Theater Antigone

Theater Antigone is een theaterproductiehuis waarin regisseurs en spelers maximale ontplooiings- en speelkansen krijgen. Onder leiding van de artistiek leider Haider Al Timimi zet Theater Antigone sterk in op de begeleiding van jong talent en de sociaal-artistieke en educatieve werking.  

In de voorbije jaren ontwikkelde het gezelschap zich tot een speler die zich met een uitgesproken no-nonsense aanpak richt op de productie van theatervoorstellingen waarin telkens opnieuw naar een symbiose gezocht wordt tussen leesbaarheid en toegankelijkheid enerzijds en maatschappelijke relevantie, artistieke scherpte en intellectuele uitdaging anderzijds. 

Theater moet schuren en wringen. Maar om te kunnen schuren moet het op de juiste, spannende manier toegankelijk en leesbaar zijn. En dat is iets anders dan laagdrempelig. Daarom verricht Theater Antigone actief inspanningen om zo veel mogelijk mensen uit diverse sociale achtergronden en/of leeftijdsgroepen bij haar werking te betrekken.

 

 

Verbonden aan
Haider Al Timimi