05 jul 2018

Terugblik op het Symposium Publiekswerk

Op 26 april 2018 organiseerden we samen met Corrosia Theater, Expo & Film, Het Zuidelijk Toneel en Universiteit Utrecht/Co.Laborations het eerste Symposium Publiekswerk. Middels dit Symposium helpen we het gesprek op gang over de rol van Publiekswerking in Nederland.

Deelnemers

Twee sprekers trappen de dag af met een keynote speech: de Britse diversiteitsdeskundige  Hassan  Mahamdallie en de Vlaamse professor Dr. Annick Schramme van de Universiteit van Antwerpen. Een panelgesprek bestond uit Jan Jaap Knol van het Fonds voor Cultuurparticipatie, Leen Laconte directeur Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Henk Scholten van Het Zuiderstrandtheater en Max Temmerman van CC De Kern uit Antwerpen. Verdere sprekers waren Ronald Venrooy, directeur van Corrosia Theater Film & Expo en cultuurjournalist Wouter Hillaert. In twee sessies rondetafelgesprekken vertelden elf andere kunstinstellingen en fondsen hoe zij publiekswerk zien en aanpakken. 
 

Lees het verslag met de vier plenaire bijdragen.

Lees het verslag