Ticketinfo

de Brakke Grond
Data
zo 27 jan, 14:00 — 19:00
Prijzen

Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

Finissage: When She Spoke

On januari 27 the exhibition When She Spoke will conclude with a programme consisting of a radio conversation, a screening and audio transmission of Miroir Séb Fragile ! ánd a session of responding with questions: a performative research project started in 2009 out of the necessity to find new ways to dialogue. All in close collaboration with Ja Ja Ja Nee Nee Nee.
 

About When She Spoke:
Sirah Foighel Brutmann and Eitan Efrat present visual translations of unique or historically charged places and stories. Research into the performative qualities of moving imagery runs as a common thread throughout their practice: they analyse the camera and its viewpoints, in parallel to the camera’s subject. They aim to mark spatial possibilities and the potential of the time within the (re)reading of images. Foighel Brutmann and Efrat explore the camera’s movement, tensions between the collective and individual experiences of the viewer, and the temporality of stories and memories.
 

Programme:
4 pm - 5 pm
A conversation between artists  Sirah Foighel Brutmann, Eitan Efrat, Dorine van Meel (Skype), Wytske Visser and Reinier Klok. About parenthood in the arts.

5 pm - 5:20 pm
Screening of Miroir Séb Fragile !
Miroir Séb Fragile ! is an invitation to gather around the event of film projection and music. In between absence and presence, text comes into view, creating a direct passage for light. Join us one last time to view the video work together.

5:30 pm - 6 pm
A session answering questions with new questions: presumably this will enable each speaker to continuously reformulate ideas, theories and concepts while advancing towards understanding/misunderstanding, poetics, or all at once. Subscribe via RSVP@brakkegrond.nl.

6 pm - 6:30 pm
Musical performance by RHH (Laszlo Umbreit and Eitan Efrat)

Location de Brakke Grond
Data
Su 27 January, 14:00 - 19:00

© Rachel Gruijters

Expositie

Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

Finissage: When She Spoke
We vieren het einde van de tentoonstelling

Op 27 januari wordt de tentoonstelling When She Spoke afgesloten met een programma dat bestaat uit een radio-gesprek, een screening en audio-overdracht van Miroir Séb Fragile ! én een sessie rond vragen beantwoorden met vragen: een performatief onderzoeksproject gestart in 2009 uit de noodzaak om nieuwe manieren voor dialoog te vinden. In dichte samenwerking met Ja Ja Ja Nee Nee Nee, online radio for the arts.

Over When She Spoke

Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat stellen een visuele vertaling voor van bijzondere of historisch beladen plekken en verhalen. Het onderzoek naar de performatieve kwaliteiten van bewegend beeld vormt een rode draad in hun praktijk: enerzijds analyseren ze de camera en haar standpunten, anderzijds het subject. Ze willen daarbij de ruimtelijke mogelijkheden en het potentieel van tijdsverloop van het (her)lezen van beelden markeren.

 

 

Programma

16.00 - 17.00
Conversatie tussen kunstenaars Sirah Foighel Brutmann, Eitan Efrat, Dorine van Meel (Skype), Wytske Visser and Reinier Klok. 
Over ouderschap in de kunsten.


17.00 - 17.20
Screening of Miroir Séb Fragile !
Miroir Séb Fragile ! is een uitnodiging om samen te komen rond een filmprojectie en muziek. Speciaal voor deze expositie activeerden we het audiovisuele werk op vijf verschillende momenten. De laatste van de reeks op deze heuglijke dag te bewonderen.

17.30 - 18.00
Een sessie rond vragen beantwoorden met vragen. Deze methode zal elke spreker in staat stellen om voortdurend ideeën, theorieën en concepten opnieuw te formuleren en tegelijkertijd te evolueren naar begrip / onbegrip, poëzie of alles tegelijk. Inschrijven via RSVP@brakkegrond.nl.


18.00 - 18.30
Performance door RHH (Laszlo Umbreit and Eitan Efrat)

 

 

zo 27 jan '19
de Brakke Grond
Gratis
Onderdeel van expositie

Deze screenings zijn onderdeel van de expositie When She Spoke.