Logo- en naamsvermelding

De Brakke Grond hecht groot belang aan naamsvermelding om publiek en professionals inzicht te geven in de samenwerkingen die we aangaan. Zo maken we inzichtelijk wat we doen, hoe we werken en met welke partners we dat doen. Zo creëren en vergroten we draagvlak voor de kunstdisciplines die we presenteren en de Vlaams-Nederlandse samenwerkingen die we initiëren.

We vragen dan ook aan onze samenwerkingspartners om de naam en/of het logo van de Brakke Grond te vermelden op verschillende communicatiemiddelen zoals posters, flyers, websites, aftiteling, social media, etc.

Naamsvermelding

Gebruik je onze naam in een tekst, schrijf dit dan op de volgende manier:

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond 
Flemish Arts Centre de Brakke Grond 

Gebruik logo