Action Zoo Humain

Action Zoo Humain is een onafhankelijk, dynamisch en geëngageerd theatergezelschap. Het zet in op artistieke ontwikkeling en produceert voorstellingen. Het gaat na in hoeverre theater direct kan ingrijpen op de werkelijkheid zonder daarbij haar poëtisch potentieel en zelfkritiek uit het oog te verliezen. Zo vergroot het de speelbaarheid van de samenleving. De organisatie gebruikt hiervoor het historische concept van de ‘zoo humain’ als (onder)zoek(s)instrument om etnische, religieuze, politieke en economische conflictzones te bevragen.

Action Zoo Humain opereert als een gezelschap dat meerstemmigheid en representatie op de voorgrond plaatst. Zodoende functioneert de organisatie als bruggenbouwer tussen kunstenaars/academici, artistieke/sociaal-artistieke sector, nieuw talent/experts en tussen individuele artiesten en cultuurhuizen. Dit vanuit de overtuiging dat een (artistiek) project niet alleen gerechtvaardigd wordt vanuit de eigen inhoudelijkheid, maar ook vanuit het netwerk waarin het project tot stand komt.

Action Zoo Humain werkt zowel lokaal als internationaal en stimuleert en ontwikkelt samenwerkingen met zowel autonome kunstenaars als organisaties.