Sarah & Charles

Het werk van het Brusselse kunstenaarsduo Sarah & Charles is bij uitstek multidisciplinair: installaties, sculpturen en video’s wisselen af met soundscapes, performances en fotografische werken. De voorbije jaren werkten ze ook intensief aan kunstintegratie in openbare ruimte en creëerden ze verschillende scenografische concepten. Voornamelijk persoonlijke herinneringen en ervaringen vormen de aanleiding tot een nieuw werk, zonder dat dit betekent dat hun werk anekdotisch wordt. Integendeel: initiële ideeën worden geobjectiveerd tot archetypes, wat zich vervolgens vertaalt in een geabstraheerde beeldtaal, om zo finaal de herkenbaarheid door en participatie van de toeschouwer te verhogen.