Ticketinfo

Gratis

Data do 01 jun — ma 19 jun
19:00 — 18:00
Prijzen
Language no problem
Festival

Stijn Demeulenaere

Nothing’s going to happen to us…

Stijn Demeulenaere's work Nothing's going to happen to us... explores how perceptions of armed conflict relate to a lived reality. For Nothing’s going to happen to us... Demeulenaere interviewed people who had spent some time in contemporary conflict zones. In the installation, a young nurse recounts the sounds she heard during her stay in a conflict zone and the emotions the noise of war evoked in her. Her story is intertwined with interviews with sound designers who specialize in creating sound for action films. By confronting these two perspectives Nothing’s going to happen to us... wants to research the no man's land between imagined emotions on the one hand, and real memories on the other. Between an artificial ‘presentation’ of danger, which we all know from film and video,  and the lived experience of an authentic memory. Both perspectives are delivered to the audience at the same time. The spectator needs to construct their own story from the continuous entanglement of information delivered to them.


The installation Nothing's going to happen to us… also refers to Flanders’ own history by using the sound of exploding WWI and WWII bombs. To this day DOVO, the Explosive Ordnance Disposal Group of the Belgian army, still finds and neutralizes around 3000 bombs per year from both world wars. They are buried in the soil, as silent witnesses, hidden memorials. When DOVO disposes of these explosive remnants, they blow them up in a controlled manner. Demeulenaere recorded the sound of these explosions and, alongside recordings of battles in, among others, Iraq, Afghanistan and Libya, used them to model the voices of the nurse and sound designers. The sounds of these bombs and battlefields aren’t heard directly, but are modulating the voices of the people speaking, enforcing a chaotic framework on the memories and perceptions of the testimonies.

About Stijn Demeulenaere 
Stijn Demeulenaere is an audio artist and field recordist. Having studied sociology and cultural studies, his fascination for sound led him to radio. He studied radio at the Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound, worked as a journalist for several national radio stations and made experimental programmes for independent radio stations in the Low Countries and beyond. Since 2009 he has worked as an audio artist making installations, soundscapes and performances and creating sound designs for dance, theatre and film.
Demeulenaere investigates the relationship between identity, sound and listening. Field recording is the common thread running through his work. Through these recordings, he explores the relationships between sound, places, spaces, and listening. From remote, untouched nature through sleepy villages to the sonic fury of the metropolis, Stijn attempts to understand places by listening to them. Demeulenaere understands hearing as a tactile sense. He is attracted to sound owing to its directness, its malleability and its mysteries. Using sound, he strives to unravel social structures, personal histories and people’s unconscious imaginations. Stijn exhibits his work internationally. He is an associated artist with KWP Kunstenwerkplaats and lives and works in Brussels.

Times:
During Oorzaken Festival (1 June till 4 June):
Thursday, June 1: 19:00 - 23:00

Friday 2 June: 08:30 - 23:30

Saturday 3 June: 10:30 - 00:00

Sunday 4 June; 10:30 - 18:00

The installation can still be visited after Oorzaken Festival until 19 June( with the exception of sunday 18 June). Every day from 12:00 to 18:00 and around exhibitions.

Data do 01 jun — ma 19 jun
19:00 — 18:00

© © Stijn Demeulenaere

Installatie | Festival

Stijn Demeulenaere

Nothing’s going to happen to us…
In het kader van Oorzaken Festival.

Stijn Demeulenaere onderzoekt met het werk Nothing’s going to happen to us… hoe percepties van een gewapend conflict zich verhouden tot een doorleefde realiteit. Demeulenaere ging voor dit werk in gesprek met mensen die in hedendaagse conflictzones werken. In het werk vertelt een jonge verpleegkundige over hoe haar kamp werd gebombardeeerd. Ze vertelt over de geluiden die ze er hoorde en de emoties die het oorlogslawaai bij haar opriepen. Haar verhaal wordt vervlochten met interviews met sounddesigners die gespecialiseerd zijn in het creëren van geluid voor actiefilms. Demeulenaere vroeg de sounddesigners hoe ze het geluid voor dit verhaal zouden ontwerpen als het een filmscène zou zijn. In de installatie worden de gesprekken samengebracht tot een desoriënterende geluidservaring. Door deze perspectieven met elkaar te confronteren wil Nothing’s going to happen to us... het niemandsland tussen verbeelde emoties aan de ene kant, en echte herinneringen aan de andere kant onderzoeken. De spanning tussen de dramaturgisch opgebouwde ‘voorstelling’ van gevaar, die we allemaal kennen uit film en video; en een authentieke, geleefde herinnering aan zo’n ervaring.

Nothing’s going to happen to us… verwijst ook naar de Vlaamse geschiedenis. Tot op de dag van vandaag vindt de DOVO, de ontmijningsdienst van het Belgische Leger, nog zo’n 3000 bommen uit WO I en WO II terug. De bommen zitten in de Vlaamse grond, als stille getuigen of verborgen aandenkens. Op een gecontroleerde manier worden deze bommen door DOVO tot ontploffing gebracht. Demeulenaere nam deze geluiden op en gebruikt ze samen met opnames van gevechten in onder meer, Irak, Afghanistan en Libië, om de stemmen van de getuige en sounddesigners te moduleren. Ze geven ze de getuigenissen en herinneringen een chaotisch en gewelddadig kader.

Over Stijn Demeulenaere

Stijn Demeulenaere is geluidskunstenaar en field recordist. Na zijn studies sociologie en cultural studies leidde zijn fascinatie voor geluid hem naar de radio. Hij studeerde radio aan het Royal Institute for Theatre, Cinema en Sound, werkte als journalist voor enkele nationale radiostations en maakte experimentele programmas op vrije radios in binnen en buitenland.

Sinds 2009 werkt hij als geluidskunstenaar en maakt hij installaties, soundscapes en performances en creëert hij sound design voor dans, theater en film.

Demeulenaere onderzoekt de relatie tussen identiteit, geluid en luisteren. Field recording vormt een rode draad door zijn werk. Doorheen de opnames verkent hij de band tussen geluid, plekken, ruimtes, en luisteren. Van afgelegen ongerepte natuur over slapende dorpjes tot aan het sonoor geweld van de metropool probeert Stijn plekken te begrijpen door er naar te luisteren.

Demeulenaere begrijpt horen als een vorm van tastzin. Hij voelt zich aangetrokken tot geluid vanwege de directheid, de kneedbaarheid en het mysterie ervan. Met geluid probeert hij sociale structuren, persoonlijke geschiedenis en de onbewuste verbeelding van mensen te ontrafelen.

Stijn toont zijn werk internationaal. Hij is associated artist bij de Kunstenwerkplaats en woont en werkt in Brussel.

© Stijn Demeulenaere
© Stijn Demeulenaere
do 01 jun '23

ma 19 jun '23
Studio
Oorzaken Festival

De installatie Nothing’s going to happen to us… is tijdens Oorzaken International Podcast Festival doorlopend te bekijken in de Studio. Het Oorzaken International Podcast Festival vindt van 1 t/m 4 juni plaats in de Brakke Grond. Bekijk hier het blokkenschema voor Oorzaken International Podcast Festival.

Oorzaken is dé plek voor de beste audioverhalen en verhalenvertellers. Het platform organiseert Oorzaken  Internationaal Podcastfestival, Oorzaken  Podcast Academy en audio-evenementen. Meer informatie: www.oorzaken.org

Tijden:

Tijdens het Oorzaken International Podcast Festival:

Donderdag 1 juni: 19:00 - 23:00

Vrijdag 2 juni: 08:30 - 23:30

Zaterdag 3 juni: 10:30 - 00:00

Zondag 4 Juni: 10:30 - 18:00 

De installatie is na Oorzaken Festival nog te bezoeken tot 19 juni. Iedere dag van 12:00 tot 18:00 en rondom voorstellingen. Op 18 juni is de installatie niet te bezoeken.