14 apr 2022

Digitale Driedaagse - lab rondom online kritiek

Domein voor Kunstkritiek en De Nieuwe Garde in de Brakke Grond.

Het Domein voor Kunstkritiek en De Nieuwe Garde organiseren dit voorjaar in de Brakke Grond een avontuurlijk lab rondom digitale kunstkritiek en essayistiek, waarin de deelnemers met elkaar in de online publicatievormen duiken.

Een lab voor Nederlandse en Vlaamse cultuurjournalisten, essayisten en makers met experimenteerdrift die (ver) voorbij de lineaire tekst willen kijken, een driedaagse met workshops en presentaties door o.a. de interactief designers van Studio Krom, Het Instituut voor Netwerkcultuur en cultuurmagazine De Optimist, met volop ruimte voor uitwisseling en drankjes.

Aanleiding

De digitalisering van de kunsten en de reflectie daarop heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen, met de coronacrisis als accelerator. Wat opvalt is dat in de online kunstkritiek de traditionele vormen nog behouden blijven. Zo gaan recensies vaak online als lineaire teksten met enkele geselecteerde hyperlinks en een foto. Er kan zo veel meer met digitale vormen, denk aan het volwaardig integreren van video en geluid of een niet-talige, beeldende reactie op kunst. In een driedaags lab wil de organisatie met hongerige critici, essayisten en makers alle digitale mogelijkheden verder verkennen, deze loslaten op de performances die we zien, samenwerken en met elkaar in gesprek gaan. Op een terugkomdag aan het begin van de zomer publiceren de deelnemers hun resultaten en delen ze hun best practices en fuck-ups om zo met elkaar een digitaal kunstkritisch kader vast te stellen, een aantal hybride perspectieven die ze mee kunnen nemen in onze beroepspraktijken.

Programma en praktische zaken

Deze driedaagse bestaat uit workshops, presentaties, werkperiodes, performances en gesprekken en vindt plaats in het Hemelvaartsweekend in de Brakke Grond, met een nog nader te bepalen terugkomdag eind juni.

• Dag één, donderdag 26 mei, start om 14 uur en na een korte kennismaking wordt de groep deelnemers opgedeeld in twee subgroepjes voor twee workshops rondom werken met beeld en non-lineair schrijven o.l.v. De Optimist respectievelijk INC. Na het diner bezoek je ’s avonds de feestelijke muziektheatervoorstelling Do the Calimero van Lies Pauwels.

• Dag twee, vrijdag 27 mei, start met een ontmoeting met de interactief designers van Studio Krom uit Eindhoven. In een werksessie met dit duo krijgt elk subgroepje ’s middags van Krom templates en mogelijkheden aangereikt om digitaal aan de slag te gaan met dat wat zij de voorgaande avond gezien hebben. De avond ben je vrij, maar een tip: de Brakke Grond heeft een spannend glitterpianopopconcert op het programma!

• Op dag 3, zaterdag 28 mei, geeft het Domein een presentatie met resultaten uit een eerder hybride kritiekproject dat zij samen met de Brakke Grond organiseerden rondom Beyond the Black Box. Rond het middaguur kiezen de deelnemers ieder in groepjes of duo’s hun publicatievorm op basis van de ervaringen met Krom de dag ervoor. Na de lunch werken je samen aan de beoogde publicaties. 

• In de maand juni klust elk groepje of duo op basis van eigen tijd en beschikbaarheid door met de gekozen publicatievorm en met behulp van een kort online consult met Krom. Op de ‘terugkom-middag’ op zaterdag 25 juni worden alle publicaties op een online platform gedeeld, volgt een groepsgesprek over digitale kritiek en wordt met elkaar geproost op radicale resultaten!

Dit programma is een initiatief van Domein voor Kunstkritiek en De Nieuwe Garde, i.s.m. de Brakke Grond en het Instituut voor Netwerkcultuur, met financiële steun van het Stimuleringsfonds. Deelnemers betalen een bijdrage van 200,- voor deze driedaagse en de terugkomdag, inclusief voorstellingskaarten en maaltijden. Drankjes en reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer. De Brakke Grond kan voor deelnemers uit Vlaanderen voorzien in een aantal privé-logeerkamers.

Aanmelden

Deelnemers zijn professionele schrijvers, critici, essayisten, makers, illustratoren, designers en kunstenaars uit Vlaanderen en Nederland, met een open houding naar elkaar - bereid naar elkaar te luisteren en feedback te geven.

Meld je vóór 2 mei aan door een korte motivatie, een CV en een tekst van jouw hand – vorm naar keuze, bijv. essay, blog, recensie – te sturen naar Dirk Verhoeven: samenwerken@domeinvoorkunstkritiek.nl.

Het Domein & De Nieuwe Garde selecteren de deelnemers op experimenteerzin en tekstkwaliteit. Vanwege het werken met subgroepjes en de persoonlijke begeleiding is er beperkt plek beschikbaar. Alle inzenders krijgen afzonderlijk bericht.