Ligia Popławska

Stel je voor dat plots je vermogen om te ruiken, zien of voelen verdwijnt. Met Fading Senses toont Ligia Popławska de impact van het verlies van zintuigen op onze mentale gezondheid en verkent ze het begrip solastalgia. Dit duidt op de emotionele weerslag en stress die opkomen bij klimaatveranderingen: klimaatangst en ecologische rouw.
Onze zintuigen vormen de directe lijn tussen mens en natuur, dus wanneer die verstoord zijn, raakt dit de kern van ons bestaan. Als er dan ook nog eens fundamentele veranderingen gebeuren – wanneer ecosystemen en klimaat tiltslaan – ervaren we een groot verdriet of zelfs existentiële stress. Die disconnectie zie je terug in de bevreemdende foto’s van Popławska. Vol subtiliteit belicht ze de mentale, emotionele en fysieke implicaties van veranderingen in gevoel en omgeving.