Ticketinfo

de Brakke Grond
Data zo 12 dec — zo 23 jan
12:00 — 17:00
Prijzen

Filip Vervaet

Cascade

Cascade
Waterfalls, rugged rock formations that still display the traces of the sculptor’s hand – in this exhibition, Filip Vervaet bends nature to his will. His monumental sculptures offer visitors a viewing experience that is both disconcerting and sensorially stimulating. While his works refer to traditional sculpture, they have a contemporary and even science fiction feel about them.

Vervaet transforms the theatre space at de Brakke Grond into a parallel world. A sculptural gateway marks the transition to this alienating ‘landscape’ in which the artist constantly plays with our perceptions.

Bronze v. automotive paint
Vervaet uses a wide assortment of physical materials, ranging from traditional bronze and stone to automotive paint, coatings and specialist foils. Beyond that, he also uses wind, light and sound, and frequently combines different materials in one piece. His approach is intuitive, and he is fascinated by the mass of the material and by the making processes from which his sculptures emerge.

Human scale
The human body is not directly represented in Cascade (although certainly suggested by the mysterious form concealed under a fluttering veil in Medusa). But it often forms the basis for the dimensions of Vervaet's sculptures. As in the case of the titular work in this exhibition, Vervaet’s large bronze bas-relief Cascade (2018), the size of which is based on his own arm span. Or Collumn (2018), where the height of the hand-sculpted vertical column was dictated by the limits of the sculptor’s reach. In these works, Vervaet allows for traces of the making process to remain visible. This is also the case with Fountain (2017), the surface of which shows the creative gestures of the artist. The clay is furrowed by his fingers and the water that trickles over the bronze leaves its mark. This alterability of the material is characteristic of Vervaet's work. 

An immaterial world
In various ways, Vervaet seeks to use matter to create an immaterial world that can be perceived as paradisiacal, but equally as apocalyptic. It starts with the floor of the exhibition space - completely covered with dark sand. The works on view in Cascade have a profound and often mystical undertone.

Cascade is Filip Vervaet’s (b. Mechelen, 1977) first major solo exhibition in the Netherlands. It is being held in collaboration with the De Warande cultural centre in Turnhout, the venue for his 2019 exhibition Up on the Hill, Down by the River. Last year, Vervaet also showed an installation at Lustwarande in Tilburg. The present exhibition, Cascade, is made possible by the Amsterdam Fund for the Arts (AFK) and the Mondriaan Fund. 

Location de Brakke Grond
Data zo 12 dec — zo 23 jan
12:00 — 17:00

© Filip Vervaet, Medusa, 2019. Installatiebeeld de Brakke Grond, Amsterdam, 2021. Foto: LNDWstudio.

Expositie

Filip Vervaet

Cascade
Een immateriële wereld die enerzijds paradijselijk, anderzijds apocalyptisch aandoet.

Cascade wordt helaas niet verlengd. Onderstaande video toont een glimpje van de parallelle realiteit die Filip Vervaet optrok in onze Grote zaal. 

Cascade

Watervallen, grillige rotsformaties waarin de sporen van zijn boetserende vingers nog zichtbaar zijn; in de expositie Cascade zet Filip Vervaet de natuur naar zijn hand. Met een route langs monumentale sculpturen trakteert Vervaet bezoekers op een vervreemdende kijkervaring waarbij de zintuigen worden geprikkeld. Zijn werken refereren aan klassieke beeldhouwkunst, maar ademen tegelijkertijd een eigentijdsheid uit en roepen zelfs een sfeer van sciencefiction op.

Vervreemdend landschap

In de Grote zaal van de Brakke Grond, die gedurende het jaar als theaterzaal wordt gebruikt, creëert Vervaet een parallelle wereld. Een sculpturale toegangspoort markeert de overgang naar dit vervreemdende ‘landschap’ waarin zich continu een spel van perceptie afspeelt.

Brons vs. autolak

Vervaets materiaalgebruik is breed: van klassiek brons en steen, tot autolak, coatings en speciale folies. Maar ook wind, licht en geluid worden ingezet, en vaak combineert hij meerdere materialen. Hij werkt intuïtief en is gefascineerd door de massa van het materiaal en het productieproces waaruit zijn sculpturen ontstaan, zoals bij het werk Plato’s Cave (2013-15), dat verwijst naar de allegorie van de grot, waarin we een deel van een mal herkennen. In het werk Fountain (2017) zijn eveneens sporen van het maakproces zichtbaar. Met zijn vingers trok Vervaet lijnen door de oppervlakte van de klei. Ook het water dat over het brons sijpelt laat zijn sporen na. Die veranderlijkheid van het materiaal is kenmerkend voor het werk van Vervaet. 

Menselijke maat

Terwijl de mens niet als concreet beeld aanwezig is - hoewel de mysterieuze verschijning Medusa (2019), verborgen onder een wapperende sluier, wel die suggestie wekt - neemt Vervaet die vaak wel als uitgangspunt voor de afmetingen van zijn sculpturen. Zoals het grote bronzen bas-reliëf Cascade (2018), tevens de titel van de tentoonstelling, dat hij maakte naar de reikwijdte van zijn eigen lichaam. Of in Collumn (2018), dat zo hoog werd als zijn handen konden reiken.

Een immateriële wereld

Op verschillende manieren vormt de tentoonstelling een materialisatie van een immateriële wereld die je enerzijds als paradijselijk, maar net zo goed als apocalyptisch zou kunnen ervaren. Dat begint al bij het vloer van de zaal - volledig bedekt met donker zand. Onder het oppervlak van de werken schemert vaak een diepere, niet zelden een mystieke laag.

"Een belangrijke inspiratiebron is de toegang van een discotheek."

Filip Vervaet

De kunstenaar en het team van de Brakke Grond zijn er op ongeziene wijze in geslaagd om deze ruimte te transformeren in een totaalervaring, een wereld buiten het gewone."

Bart Biermans, verzamelaar

Cascade is de eerste grote solotentoonstelling van Filip Vervaet (Mechelen, 1977) in Nederland. Voor deze tentoonstelling wordt samengewerkt met De Warande te Turnhout, waar zijn werk in 2019 te zien was in Up on the hill, Down by the river. Eerder jaar toonde Vervaet ook een installatie op de Lustwarande in Tilburg.

De expositie Cascade wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en door het Mondriaan Fonds.

zo 12 dec '21

zo 23 jan '22
de Brakke Grond
Recensie

"Vervaets hyper-esthetische totaalinstallatie doet denken aan een ambitieus filmdecor voor hedendaagse science-fictionfilms als Blade Runner 2049 of Dune."


- Thomas van Huut voor NRC
 

Openingstijden

Gratis te bezichtigen. Open voor bezoekers van dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 17:00 uur.

In navolging van de overheidsmaatregelen vragen wij u om voorafgaand aan uw bezoek een gratis ticket te reserveren. Voor uw bezoek heeft u een coronatoegangsbewijs nodig en is het dragen van een mondmasker verplicht.
 
Lees hier meer over ons beleid rondom COVID-19.

Persinfo

Het persbericht is hier te lezen.