Ticketinfo

Grote zaal
Data
wo 03 apr, 20:00
do 04 apr, 20:00
Prijzen

Platform 0090 / Enkidu Khaled

Donja Hota

Donja Hota starts from the theme of universal revolt in times of social strife and reflects on the agency of individuals to change society.
It begins with a collectively created work where the team of artists challenge their own biographical material. At the same time, they explore the life and work of the celebrated and controversial feminist activist Nawal El Saadawi; and investigate the classic ‘first novel’ of Western Literature, Don Quixote.

Donja Hota is created where reality and fiction intertwine, where the hero and antihero collide, and where the personal and political become one.

This is an invitation to look at the transformative and stubborn idealism that made these artists and their fictional creations change their lives and those of others. The work is created in a horizontal, collaborative way, with transparency built into its form and content. It is a core aim to develop a process that puts feminist principles into practice. Or, as Saadawi would encourage: to not only make connections, through art-making, but also to organize, exulting in the potential threat of collective action.

Location Grote zaal
Data
We 03 April, 20:00
Th 04 April, 20:00
Buy tickets

© Foto: Johan Pijpops

Voorstelling

Platform 0090 / Enkidu Khaled

Donja Hota
Over universele opstand in tijden van sociale conflicten en de kracht van individuen om de maatschappij te veranderen.

“When life itself seems lunatic, who knows where madness lies? Perhaps to be too practical is madness. To surrender dreams — this may be madness. Too much sanity may be madness — and maddes" - Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quixote

Donja Hota vertrekt van het thema van universele opstand in tijden van sociale conflicten en reflecteert op de kracht van individuen om de maatschappij te veranderen.

Het begint met een collectief gecreëerd werk waarin het team van kunstenaars hun eigen biografisch materiaal ter discussie stelt. Tegelijkertijd onderzoeken ze het leven en werk van de gevierde en controversiële feministische activiste Nawal El Saadawi; en onderzoeken ze de
klassieke 'eerste roman' van de westerse literatuur, Don Quichot.

Donja Hota wordt gecreëerd waar werkelijkheid en fictie door elkaar lopen, waar de held en antiheld botsen, en waar het persoonlijke en het politieke één worden.

Dit is een uitnodiging om te kijken naar het transformerende en koppige idealisme waardoor deze kunstenaars en hun fictieve creaties hun leven en dat van anderen veranderden. Het werk wordt gemaakt op een horizontale, collaboratieve manier, met transparantie ingebouwd in vorm en inhoud. Het is een kerndoel om een proces te ontwikkelen dat feministische principes in de praktijk brengt. Of, zoals Saadawi zou aanmoedigen: om niet alleen verbindingen te leggen door kunst te maken, maar ook om te organiseren, zich verheugend in de potentiële dreiging van collectieve
actie.

Toegankelijkheid

Lees hier meer over toegankelijkheid. 

wo 03 apr '24

do 04 apr '24
Grote zaal
20:00
Koop kaarten
Credits
Van en met Betina Abi Habib, Leila Anderson, Ana Vilela Da Costa,Yasmine Deroui, Enkidu Khaled, Nadia Lauro, Line Mertens, Joachim Robbrecht, Arzu Saglam, Luc Schaltin, Yasmine Yahiatene.
Productie Platform 0090 / Enkidu Khaled
Coproductie Kaaitheater, De Brakke Grond, C-Takt, Het Laatste Bedrijf