07 jul 2021

Kiki Rosingh (programmeur Frascati)

Mijn herinnering aan 40 jaar de Brakke Grond

In het kader van 40 jaar de Brakke Grond vragen we kunstenaars, publiek, (oud)medewerkers, partners en collega-instellingen om hun mooiste, leukste of meest onvergetelijke herinnering aan de Brakke Grond met ons te delen.

"De Brakke Grond en Frascati zijn al sinds jaar en dag goede buren, die in hechte vriendschap samenleven op de Nes. Maar na een tijd in harmonie ieders weg te gaan, begon het huis van Frascati wat krap te worden. Daarom kwam Frascati af en toe bij de Brakke Grond logeren. Dit logement beviel. Frascati kwam steeds vaker en ze gingen meer en meer met elkaar delen: kaartverkoop, technici en na verloop van tijd zelfs artistieke ideeën. Uit die creativiteit ontstond in 2002 een ware liefdesbaby, 2 zelfs. De ene noemden ze Something en de andere kreeg de naam Raw. Something was niet te definiëren, elke beschrijving tartend en genre-overstijgend. Raw bleek ongepolijst, confronterend, en brutaal."

"In volledige harmonie groeiden Something en Raw op in de Nes. In 16 jaar groeiden zij uit tot een rauw, radicaal en vernieuwend platform voor een nieuwe generatie choreografen en performancekunstenaars. In 2018 vonden Something en Raw het tijd om te vertrekken uit de Nes en op eigen benen te staan. Ze trokken de wijde wereld in. In de Nes zijn zij nooit wedergekeerd, maar hun gedachtegoed spreidde zich uit over podia in heel Europa."