Ticketinfo

Grote zaal
Data
ma 25 apr, 20:00
di 26 apr, 20:00
Prijzen
Language no problem

LOD / Steve Salembier

Babel / 巴别塔

Floating past kilometres of glass,
from the rarefied air flowing between building blocks,
through a window, we see the inhabitant,
collapsed on the bed after a long day.
Above, below and alongside: the same.
These are the everyday routines of life as an atom.

Babel is the city all cities inhabit. An endless construction site where the temporary has become a state of permanence. The journey has become the destination. And where metro lines, escalators and lifts elevate collective movement to ritual. The coronavirus pandemic has taught us that even this ritual can abruptly fall still. This global crisis is forcing us to radically reconsider our conventional use of living and work spaces, obliging us to rename these.

Following the production bildraum (2014), dealing with the house, and in between violet & green (2017), about the landscape, in babel Steve Salembier sketches his portrait of the city. Live on stage, he dissects the metropolis as a ‘maladaptive biotope’. Using maquettes, photography, video and projection, he shows how relations between individuals and their environment have changed fundamentally and become subject to never-before-seen, extreme conditions.
 
Borne by audio landscapes by ZONDERWERK (Linde Carrijn & Dijf Sanders), babel is a production that syncs its beat with the respiratory rate of the contemporary cosmopolitan. At times enchantingly repetitive, then poignantly everyday.

"Babel doesn’t paint an apocalyptic picture of a disaster, but rather holds the melancholy of a deserted world, with no sign of life. Beautifully, at times poignantly, portrayed."

Location Grote zaal
Data
Mo 25 April, 20:00
Tu 26 April, 20:00
Buy tickets

©

Voorstelling

LOD / Steve Salembier

Babel / 巴别塔
Een multidisciplinair portret van de 21e-eeuwse stad.

Zwevend langs kilometers glas,
vanuit de ijle lucht die tussen de bouwmassa vloeit, zien we door een venster de bewoner,
die na een lange dag op bed neerploft.
Erboven, eronder en ernaast hetzelfde.
Het zijn de dagelijkse routines van het leven als atoom.

Na de voorstellingen bildraum (2014), over het huis en in between violet & green (2017) over het landschap, schetst Steve Salembier in Babel zijn portret van de stad. Babel is voor Salembier de stad waarin alle steden huizen, waar het tijdelijke een staat van permanentie is geworden – waar ook het onderweg zijn een bestemming is en waar metrolijnen, roltrappen en liften de collectieve verplaatsing verheffen tot ritueel. Dat dit ritueel ook abrupt kan stilvallen, leert ons de coronapandemie. De globale crisis stelt ons conventioneel gebruik van woon- en werkruimtes radicaal in vraag en verplicht ons om deze te herbenoemen. Plots vergaderen we in de badkamer, kamperen we in de living en doen we zowat alles noodgedwongen binnenskamers. Wat als de spraakverwarring die over de bijbelse stad neerdaalde dan ook geen goddelijke straf is, maar veeleer een uitnodiging tot aanpassing en verandering?

Live op scène dissecteert Salembier de 21ste-eeuwse metropool als een ‘permanent onaangepaste biotoop’ waarin de spanning tussen de megalomanie van het stedelijke landschap en de schaalverkleining binnen de intieme leefwereld van het vereenzaamde individu wordt opgedreven. Aan de hand van maquettes, fotografie, video en projectie toont hij hoe de verhoudingen tussen de mens en zijn leefomgeving fundamenteel gewijzigd worden en dagelijks onderworpen zijn aan extreme condities. Drijvend op de klanklandschappen van ZONDERWERK (Linde Carrijn & Dijf Sanders) wordt babel een voorstelling met de beat als ademhalingsfrequentie van een hedendaagse kosmopool. Soms bezwerend repetitief, dan weer ontroerend alledaags.

ma 25 apr '22

di 26 apr '22
Grote zaal
20:00 uur
€ 10 - € 15
Koop kaarten
Credits
Van en door LOD / Steve Salembier
Soundtrack ZONDERWERK (Linde Carrijn & Dijf Sanders)
Dramaturgie Tom Rummens
Licht & geluid Pino Etz
Productieleiding Rozemarijn Vankalmthout
Productie LOD muziektheater
Met de steun van de TAX Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid
Tax shelter partner Flanders Tax Shelter