15 apr 2020

Huis- en bezoekregels

Je bent van harte welkom. Om je bezoek goed te laten verlopen zijn er vaste regels die we hanteren. We vragen je vriendelijk je aan deze regels te houden. Zo hanteren we de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD (Vereniging van Schouwburg- een Concertgebouwdirecties). Daarnaast hebben we ook onze eigen huis- en bezoekregels opgesteld. Deze hebben we hieronder overzichtelijk voor je onder elkaar gezet.


Dit zijn onze regels bij een bezoek aan een voorstelling, een evenement of een expositie

  • Kom op tijd! Laatkomers lopen het risico na aanvang niet meer toegelaten te worden tot de voorstelling of het evenement. Je kunt in dit geval geen aanspraak maken op een vervangend ticket en je ontvangt geen geld retour.

  • Wij verzoeken je om je mobiele telefoon tijdens uw bezoek uit of op stil te zetten.

  • Fotograferen, filmen of het maken van geluidsopnamen tijdens voorstellingen is niet toegestaan, tenzij ter plekke anders vermeld.

  • Het is niet toegestaan om je consumptie mee de zalen in te nemen, tenzij ter plekke anders vermeld. 

Dit zijn onze algemene huisregels

  • De Brakke Grond is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

  • Huisdieren zijn niet toegestaan in de Brakke Grond, hulphonden zijn welkom.

  • Het is niet toegestaan om te roken in het gebouw.

  • De Brakke Grond is een openbare ruimte waar iedereen welkom is om een voorstelling, tentoonstelling of evenement te bezoeken. Wanneer er geen programma is, kun je terecht bij het onthaal om informatie te verkrijgen. We vragen je vriendelijk de ruimtes niet voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. De balie- of gebouwverantwoordelijke kan je hier ten allen tijde op aanspreken en je vragen het gebouw te verlaten.

Fotografie
Wij maken regelmatig foto- en videoreportages. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden van de Brakke Grond. De bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Met het betreden van de Brakke Grond verklaart de bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking en verwerking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan hij of zij dit bij de Brakke Grond kenbaar maken.