Ticketinfo

de Brakke Grond
Data zo 16 dec — zo 27 jan
15:55
Prijzen

Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

When She Spoke

To round off 2018 we welcome Sirah Foighel Brutmann and Eitan Efrat to fill the Brakke Grond’s exhibition halls with recent video installations. In their poetic works they touch upon themes such as memory and commemoration. These works form the basis for in-depth questions around movement.
 

Sirah Foighel Brutmann and Eitan Efrat present visual translations of unique or historically charged places and stories. Research into the performative qualities of moving imagery runs as a common thread throughout their practice: they analyse the camera and its viewpoints, in parallel to the camera’s subject. They aim to mark spatial possibilities and the potential of the time within the (re)reading of images. Foighel Brutmann and Efrat explore the camera’s movement, tensions between the collective and individual experiences of the viewer, and the temporality of stories and memories.

A recent development within their practice is a research into making images of resistance as a succession of interactions between materials and their foundations. These exchanges penetrate the images, inscribing them with meaning. Foighel Brutmann and Efrat analyse materials such as crystals, the screen, and the lens, through which they look at images anew.

This extensive exhibition in the Netherlands presents a selection of recent works, including Gathering Series, a series of three video works, shown here together for the first time. In addition, the new installation When She Spoke – from which the exhibition title is also derived – has been developed for the Grote Zaal of De Brakke Grond. 

Location de Brakke Grond
Data zo 16 dec — zo 27 jan
15:55

© Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

Expositie

Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

When She Spoke

Eind 2018 verwelkomen we Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat om vakkundig de premises de Brakke Grond over te nemen met recente video installaties. In hun poëtische werk raken ze aan thema’s als herinnering en herdenken. Deze werken vormen de basis voor het verder uitdiepen van vragen rond beweging

When She Spoke

Foighel Brutmann en Efrat stellen een visuele vertaling voor van bijzondere of historisch beladen plekken en verhalen. Het onderzoek naar de performatieve kwaliteiten van bewegend beeld vormt een rode draad in hun praktijk: enerzijds analyseren ze de camera en haar standpunten, anderzijds het subject. Ze willen daarbij de ruimtelijke mogelijkheden en het potentieel van tijdsverloop van het (her)lezen van beelden markeren.

"When She Spoke gaat niet alleen over het woord nemen maar ook over een aanwezigheid opeisen."

Wytske Visser - programmeur bij de Brakke Grond - over het kunstenaarsduo in De Experten #1

Recente ontwikkelingen in hun praktijk verschuiven richting onderzoek naar het maken van beelden van verzet als een sequentie van interacties tussen ondergrond en materiaal. Deze uitwisselingen dringen de beelden binnen en laten sporen maar ook betekenis na. Foighel Brutmann en Efrat gaan dieper in op de gereedschappen zoals het scherm, de lens, de kristallen om opnieuw naar een afbeelding te kijken. Ze nemen de beweging van de camera, de spanning tussen collectieve en individuele ervaring van de kijker, en de tijdelijkheid van verhalen en herinneringen onder de loep.

"Ze leggen geen beslag op materialiteit van het medium maar doen wel een suggestie."

Andrea Cinel - curator bij het Brusselse Argos, Centrum voor Kunst en Media - over het kunstenaarsduo in De Experten #2

Voor hun omvangrijke presentatie in Nederland, is een keuze gemaakt uit recent werk. Voor het eerst zal de serie van drie videowerken Gathering Series getoond worden. Daarnaast wordt er voor de Grote Zaal van de Brakke Grond een nieuwe installatie ontwikkeld, When She Spoke, waaraan de titel van de expositie ook ontleend is.

"Ze gaan niet fetisjistisch om met hun eigen medium. Ze kiezen voor elk project de beste vorm, van found footage op YouTube tot zelf draaien op 16 mm.”

Helena Kritis - programmamaker bij Beursschouwburg en IFFR - over het kunstenaarsduo in De Experten #3
Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat
Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

Screening Miroir Séb Fragile

Het slotstuk van Gathering Series is Miroir Séb Fragile !, een muziekfilm/eerbetoon aan cinematograaf Sébastien Koeppel. De film is gemaakt tijdens een opnamesessie van twee dagen, een experiment in improvisatie, zowel muzikaal als cinematografisch.

Miroir Séb Fragile ! is een uitnodiging om samen te komen rond een filmprojectie en muziek. Speciaal voor deze expositie activeren we het audiovisuele werk op vijf verschillende momenten.

zo 16 dec '18

zo 27 jan '19
de Brakke Grond
Gratis
Feestelijke opening

Op zaterdag 15 december vindt de opening van de expo plaats van 19:00 tot 21:30.

Finnissage

Op zondag 27 januari vindt de finissage van deze expositie plaats.

 

 

Facebook event