Ticketinfo

de Brakke Grond
Data
wo 26 jun, 14:00
Prijzen

© Foto: Bart Grietens

Conferentie

OverBruggen

i.s.m. Dutch Culture

De Brakke Grond en DutchCulture willen Vlaamse en Nederlandse makers ondersteunen en helpen bij het uitbouwen van hun kunstenaarspraktijk naar/in respectievelijk Nederland en Vlaanderen. Heel concreet willen we de vaak terugkerende problemen die daarbij opduiken inventariseren en er zoveel mogelijke hands-on oplossingen voor aanreiken. 

Sectorbreed

De culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland is hoog in intensiteit, maar veel makers ervaren belemmeringen. OverBruggen tracht een integraal sectorbreed overzicht te produceren van wat deze obstakels zijn en op welke niveaus die zich bevinden. Met die inventarisatie wordt vervolgens gezocht naar concrete oplossingen voor de sector. De resultaten worden inzichtelijk gemaakt middels een publicatie, een tool of handleiding die de sector ondersteunt in het overbruggen van de grens. 

Hoe ziet het traject eruit

We richten ons in eerste instantie op podiumkunstenaars, beeldend kunstenaars, muzikanten en ontwerpers en alle bestaande cross-overs daartussen. 

Het traject kent de volgende fases:
Inventarisatie & onderzoek
Gesprek & toetsing per discipline 
Handreikingen & handleidingen

Inventarisatie & onderzoek
Veel is al besproken, onderzocht, geanalyseerd en geadviseerd in het (recente) verleden. We beginnen dan ook met bronnenonderzoek: we analyseren adviezen van fondsen en andere financiers, checken beleidsaanbevelingen, verzamelen reeds bestaande onderzoeken, analyseren data en statistieken. Het resultaat is een eerste inventarisatie van de obstakels en belemmeringen die Vlaamse en Nederlandse makers ondervinden. Tijdens de kick-off toetsen en checken we deze bevindingen op hiaten en onvolkomenheden en nemen we suggesties en mogelijke oplossingen mee naar de onderzoeks- en tekentafel.

De consultants van Cornelis Serveert ondersteunen ons met het ontwikkelen en realiseren van deze kick-off. 

Gesprek & toetsing per discipline - labsessies
Na dit onderzoek gaan we per discipline met makers in gesprek. Plaats van actie is een viertal festivals: een muziek-, een theater-, een design- en een beeldend kunstfestival. We bespreken en toetsen daar onze inventarisatie en de aangedragen oplossingen. Deze debat- en kennissessies geven de obstakels en oplossingen context en prioriteit. We sluiten de sessies af met een creatief laboratorium met de volgende uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat de informatie op een gebruiksvriendelijke wijze ter beschikking komt aan de makers/kunstenaars/artiesten?

Handreiking & handleiding
In deze fase werken we onderzoeksresultaten uit. We rubriceren en prioriteren de obstakels en geven per obstakel oplossingsrichtingen aan. Per obstakel betekent dat:
Is het obstakel oplosbaar, zo ja door wie?
Wat is er voor nodig om de obstakels op te lossen: capaciteit, afstemming, budget?
Wie is/wie zijn de actoren die hierin kunnen sturen, hieraan kunnen bijdragen?

Deze mapping leidt tot gesprekken met de ‘probleem/dossierhouders’ (overheden, partners, makers) en een roadmap welke handreikingen kunnen worden gedaan (capaciteit, afstemming, budget). Het resultaat is een ‘handleiding' die Vlaamse en Nederlandse makers/kunstenaars/artiesten ondersteunt en helpt bij het uitbouwen van hun kunstenaarspraktijk naar/in respectievelijk Nederland en Vlaanderen. Op basis van en tijdens het proces wordt vastgesteld op welke wijze deze handleiding op een gebruiksvriendelijke manier aan makers, instituten en beleidsverantwoordelijken ter beschikking gesteld kan worden. 

Wat is de planning

Inventarisatie & onderzoek: mei, juni 
Kick-off: woensdag 26 juni in de Brakke Grond 
Labsessies: 
Beeldende Kunst: 6 september, gedurende het Brussels Gallery Weekend
Podiumkunsten: 12 september, tijdens het Theaterfestival in Gent Muziek: 26 september, Liveurope Amsterdam
Design: Begin september, datum en locatie zijn nog niet bekend

Resultaat en oplossingen: via een presentatie eind oktober. 

Met wie gaan we het doen?
Dit project valt of staat met de betrokkenheid van de sector aan de Vlaamse en de Nederlandse kant. We hebben de makers nodig, maar bouwen uiteraard ook op de expertise van instellingen, fondsen en kenniscentra. Meewerkende partners zijn Fashion+Design Festival Arnhem, Het Theaterfestival en Liveurope.

wo 26 jun '19
de Brakke Grond
Besloten event