08 dec 2022

De Brakke Grond engageert Zeynep Kubat als satellietcurator

Beeldende kunst volgt netwerkbeleid van de Brakke Grond

Zeynep Kubat is per 1 januari 2023 de nieuwe satellietcurator beeldende kunst bij de Brakke Grond. Zij werkt niet in Amsterdam, maar blijft in Vlaanderen om te adviseren en gericht linken te leggen tussen het Vlaamse en het Nederlandse beeldende kunstenveld.

De komende twee jaar zet zij samen met Sophie Dogterom, artistiek medewerker van de Brakke Grond, het beeldende kunstbeleid van het Vlaams cultuurhuis uit.

De Brakke Grond is niet langer enkel de presentatieplek van vroeger. Het huis opereert als netwerkorganisatie, verbinder en facilitator binnen het Vlaams-Nederlandse kunstenveld. Het zoeken naar de juiste samenwerkingspartners en context om kunstenaars op een zo duurzaam mogelijke manier voet aan de grond te doen krijgen in Nederland vormt een uitgangspunt van het beleidsplan 2022-2024. De muziek en podiumkunsten vonden ondertussen hun weg binnen dit nieuwe beleid, via onder andere coproducties, samenwerkingen buiten het eigen huis, residenties en een uitgebreide professionalwerking.

Ook de beeldende kunst formuleerde de ambitie om die netwerkfunctie explicieter op te pakken. In plaats van zich vast te pinnen op een strikt aantal tentoonstellingen, is het zoeken naar samenwerkingsverbanden met Nederlandse organisaties en het samenbrengen van professionals uit Nederland en Vlaanderen een belangrijk doel. Zo ontstaat er meer ruimte om de Vlaamse beeldende kunst in het Nederlandse veld duurzaam te verankeren, breder te introduceren en verder te versterken.

Onderzoek
Om deze netwerkfunctie te onderzoeken hebben extern adviseur Suzanne Wallinga en Sophie Dogterom tussen november 2021 en februari 2022 een serie gesprekken gevoerd met het beeldende kunstveld in Nederland en Vlaanderen. Ze spraken met directeuren en andere medewerkers over internationale uitwisseling van grotere en middelgrote kunstinstituten, musea en presentatie-instellingen, fondsen, ambassades en een overkoepelende organisatie, met de focus op Nederland. Uit hun bevindingen kwam de suggestie om een externe curator aan de Brakke Grond te verbinden, die adviseert en gericht linken legt tussen het Vlaamse en het Nederlandse beeldende kunstenveld.

Zeynep Kubat
De Brakke Grond is in Vlaanderen op zoek gegaan naar een curator die samen met Sophie Dogterom deze uitdagende opdracht kan invullen en de verantwoordelijkheid op zich neemt om formats, professionalsprogramma’s, residenties en publieksprogrammering uit te voeren. Met Zeynep Kubat heeft de Brakke Grond deze geëngageerde en betrokken expert gevonden:
 
“Ik zie mijn taak als curator op afstand niet enkel als een freelance opdracht om nu en dan eens Vlaamse kunstenaars aan te dragen, of als een oppervlakkige matchmaking tussen kunstenaars en projecten. Integendeel, de structuur die we nu samen gaan ontdekken en waaraan we invulling gaan geven, gaat uit van gastvrijheid, een uitnodiging om een bloeiend netwerk te betreden en vorm te geven. Ik ga gretig in op die uitnodiging, omdat ik voel dat er veel gemene gronden te ontdekken zijn in de artistieke ecologieën van Vlaanderen en Nederland. Er is een diversiteit aan expertises, praktijken, identiteiten, en artistieke trajecten die we als buren best kunnen delen met elkaar. Grenzen zijn er om te overstijgen via onze gemeenplaatsen, en deze verantwoordelijkheid biedt daar alvast een mooie opportuniteit voor. Ik kijk ernaar uit om hiervoor samen te werken met Sophie Dogterom. Zij is als het anker van het schip waarop ik mag meevaren voor de komende twee jaar. Onze samenwerking is één van de centrale manieren waarop de engagementen die we aangaan met kunstenaars, curatoren en culturele spelers duurzaam geïntegreerd kunnen worden in een breed netwerk via de Brakke Grond.”

Sophie Dogterom kijkt ernaar uit om met Zeynep Kubat expertise te delen en nauw samen te werken: "Zeyneps sprankelende enthousiasme, spannende programma-ideeën en wortels in het Vlaamse veld werken heel aanstekelijk. Ik kijk er enorm naar uit om nauw met Zeynep samen te werken en veel van haar te leren."

Wie is Zeynep Kubat

Zeynep Kubat (1993, BE) is een onafhankelijk curator en redacteur, opgeleid als kunstwetenschapper. Haar focus ligt op de kruisbestuivingen tussen kunst, cultuur en samenleving. Zo cureerde ze o.a. ’Sugar for the Pill’ voor het Antwerp Art Weekend en werkt ze als curator en artistiek adviseur voor de Meesterproef Sociaal Wonen 2022 van de Vlaamse Bouwmeester. In 2021 cureerde ze Generation Brussels en dit jaar is ze als teamlid geselecteerd voor de jubileumeditie van Currents #10 in Marres, Maastricht. Naast haar werk als curator is ze ook schrijver en redacteur. Zo werkte ze o.a. voor rekto:verso magazine en is ze kernredacteur bij HART-magazine. Ze is bestuurslid van Kunsthal Extra City, Beursschouwburg, Kunstenplatform Plan B en Jubilee vzw.

Zeynep Kubat (c)Lucas Denuwelaere
Zeynep Kubat (c)Lucas Denuwelaere

Wie is Sophie Dogterom

Sophie Dogterom (1989, NL) is artistiek medewerker en producent beeldende kunst bij Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. Voorheen was ze verantwoordelijk voor de communicatie van de beeldende kunst. Daarvoor werkte ze o.a. bij Corrosia Theater, Expo & Film, De Appel en Fonds Kwadraat (Materiaal Fonds) en runde ze een activistische dj agency voor vrouwen. Ze studeerde kunstgeschiedenis en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met het FOMU Antwerpen en curator Kaat Somers haalde Sophie de .tiff 2022 tentoonstelling naar Amsterdam. Op dit moment werkt ze o.a. samen met Mister Motley aan een podcast over kunstwerken die nooit gemaakt zijn.

Sophie Dogterom
Sophie Dogterom