Luis Lecea Romera

Luis Lecea Romera is een kunstenaar, architect en componist gevestigd in Amsterdam en Madrid. Zijn praktijk manipuleert materiële en auditieve ruimtes door middel van locatiegebonden installaties, composities en optredens. Hij onderzoekt de sociaal-politieke betekenis van verlies en verval, waarbij hij gevallen van materie en geluid onderzoekt op de grenzen van hoorbaarheid en zichtbaarheid door middel van gesitueerde toepassingen van audio-spatiale technologieën. Zijn werk bevordert tijdgebaseerde omgevingen die zijn ontworpen om kritisch om te gaan met processen van productie, reproductie en afbraak, tegen de achtergrond van lichamelijke, architectonische en landschappelijke contexten.

Hij is docent aan het MFA-programma Artificial Times aan het Sandberg Instituut. Daarnaast faciliteert hij aux), een collectief dat gericht is op het bevorderen van gesprekken, samenwerkingen en evenementen rond experimentele praktijken die kritisch omgaan met luisteren, muziek en sonische kunsten.