Memories, biographies, and family histories merge in this simultaneously sombre and optimistic work which plays out like a universal and comforting ode to loved ones lost. This project performs during Rewire 2023 with the support VierNulVier & STUK and the Brakke Grond.

Vica Pacheco

Ana Victoria, aka Vica Pacheco, was born in Oaxaca, southern Mexico in 1993. She studied art at La Esmeralda, México City before graduating from Villa Arson, Nice in 2017. Her practice is rooted in experimental music and composition, but she also has a plastic practice working through ceramics and 3D animation. Her work is above all eclectic and energetic, inspired by mythological crossbreeding, prehispanic technologies, and syncretism. She likes to arrange the most heterogeneous or hazardous elements between them to produce sound performances and installations. Pacheco lives and works in Brussels. 

Youniss

On his second album White Space, to be released on VIERNULVIER Records on 8 March, the Belgian musician and visual artist Youniss reflects on his own personal “panic attack” instilled by the aftermath of the Black Lives Matter movement in 2020. With heralding vocals bathing in polyphonic fragility, shrieking guitar sounds, and rattling patched-up drumwork with electronic-like textures, he delivers his own take on a perfectly imperfect 90s punk rock meets IDM cassette tape – giving a voice to his inner existential outcries. As an exploration of identity and self-expression, Antwerp-based Youniss moves his way through the awkward, intrusive feelings that accompany performing as a Black man with an Arabic name through the gaze of the western world. The music and graphic concept of White Space is fueled by the pain caused by being misperceived and the feeling of being lost in the search to fit in. Translating this album to stage,

Youniss and drummer Tim Caramin explore and express Youniss’s discomfort through music, costume design, set pieces, and projection. White Space is a co-production with VierNulVier, deSingel, STUK and the Brakke Grond.

For tickets press on the button above. 

Data
Th 06 April, 10:00
Fr 07 April, 10:00
Sa 08 April, 10:00
Su 09 April, 10:00
Buy tickets

©

Festival | Buitenshuis

Rewire

I.s.m VIERNULVIER & STUK
Festival vol interdisciplinaire performances met een focus op hedendaagse elektronische muziek. Met o.a. Youniss, Pak Yan Lau, Dienne en Vica Pacheco.

Rewire

Rewire is een jaarlijks festival vol interdisciplinaire performances, clubnachten, installaties en screenings en presenteert een programma met een focus op hedendaagse elektronische muziek, neo-klassieke muziek, new jazz, experimentele pop en sound art. 

Dit jaar werken we weer samen met Rewire en presenteren we met VIERNULVIER en STUK vier talenten uit Vlaamse underground: Youniss, Pak Yan Lau, Dienne en Vica Pacheco.

 

Pak Yan Lau

Geboren in België, met roots in Hong Kong, en nu gevestigd in Brussel, Pak Yan Lau is een geluidskunstenaar, improvisator, muzikant en componist, die in de loop der jaren een rijk, dicht en boeiend klankuniversum heeft ontwikkeld uit prepared piano's, speelgoedpiano's, piano's, synths, elektronica en diverse geluidsobjecten.

Door elektro-akoestische benaderingen vakkundig te mengen, verkent ze geluid op een betoverende manier, waarbij verschillende geluidsbronnen met poëzie, magie en finesse samenkomen. Tijdens Rewire 2023, samen met haar ensemble; bestaande uit Vera Cavallin, Giovanni Di Domenico, João Lobo, en Theo Lanau, brengt Pak Yan een live-uitvoering van haar recente album Bakunawa (2021), met een geluidsspectrum van ontstemde speelgoedpiano's, piano's, tweedehands gongstaven, geprepareerde harp, metalen buizen en ringmodulatoren. Deze instrumenten werden wereldwijd gezocht, verzameld en gekocht: op Japanse straatmarkten, in tweedehands winkels in Brussel, van toegewijde Ebay verkopers, en uit de kelder van Musica Impuls Centrum in Neerpelt. Het resultaat is een stuk dat zowel rijk is aan harmonische texturen van eerder onconventionele instrumenten, die vorm geven aan een meeslepend stuk van boeiende sonische details.

Bakunawa is een coproductie van STUK, nona & Cortizona.

Dit project treedt op tijdens Rewire 2023 met de steun van VIERNULVIER & STUK en de Brakke Grond.

Dienne

De Belgische componiste, zangeres en multi-instrumentaliste Dienne bouwt liedjes en soundscapes die de beelden en verhalen die zich in haar verbeelding voordoen meenemen. Door analoge instrumenten zoals de hobo, piano en fluit te combineren met vocalen en glinsteringen van bewerkte elektronische bronnen, creëert ze muziekstukken vol met de melancholie van herinnering en verlies.

Haar debuutalbum Addio (2022) werd uitgebracht op Nicolás Jaar's Other People imprint. Na het overlijden van haar grootmoeder als gevolg van COVID-19 en het niet in staat zijn om afscheid te nemen vanwege reisbeperkingen, besloot Dienne haar afscheid in muziek vorm te geven. Het resultaat is een diep intiem werk van klassieke instrumentatie en elektronische experimenten. Herinneringen, biografieën en familiegeschiedenissen smelten samen in dit sombere en optimistische werk dat speelt als een universele en troostende ode aan verloren geliefden.

Vica Pacheco

Ana Victoria, alias Vica Pacheco, werd in 1993 geboren in Oaxaca, in het zuiden van Mexico. Ze studeerde kunst aan La Esmeralda, México City voordat ze afstudeerde aan Villa Arson, Nice in 2017. Haar praktijk is geworteld in experimentele muziek en compositie, maar ze heeft ook een praktijk waar ze werkt met keramiek en 3D-animatie. Haar werk is vooral eclectisch en energiek, geïnspireerd door mythologische kruisingen, prehispanische technologieën en syncretisme. Ze arrangeert en combineert graag de meest heterogene of gevaarlijke elementen met elkaar tot geluidsperformances en installaties. Pacheco woont en werkt in Brussel. 

Youniss

Op zijn tweede album White Space, dat op 8 maart bij VIERNULVIER Records verschijnt, staat de Belgische muzikant en beeldend kunstenaar Youniss stil bij zijn persoonlijke ervaringen en reflecteert op zijn eigen persoonlijke "paniekaanval" door de nasleep van de Black Lives Matter beweging in 2020. Met herhalende zang, badend in polyfone breekbaarheid, gierende gitaargeluiden en rammelend gepatcht drumwerk met elektronische texturen, levert hij zijn eigen kijk op een perfect imperfect jaren 90 punkrock meets IDM cassettebandje - waarmee hij een stem geeft aan zijn innerlijke existentiële kreten.

Als een verkenning van identiteit en zelfexpressie beweegt de Youniss zich een weg door de ongemakkelijke, opdringerige gevoelens die gepaard gaan met het optreden als zwarte man met een Arabische naam door de blik van de westerse wereld. De muziek en het grafisch concept van White Space wordt gevoed door de pijn veroorzaakt door verkeerd begrepen te worden en het gevoel verloren te zijn in de zoektocht om erbij te horen. Youniss gaat met White Space bij de Brakke Grond in première. 

Youniss en drummer Tim Caramin verkennen en uitten Youniss's discomfort door muziek, kostuum ontwerp, decorstukken en projecties. 

White Space is a co-productie met VierNulVier, deSingel, STUK en de Brakke Grond. 

do 06 apr '23

zo 09 apr '23
Kaarten

Bekijk hier de time-table

Mede mogelijk gemaakt door: