Edurne Rubio en María Jerez

Edurne Rubio

Edurne is een beeldende kunstenaar uit Brussel. Haar praktijk houdt het midden tussen verschillende contexten en formats: performances, films en geluidsprojecten. Edurne creëert situaties waarin de spanning wordt opgebouwd tussen wat we zien en wat we horen, tussen het heden, het geheugen en de verbeelding. Zoals een antropologische methodologie gebruikt Edurne interviews als primaire werkmethode. Ze verzamelt individuele verhalen om een collectief verhaal op te bouwen. Op die manier stelt ze elke lineaire lezing van de geschiedenis in vraag door een subjectieve lezing aan te bieden die constant in verandering is en afhankelijk is van affecties.

María Jerez

Haar werk bevindt zich tussen choreografie, film en beeldende kunst. Sinds 2004 maakt ze voorstellingen die de relatie met de toeschouwer onderzoekt, als de ruimte waarin de vormen van representatie in een crisis worden gebracht. Van El Caso del Espectador tot haar laatste stukken Blob, Yabba of The Stain is deze relatie gemuteerd van een plaats van "begrip" van theatrale en cinematografische conventies, dat wil zeggen van de expertise, naar het opzettelijke verlies van referenties waarbij de kunstenaar, het stuk en de toeschouwer zich tegenover elkaar als vreemden gedragen.