Ticketinfo

Tuinzaal
Data
Prijzen
Language no problem

Christian Bakalov

PURE

PURE created by the Bulgarian-French artist Christian Bakalov, allows the visitors to experience the freedom of senses from the tyranny of the eye, however it does not deprive the mind from light. On the contrary, spectators ‘enter’ the light with their all senses. For Deleuze, just freeing the senses from the eye-control is not sufficient to liberate us: as long as each organ performs a predefined function, the organism does not reach the full capacity of the body, or ‘what the body can do’. It remains to be seen whether the freedom of senses, created by Bakalov’s installation, will ‘pure’ the future from [dominant] ideologies. 

Philisopher Nada Nesheva about the theories supporting PURE:

"According to the French philosopher Gilles Deleuze everything in an organism can be seen as the solution to a problem posed by life. Thus the eye is a possible solution to the light problem, while the chlorophyll is another one.
As a solution to the light problem the human eye is directly connected to the mind, adds Deleuze in A Thousand Plateaus (in collaboration with Félix Guattari ). On the other side, we know from Jacques Lacan, that in the Mirror stage, the human eye becomes the foundation of narcissism. This is the reason why people privilege the eye to other senses, it even begins to supress and control them. This control, often referred to as ‘the tyranny of eye’, is the basis of ideology. During the second half of the twentieth century artists began to create different types of sensitive and supra sensitive installations which aimed to free the spectator, at least for a while, from ‘the tyranny of the eye’. During the Brazilian regime Helio Oiticica coined the term supra sensorial. He invited his visitors to walk at the beach, lie in hammocks or listen to rock music, following the local notion of vivencias (total life-experience). Oiticica believed that heightened sensory perception not only was able to produce a freed sensual experience but also to free the psyche from ideology, or as Claire Bishop put it, to ‘produce subjectivity, radically opposed to the dominant culture’."

Location Tuinzaal

© Paul McGee

Installatie

Christian Bakalov

PURE
Ervaar de vrijheid van de zintuigen, los van de tirannie van het oog.

PURE, gemaakt door de Bulgaars-Franse kunstenaar Christian Bakalov, laat de bezoekers de vrijheid van de zintuigen ervaren, los van de tirannie van het oog. Maar het berooft de geest niet van het licht. Integendeel, toeschouwers treden het licht met al hun zintuigen tegemoet. Voor Gilles Deleuze was alleen het bevrijden van de zintuigen van de oogcontrole niet voldoende: zolang elk orgaan een vooraf gedefinieerde functie vervult, bereikt het organisme niet de volledige capaciteit van het lichaam. Het valt nog te bezien of de vrijheid van zintuigen, gecreëerd door Bakalovs installatie, de toekomst wel zal ‘zuiveren’ van dominante ideologieën.

© Paul McGee
© Paul McGee

Filosoof Nada Nesheva over de theorieën achter PURE:

"Volgens de Franse filosoof Gilles Deleuze kan alles in een organisme worden gezien als de oplossing voor een probleem dat het leven met zich meebrengt. Zo is het oog een mogelijke oplossing voor het lichtprobleem, terwijl chlorofyl een andere is. Als oplossing voor het lichtprobleem is het menselijk oog direct verbonden met de geest, vult Deleuze aan in A Thousand Plateaus (in samenwerking met Félix Guattari). Aan de andere kant weten we van Jacques Lacan dat in de spiegelfase het menselijk oog de basis wordt van narcisme. Dit is de reden waarom mensen het oog voorrang geven aan andere zintuigen. Het onderdrukt en beheerst ze zelfs. Deze controle, vaak aangeduid als ‘de tirannie van het oog’, is de basis van de ideologie. In de tweede helft van de twintigste eeuw begonnen kunstenaars verschillende soorten gevoelige en bovengevoelige installaties te maken die tot doel hadden de toeschouwer, althans voor een tijdje, te bevrijden van 'de tirannie van het oog'. Tijdens het Braziliaanse regime bedacht Helio Oiticica de term supra sensorial. Hij nodigde zijn bezoekers uit om op het strand te wandelen, in hangmatten te liggen of naar rockmuziek te luisteren, volgens de lokale notie van vivencias (totale levenservaring). Oiticica geloofde dat verhoogde zintuiglijke waarneming niet alleen in staat was om een ​​bevrijde sensuele ervaring te produceren, maar ook om de psyche te bevrijden van ideologie, of zoals Claire Bishop het uitdrukte, om 'subjectiviteit te produceren, radicaal tegengesteld aan de dominante cultuur'."

Tuinzaal
Binnenkort meer informatie over data en tijden.
Beyond the Black Box

Dit programma is onderdeel van Beyond the Black Box. Klik hier voor het gehele programma en kaartverkoop.