BOG.

Vanuit de overtuiging dat we moeten zoeken naar wat ons als mensen bindt zonder de waarde van het verschil uit het oog te verliezen, maakt BOG. compromisloos, eigenzinnig en open theater voor de zoekende mens anno nu. BOG. is de collectie van theatermakers Judith de Joode, Benjamin Moen, Sanne Vanderbruggen en Lisa Verbelen.

BOG. maakt filosofische, talige, muzikale voorstellingen over wezenlijke thema’s uit het leven van ieder mens. Sinds de eerste voorstelling BOG. een poging het leven te herstructureren (2013) maken ze werk over alles waar de mens vat op tracht te krijgen maar te groot is om vast te pakken. Ze onderzoeken thema’s waar ieder mens in het dagelijks leven mee te maken krijgt: het gehele leven, de mening, geloof, tijd en beweging, volwassenheid, existentiële eenzaamheid, rouw, taal, identiteit.

Met elke voorstelling proberen ze hun eigen perspectief te overstijgen, zich te verplaatsen in anderen en het publiek een bredere blik op het menszijn te bieden. Ze verzamelen verschillende ideeën en ervaringen onder meer via het BOG.ledenbestand, een groep van inmiddels driehonderdvijftig mensen. Hun antwoorden op onze vragen omtrent een bepaald thema, gebruiken ze als inspiratie voor een nieuw werk. Met onze voorstellingen willen ze verbindingen leggen tussen het algemene en het specifieke, het dagelijkse en het uitzonderlijke, het persoonlijke en het universeel menselijke.

BOG. is een collectie van makers die vaak collectief werken: ze bedenken samen de concepten, schrijven samen de tekst, creëren samen het toneelbeeld, staan samen op het podium en vormen samen de organisatie. De collectief gemaakte voorstellingen vormen de kern van BOG.. Daarnaast hebben de makers binnen BOG. een eigen artistiek traject waarin zij zich individueel ontwikkelen en waaruit solo’s, duetten, publicaties, installaties en andere werken kunnen voortkomen.