Vacature: Directeur

Over de Brakke Grond

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond is een avontuurlijke en gastvrije multidisciplinaire organisatie die zich inzet voor actuele, vernieuwende  Vlaamse kunst in Nederland. Centraal in onze missie staan het promoten van Vlaamse makers, het presenteren van kenmerkende ontwikkelingen op het vlak van kunst en cultuur uit Vlaanderen en het bevorderen van de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Van louter een podium is de Brakke Grond uitgegroeid tot een netwerkorganisatie. 

Vanuit ons huis in Amsterdam en op andere locaties in Nederland initiëren en realiseren we programma’s en samenwerkingen op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en muziek. We zoeken, faciliteren of creëren telkens opnieuw de juiste context voor Vlaamse kunstenaars en brengen hen gericht in contact met het Nederlandse veld. Zo helpen we makers met artistieke durf die een verhaal vertellen dat voor het Nederlandse publiek en discours complementair is. 

Vanuit de overtuiging dat werken in divers samengestelde teams het werk boeiender en relevanter maakt, streeft de Brakke Grond naar een inclusieve cultuur waarin iedereen zich thuis voelt. De Brakke Grond streeft naar een evenwichtige maatschappelijke vertegenwoordiging. Bij onze selecties zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur dan ook uitgaan naar profielen die op dat moment ondervertegenwoordigd zijn.

De Brakke Grond is gevestigd in het hartje van Amsterdam, aan de Nes, en het gebouw heeft naast twee multifunctionele zalen met 120 en met (max.) 350 stoelen, diverse ruimtes voor exposities, debatten en bijeenkomsten en een levendig eetcafé dat fungeert als culturele huiskamer voor kunstenaars uit het cultuurhuis, de bezoekers van de Nes, toeristen en mensen uit de buurt.

De organisatie telt zo’n 18 medewerkers (ongeveer 14 fte), o.a. artistiek medewerkers, technici, marketing en communicatie, financieel en facilitair medewerkers. De horeca is verpacht. Het gebouw is eigendom van de Vlaamse overheid.

Het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond heeft een Raad van Bestuur die bestaat uit vier Vlaamse en vier Nederlandse leden. Daarnaast zijn er twee toezichthouders namens de Vlaamse overheid.

 

De functie

 • U bent eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering, onderlinge samenhang en bewaking van het artistieke en zakelijke beleid van de Brakke Grond, en voor de positie van de organisatie in het culturele veld.
 • U bouwt de relatie op het gebied van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking verder uit, met name in Vlaanderen, en zorgt voor een opvallende en relevante presentatie van de Vlaamse culturele ontwikkelingen in de stad Amsterdam en in diverse steden van Nederland.
 • U ontwikkelt een langetermijnvisie en werkt die met uw team uit in concrete haalbare doelstellingen, vertaalt die in een jaarlijks activiteitenplan, u ziet toe op de uitvoering en bewaakt de kwaliteit.
 • U geeft op coachende wijze sturing en leiding aan de medewerkers, stelt hen in staat het beste uit zichzelf te halen. U stuurt op hoofdlijnen, stelt duidelijke kaders, maakt keuzes en geeft rust en ruimte.
 • U bent extern boegbeeld en vervult een verbindende rol tussen de vele partners en stakeholders. U bent in staat om met de Brakke Grond culturele partijen bij elkaar te brengen in Vlaanderen en Nederland en verbindingen tot stand te brengen tussen beiden.
 • U onderhoudt goede contacten met de belangrijkste subsidiegever, het Departement van Cultuur, Jeugd & Media van de Vlaamse overheid, met diverse overheden en fondsen in Amsterdam en Nederland maar ook met tal van andere partijen in Vlaanderen, Amsterdam en daarbuiten. 
 • U zorgt voor een degelijke, transparante financiële huishouding. U legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Het profiel

De directeur die de Brakke Grond zoekt:

 • is een verbinder met visie die bewezen heeft succesvol leiding te kunnen geven aan een instelling met culturele professionals.
 • heeft passie voor de hedendaagse kunsten en weet wat Vlaanderen te bieden heeft op dit gebied.
 • heeft een uitgebreid relevant netwerk in Vlaanderen en Nederland en kan dit strategisch inzetten.
 • is een inspirerend en coachend leidinggevende die medewerkers ruimte en steun geeft om zich te ontwikkelen.
 • kent de Vlaamse politieke verhoudingen. Weet uitstekend zijn weg te vinden zowel in de Vlaamse als de Nederlandse politiek en kan bruggen slaan tussen overheid en werkveld.
 • is een netwerker die mensen en instanties aan zich weet te binden, onderhoudt relaties en is gericht op samenwerking en co-creatie.
 • is een boegbeeld en als persoon ondernemend, enthousiasmerend en betrokken, zowel intern als extern.
 • is empathisch, opereert transparant en resultaatgericht.
 • is zakelijk goed onderlegd en is in staat een gedegen financieel beleid te voeren.

U bent bereid zich in Amsterdam te vestigen. Er is woonruimte beschikbaar nabij het gebouw.

De arbeidsvoorwaarden en procedure

Geboden wordt een uitdagende internationale baan in een bruisend cultureel centrum.

Procedure
De werving en selectie wordt begeleid door bureau Fenix Consulting (www.fenixconsulting.be). Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek met Thomas Verplancke. Een beperkt aantal kandidaten wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Een assessment kan tot de procedure behoren.

Geïnteresseerd?
Stuur uw motivatie en cv voor 21 januari 2024 naar public@fenixconsulting.be ter attentie van Thomas Verplancke. Voor meer informatie kunt u bellen met de voorzitter Luc Devoldere (+32-478675023) of kijken op brakkegrond.nl.