Timo Tembuyser

Timo Tembuyser (1991, BE) is performer, zanger, componist en theatermaker. Hij studeerde in 2019 af aan de performance-opleiding van de Toneelacademie in Maastricht en schoolde zich als zanger op het Rotterdams Conservatorium. In die gecombineerde studie begon hij met het ontwikkelen van een eigen methode voor een ensemble van stemmen. Voor zijn theaterstudies rondde Timo in 2014 de masteropleiding Architectuur en Stadsontwerp af aan de Universiteit Gent, waar hij de wisselwerking onderzocht tussen theater en de ruimte waarin dat theater plaatsvindt. 

Als autonoom maker werkt Timo concepten uit waarin samen zingen symbool staat voor samenleven. Een gemeenschap aan performers en publiek leert een gezamenlijke taal spreken en begrijpen, ondanks en dankzij haar verschillen. De performances zijn ruimtes waarbinnen de ontmoeting tussen performers, publiek en de ruimte centraal staat — noem het muziektheaterarchitectuur. Nieuwe polyfone composities weven de verschillende perspectieven in elkaar als gelijkwaardige melodielijnen. Elk performance is weer een nieuwe zoektocht naar harmonie, frictie en stilte. Hij ontwikkelt zijn werk op dit moment binnen de productiedriehoek PLAN Brabant/Festival Cement, Muziektheater Transparant Antwerpen en Productiehuis Theater Rotterdam.

Naast zijn eigen werk ontstond samen met regisseur Naomi Steijger het project Concrete Voices, een levenswerk waarin ze de bewoners van negen flatgebouwen in negen wereldsteden omvormen tot een groots virtueel koor. Een andere duurzame samenwerking is die met Hélène Vrijdag, waarin het onderzoek naar de zingende gemeenschap zich toespitst op het duet tussen twee stemmen en waarin de binaire (gender)associaties die hun dialoog met zich meebrengt. 

Daarnaast staat Timo graag in het werk van andere makers binnen het fluïde muziektheaterlandschap.