Vedran Kopljar

Vedran Kopljar, geboren in Slavonski Brod, Kroatië, en woont en werkt in Antwerpen, waar hij in 2015 afstudeerde als master in de schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Kopljars artistieke methode laat zich omschrijven als het bedenken, bouwen, optrekken en opzetten van mentale obstakels, die elke vanzelfsprekende voortgang belemmeren. Zijn kunst haalt vastgeroeste denkpatronen onderuit en daagt ons uit om nieuwe standpunten in te nemen. Wanneer Kopljar als kunstenaar probeert vat te krijgen op dat wat hij rond zich heen waarneemt en ervaart dan speelt het element taal een wederkerende rol binnen zijn oeuvre. Hij gebruikt taal als instrument om contextuele verschuivingen te veroorzaken door ‘displacement’ zowel op inhoudelijk als vormelijk vlak.