Ticketinfo

de Brakke Grond
Data
di 25 okt, 20:30
di 25 okt, 20:30
wo 26 okt, 20:30
wo 26 okt, 20:30
Prijzen

Cecilia Lisa Eliceche

Unison

Eliceche tackles one of the most well known choreographic terms: 'unisono' or the simultaneous execution of a movement. Can this show us how we experience and define togetherness in society?

Cecilia Lisa Eliceche wonders whether we can remember a community on the basis of the classic, formal choreography tool the unisono. Eliceche is interested in the way in which we experience, question and redefine togetherness in society. Furthermore, she also tries to incorporate relevant ideas from feminist texts by authors including Donna Haraway and Judith Butler into dance.

Eliceche’s experiences as  a dancer in Claire Croizé’s work Chant Eloigné and Eleanor Bauer’s A Dance for the Newest Age, Tentative assembly, Midday and eternity as well as choreographing her last work Cow’s Theory stimulated her to create a work in which she once again intended to combine form and politics. She has very consciously opted for political meaning in her work, yet simultaneously attempts to leave room for free interpretation.

UNISON is a quartet that demands the utmost physically from the dancers. Cecilia Lisa Eliceche describes the work as follows: ‘Unison of form, unison of intention, unison of action, unison of existence for 4 dancers. An interconnected sum of elements forming a living organism that is knit and bound with itself and the world. A mind that never assumes and is always in the search. From extreme formality to seeming chaos, from the general to the specific, inexhaustibly weaving with our bodies and our dance’. 

Location de Brakke Grond
Data
Tu 25 October, 20:30
Tu 25 October, 20:30
We 26 October, 20:30
We 26 October, 20:30

© Foto: Joeri Thiry

Voorstelling

Cecilia Lisa Eliceche

Unison
Feministische zoektocht naar samenzijn in een dans die het uiterste vergt

Eliceche gaat aan de slag met een van de meest gekende choreografische begrippen: het unisono, of het gelijktijdig uitvoeren van eenzelfde beweging. Kan deze vorm ons iets tonen over hoe we ‘samenzijn’ ervaren en definiëren in de maatschappij?

Cecilia Lisa Eliceche vraagt zich af of we een gemeenschap kunnen herdenken aan de hand van deze klassieke formele choreografische ‘tool’, het unisono. Eliceche is geïnteresseerd in de manier waarop we in de maatschappij ons samenzijn ervaren, in vraag stellen en herdefiniëren. Daarnaast probeert ze ook relevante ideeën uit feministische teksten van o.m. Donna Haraway en Judith Butler een plaats te geven in de dans.

UNISON is een kwartet dat fysiek gezien het uiterste vergt van de dansers. Cecilia Lisa Eliceche omschrijft het werk zelf als volgt:

Unison of form, unison of intention, unison of action, unison of existence for 4 dancers. An interconnected sum of elements forming a living organism that is knit and bound with itself and the world. A mind that never assumes and is always in the search. From extreme formality to seeming chaos, from the general to the specific, inexhaustibly weaving with our bodies and our dance
Eliceche’s ervaringen als danser in het werk van Claire Croizé (Chant Eloigné) en Eleanor Bauer (A Dance for the Newest Age, Tentative assembly, Midday and eternity) en als choreografe van haar vorige werk Cow’s Theory stimuleren haar een voorstelling te maken waarin ze opnieuw vorm en politiek wil verbinden. Zeer bewust kiest ze voor een politieke betekenis in haar werk maar tegelijkertijd tracht ze ruimte te laten voor een vrije interpretatie.

di 25 okt '16

wo 26 okt '16
de Brakke Grond
€8 - €15
Nagesprek

Op dinsdag 25 oktober is er na de voorstelling een nagesprek met Cecilia Lisa Elicheche, onder leiding van criticus Marijn Lems.

Facebook event
Credits
Concept en choreografie Cecilia Lisa Eliceche
Mentor Manon Santkin
Dans Michael Helland, Gilles Pollet, Eveline Van Bauwel, Cecilia Lisa Eliceche,
Muziek Christophe Albertijn
Technische creatie Johanes Vochten
Research en creatie Michael Helland, Gilles Pollet, Eveline Van Bauwel, Cecilia Lisa Eliceche, Steven Michel, Boglarka Borcksoc, Pablo Esbert Lilienfeld, Guiomar Campos Acosta, Elisa Yvelin
Productie STUK Leuven
Productie herneming wpZimmer (Antwerpen)
Coproductie Workspacebrussels, Vooruit, met de steun van Départs / European Commission (Cultural Program) en DNA (Departures and Arrivals / co-funded by the Creative Europe Program of the European Union)