Onze Werking

Kennisdeling

Samen met diverse partners werkt de Brakke Grond aan kennisuitwisseling en concrete oplossingen om de sector te ondersteunen in het overbruggen van de grens tussen Nederland en Vlaanderen. De Brakke Grond initieert en stimuleert op regelmatige basis gerichte kennisuitwisseling. Door het jaar heen verzorgen we regelmatig toonmomenten en/of meetings voor professionals in het kader van onze eigen programmatie. We faciliteerden bijvoorbeeld in 2021 peer-to-peer meetings van het Mondriaan Fonds en Kunstenpunt (een uitwisselingstraject tussen Vlaamse en Nederlandse kunstenaars en curatoren), en organiseerden een ontmoeting tussen beloftevolle Vlaamse fotografen in het kader van Unseen en in samenwerking met FOMU Antwerpen. We mede-organiseren daarnaast o.a. in 2022 het PRO-programma van het Nederlands Theater Festival, en in 2023 vinden er tijdens festival Beyond the Black Box meerdere sectordagen plaats met makers, programmeurs en producenten uit Vlaanderen en Nederland.

Ook vanuit het veld zelf kan er een vraag ontstaan over een specifiek onderwerp. Zo organiseerden we in 2019 op verzoek van zowel de Vlaamse als de Nederlandse overheid in samenwerking met DutchCulture het OverBruggen-traject, met als doel Vlaamse en Nederlandse makers te ondersteunen en te helpen bij het uitbouwen van hun kunstpraktijk in zowel  Nederland als Vlaanderen. In 2020 werd het portaal gelanceerd. Dit portaal biedt verschillende praktische hulpmiddelen, tips en verdiepende informatie: over mobiliteit, culturele infrastructuur, culturele verschillen en beleid. De subsidiewijzer filtert relevante subsidies. 

Binnenkort meer gedetailleerde informatie over onze kennisdeling in seizoen 2022 / 2023.

Meer informatie