Ticketinfo

*Engels gesproken

Cargo in Context, Haparandadam 7, Amsterdam
Data
do 12 dec, 15:30
Prijzen

© Foto: Nick Chesnaye

Contextprogramma

LUNÄ Talk: Discussies bij volle maan

i.s.m. Cargo in Context

Deze LUNÄ Talk onder leiding van kunstenaars Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde gaat over de ecologische, sociale en economische gevolgen van de winning en verwerking van lithium en kobalt en vindt plaats in het kader van de expositie On-Trade-Off: The Weight of Wonders. In de discussie, waaraan verschillende kunstenaars zullen deelnemen, kijken we naar de geschiedenis van energie en gaan we in op het gebruik van grondstoffen van D.R. Congo in zowel de industriële als de technologische revolutie.

The LUNÄ Talk verwijst naar het gedachtegoed van de 19de-eeuwse Lunar Society of Birmingham, GB, een groep wetenschappers, ondernemers en kunstenaars die destijds met hun debatten onder volle maan nieuw licht wierpen op tal van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De Nederlandse kunstenaar Marjolijn Dijkman ontwikkelde op basis hiervan het concept van de LUNÄ Talk. Sinds 2011 belegt zij - aan een facsimilae van de tafel die destijds in Birmingham werd gebruikt - soortgelijke gesprekken op verschillende plekken in Europa. LUNÄ Talks vinden, net als toen, altijd plaats bij volle maan en gaan over kritische onderwerpen, die destijds ook ‘the Lunar Men’ bezighielden: nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, maar ook kunst, onderwijs en mensenrechten komen aan de orde.

Deelnemers

Patricia Fara, wetenschapshistoricus, University of Cambridge, GB 
Esther de Haan, programma manager & senior onderzoeker aan het Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Amsterdam, NL
Dries Bols, directeur Lifepwr, Antwerpen, BE
Raf Custers, historicus, journalist en auteur van Grondstoffenjagers, Brussel, BE
Moderatie: Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde

do 12 dec '19
Cargo in Context, Haparandadam 7, Amsterdam
Gratis
Onderdeel van expositie

Dit programma is onderdeel van de expositie On-Trade-Off;The Weight of Wonders.