Salomé Mooij

Sinds haar afstuderen aan de RITCS in Brussel  in 2018 maakt Salomé Mooij in situ werk op het snijvlak van performance en artistiek onderzoek: fysieke denkoefeningen die zich kenmerken door een verlangen naar aftasten, uitvouwen en het verbinden van het micro en macroniveau in ons bestaan. Zo probeert zij de wereld rondom haar te begrijpen en zo onbevangen mogelijk te benaderen. Binnen deze theatrale kaders onderzoekt ze de verbindingen die er mogelijk zijn tussen verschillende realiteiten in de stad, met een speciale aandacht voor dat wat aan het oog onttrokken wordt. Door details uit te vergroten hoopt zij een krachtenveld zichtbaar te maken, waarin het publiek als deelgenoot zijn eigen relatie mag onderzoeken.

De komende jaren focust zij zich op het ontwikkelen van haar artistieke praktijk met steun van de Nieuwe Makerssubsidie van het Fonds Podiumkunsten. Partners in dit traject zijn SoAP, C-TAKT, De Brakke Grond, WP Zimmer, De Nwe Vorst en METROPOLIS/KIT.

Verbonden aan
SoAP