Ticketinfo

Gratis Toegang

de Brakke Grond
Data
do 30 mei, 10:00 — 20:00
vr 31 mei, 10:00 — 20:00
za 01 jun, 10:00 — 20:00
zo 02 jun, 10:00 — 20:00
ma 03 jun, 12:00 — 17:00
di 04 jun, 12:00 — 17:00
wo 05 jun, 12:00 — 17:00
do 06 jun, 12:00 — 17:00
vr 07 jun, 12:00 — 17:00
za 08 jun, 12:00 — 17:00
zo 09 jun, 12:00 — 17:00
ma 10 jun, 12:00 — 17:00
di 11 jun, 12:00 — 17:00
wo 12 jun, 12:00 — 17:00
do 13 jun, 12:00 — 17:00
vr 14 jun, 12:00 — 17:00
za 15 jun, 12:00 — 17:00
zo 16 jun, 12:00 — 17:00
Prijzen
Gratis Toegang -
Language no problem
Expositie

Neighbouring Frequencies

Tentoonstelling i.s.m. FIBER en STUK.

Neighbouring Frequencies | Showcase of Flemish and Dutch sound art

Sound art is a unifying component between the Netherlands and Belgium. There is a vibrant field of hybrid art practices in which the exploration of sound takes center stage in various artistic and critical forms. From installation art and performances, to technological experiments. In these practices, collaboration across borders is common and has an impactful history. The exhibition Neighbouring Frequencies showcases the work of five artists who are exemplary of the interconnectedness and richness of sound art. Listening to their sculptures and installations, we learn about hidden dimensions of our environment and the relationships between landscapes, humans, and non-humans. The selection is a result of a collaboration between the Brakke Grond, the Amsterdam media art and music festival FIBER, and international arts center STUK in Leuven.

Els Viaene presents Vibrant Matter (2016), a kinetic sculpture in which the manipulation of paper leads to a grand, transformative landscape in sound. Floris Vanhoof's installation Antenna (2022) is a modified grand piano that brings invisible electromagnetic waves to life. Oussama Tabti showcases Homo-carduelis (2022), an installation with more than thirty empty bird cages that play the rhythmic symphony of endangered goldfinches. In Zijlijn / Linea Lateralis (2021), Stijn Demeulenaere teaches us about the impact of human-produced sound on marine life in the North Sea. Amsterdam-based artist Luis Lecea Romera explores the ecological damage to the Iberian landscape and its intertwined historical and socio-political complexities with Antecâmara (2023).

Neighbouring Frequencies is can be visited for free from Wednesday, May 30 to Sunday June 16. The festive opening takes place on Friday 31 May. The exhibition is part of FIBER Festival taking place from May 29th to June 2nd in Amsterdam.

Els Viaene - Vibrant Matter (2016)
An audio-based kinetic sculpture, Vibrant Matter manipulates a paper membrane with magnets, amplifying its sound through embedded metals. Inspired by a trip to Iceland, it explores the relationship between sound, matter, and landscape, revealing hidden processes beneath the surface, recorded and articulated through sound.

Floris Vanhoof - Antenna (2022)
In Antenna, Floris Vanhoof transforms a grand piano with a hexagonal antenna, translating electromagnetic waves into vibrations on the piano strings. The installation prompts contemplation on the omnipresence of electromagnetic waves and the unique sounds they generate on a classical instrument.

Oussama Tabti - Homo-carduelis (2022)
A visual artist from Brussels, Oussama Tabti, presents a thought-provoking installation featuring 30 empty birdcages, embodying the rhythmic symphony of endangered goldfinches. It serves as a commentary on the impact of domestication on these birds and a reflection on human entrapment.

Stijn Demeulenaere - Zijlijn / Linea Lateralis (2021)
An artistic research project, Zijlijn / Linea Lateralis explores the relationship between biophony (sound made by marine life) and anthropophony (sound springing from human activity). Through underwater sound recordings at the borders of the North Sea, the composition invites the audience to experience the complex interplay between man-made sounds and marine life.

Luis Lecea Romera - Antecâmara (2023)

Luis Lecea Romera is an artist, architect, and musician.  Antecâmara follows the artist's interest in examining the underlying historical and socio-political complexities. Conceived after a scouting around the margins of the Gerês Natural Park, “Antecâmara” deploys a sound composition based on field recordings from scorched earth after forest fires caused by eucalyptus trees, assessing not what the reserve protects but what it protects itself from. 

 

Location de Brakke Grond
Data
Th 30 May, 10:00 - 20:00
Fr 31 May, 10:00 - 20:00
Sa 01 June, 10:00 - 20:00
Su 02 June, 10:00 - 20:00
Mo 03 June, 12:00 - 17:00
Tu 04 June, 12:00 - 17:00
We 05 June, 12:00 - 17:00
Th 06 June, 12:00 - 17:00
Fr 07 June, 12:00 - 17:00
Sa 08 June, 12:00 - 17:00
Su 09 June, 12:00 - 17:00
Mo 10 June, 12:00 - 17:00
Tu 11 June, 12:00 - 17:00
We 12 June, 12:00 - 17:00
Th 13 June, 12:00 - 17:00
Fr 14 June, 12:00 - 17:00
Sa 15 June, 12:00 - 17:00
Su 16 June, 12:00 - 17:00
Prices
-

© Floris Vanhoof - Antenna (2022) | Photo: Kristof Vrancken – Hear Here 2022

Expositie

Neighbouring Frequencies

Tentoonstelling i.s.m. FIBER en STUK.
Showcase van Vlaamse en Nederlandse Geluidskunst.

Geluidskunst is een verbindende factor tussen Nederland en België. Er is een levendig veld van hybride kunstpraktijken waarin het onderzoek naar geluid in vele artistieke en kritische gedaantes centraal staat. Van installatiekunst en performances tot technologische experimenten waarbij er regelmatig wordt samengewerkt over grenzen. De tentoonstelling Neighbouring Frequencies toont het werk van vijf kunstenaars die de onderlinge verbanden en rijkheid van geluidskunst tonen. Luisterend naar hun sculpturen en installaties leren we over verborgen dimensies van onze leefomgeving, en de relaties tussen mens, niet-mens en landschap. De selectie is  tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen de Brakke Grond, het Amsterdamse mediakunst- en muziekfestival FIBER en het internationaal kunstenhuis STUK in Leuven.

In gesprek met de kunstenaars

Samen met Alex Heuvink gingen we in gesprek met Els Viaene, Floris Vanhoof, Oussama Tabti, Stijn Demeulenaere & Luis Lecea Romera. Bekijk de videoportretten en ontdek de verhalen en geluiden die tijdens Neighbouring Frequencies te ervaren waren.

Bekijk

Els Viaene presenteert Vibrant Matter (2016), een kinetische sculptuur waarin de manipulatie van papier leidt tot een groots, transformerend landschap in geluid. De installatie Antenna (2022) van Floris Vanhoof is een aangepaste vleugelpiano, waarmee onzichtbare elektromagnetische golven tot leven komen. Oussama Tabti toont Homo-carduelis (2022), een installatie met 30 lege vogelkooien die de ritmische symfonie van bedreigde distelvinken laat horen. In Zijlijn / Linea Lateralis (2021) leren we van Stijn Demeulenaere over de impact van door mensen geproduceerd geluid op het zeeleven in de Noordzee. De Amsterdamse kunstenaar Luis Lecea Romera onderzoekt met Antecâmara (2023) de ecologische schade aan het Iberische landschap en de hiermee verweven historische en sociaal-politieke complexiteiten. 

Opening Neighbouring Frequencies, door Alex Heuvink.
Opening Neighbouring Frequencies, door Alex Heuvink.

Els Viaene - Vibrant Matter (2016)

Vibrant Matter is een kinetisch sculptuur waarin een vel papier wordt gemanipuleerd met magneten. Het zachte, krakende geluid wordt versterkt en creëert het gevoel van een groots, transformerend landschap. Geïnspireerd door haar reis naar IJsland verkent het werk de relatie tussen geluid, materie, landschap en verbeelding, waarbij verborgen processen onder het oppervlak worden onthuld, opgenomen en gearticuleerd.

Floris Vanhoof, Antenna, 2022, door Alex Heuvink.
Floris Vanhoof, Antenna, 2022, door Alex Heuvink.

Floris Vanhoof - Antenna (2022)

Een vleugelpiano is getransformeerd tot een hybride instrument: een zeshoekige antenne ontvangt en vertaalt onhoorbare elektromagnetische golven naar trillingen op de pianosnaren. De sna­ren van het instru­ment vibre­ren en produceren rit­mes, melo­die­ën en har­mo­nie­ën, maar er is geen muzi­kant te bespeu­ren. De installatie toont de alomtegenwoordigheid van elektromagnetische golven en de unieke geluiden die ze genereren op een klassiek instrument.

Oussama Tabti, Homo-carduelis, 2022, door Alex Heuvink.
Oussama Tabti, Homo-carduelis, 2022, door Alex Heuvink.

Oussama Tabti - Homo-carduelis (2022)

De installatie Homo-carduelis (2022) bestaat uit meer dan 30 lege vogelkooien die de ritmische symfonie van bedreigde distelvinken belichamen. Het werk dient als commentaar op de impact van domesticatie van deze vogels en als reflectie op de menselijke gevangenschap.

Stijn Demeulenaere, Zijlijn / Linea Lateralis, 2021, door Alex Heuvink.
Stijn Demeulenaere, Zijlijn / Linea Lateralis, 2021, door Alex Heuvink.

Stijn Demeulenaere - Zijlijn / Linea Lateralis (2021)

Zijlijn / Linea Lateralis is een artistiek onderzoeksproject naar de relatie tussen biofonie (geluid gemaakt door zeeleven) en antropofonie (geluid afkomstig van menselijke activiteit). Doormiddel van onderwatergeluidsopnamen in de Noordzee, nodigt de compositie het publiek uit om de complexe wisselwerking tussen door de mens gemaakte geluiden en het zeeleven te ervaren.

Opening Neighbouring Frequencies, door Alex Heuvink.
Opening Neighbouring Frequencies, door Alex Heuvink.

Luis Lecea Romera - Antecâmara (2023)

Luis Lecea Romera is een kunstenaar, architect en muzikant. Antecâmara volgt de interesse van de kunstenaar om de onderliggende historische en sociaal-politieke complexiteiten te onderzoeken. Ontstaan na een verkenning langs de randen van het natuurpark Gerês, Antecâmara maakt gebruik van een geluidscompositie gebaseerd op veldopnames van verbrande grond na bosbranden veroorzaakt door eucalyptusbomen, waarbij wordt geëvalueerd niet wat het reservaat beschermt, maar waar het zichzelf tegen beschermt.

do 30 mei '24

zo 16 jun '24
de Brakke Grond
Gratis Toegang
Info

Openingstijden

4 juni t/m 16 juni: 12:00 - 17:00 uur en rondom voorstellingen. 

Gratis toegang

 

Op zondag 2 juni presenteerden FIBER Festival, STUK en de Brakke Grond een dag vol performances en talks over geluidskunst uit Nederland en België als onderdeel van Neighbouring Frequencies. Lees hier meer. 

 

Mede mogelijk gemaakt door: