Silbersee

Silbersee maakt onorthodox muziektheater en experimentele opera voor een breed publiek. Het gezelschap creëert ontmoetingen tussen kunstenaars, makers en performers met zeer uiteenlopende achtergronden, van klassiek hedendaags en operette tot circus en urban. Daarbij staat de menselijke stem altijd centraal: zij is volgens Silbersee de sleutel tot het hart van de toeschouwer.