Ticketinfo

Grote zaal
Data
do 10 mrt, 20:00
vr 11 mrt, 20:00
za 12 mrt, 20:00
Prijzen
Language no problem
Vlaamse klepper

Zuidpool

War of the Beasts and the Animals

In the work of Maria Stepanova (1972), war means, even more than the struggle for power and land, the struggle for language. The stake of that struggle is its possession and control; and thus by extension the collective consciousness of a community that shares that language. She finds that her language, and with it her social and cultural identity, has been taken away from her by its manipulative use as ideological propaganda. Her response to that attack and personal loss is as surprising as it is radical: she minimizes the relevance of her own voice, puts a bomb under everything that language has ever accomplished and builds a new recycled construction and identity with the splinters she finds after the explosion. She quotes and samples indiscriminately from world literature, Western poetry, Russian literature and poetry, pop culture, fairy tales, folklore, myths, children's songs, theater and film; distorts and combines quotations without scruples, varies where necessary; retranslates the language of others...

Zuidpool presents this essential battle as a choral work for five female voices accompanied by a live composer/sample artist. Together, and with the audience, they search what it could still mean 'to say something', after so many suspicions; whether there is anything left of truth-finding in 'the spoken word'; to the sense and nonsense of the 'to be used' language. One thing is certain: the battle is not yet over.

Location Grote zaal
Data
Th 10 March, 20:00
Fr 11 March, 20:00
Sa 12 March, 20:00
Buy tickets

© Kaat Pype

Voorstelling | Vlaamse klepper

Zuidpool

War of the Beasts and the Animals
Drie monumentale gedichten van Maria Stepanova, vijf kwetsbare lichamen en stemmen en één live componist.

Oorlog betekent in het werk van Maria Stepanova (1972), meer nog dan de strijd om macht en grond, de strijd om taal. De inzet van die strijd is het bezit en de controle ervan; en dus bij uitbreiding het collectieve bewustzijn van een gemeenschap die die taal deelt. Ze stelt vast dat haar taal, en daarmee haar sociale en culturele identiteit, haar ontnomen is door het efficiënt manipulatieve gebruik ervan als ideologische propaganda. Haar antwoord op die aanval en dat persoonlijk verlies is even verrassend als radicaal : ze minimaliseert de relevantie van haar eigen stem, legt een bom onder alles wat taal ooit verwezenlijkte en bouwt met de splinters die ze na de explosie aantreft een nieuwe gerecycleerde constructie en identiteit. Ze citeert en samplet zonder onderscheid uit de wereldliteratuur, Westerse poëzie, Russische literatuur en poëzie, popcultuur, sprookjes, folklore, mythes, kinderliedjes, theater en film; vervormt en combineert citaten zonder scrupules, varieert waar nodig; hertaalt de taal van anderen...

Zuidpool presenteert deze essentiële strijd als een koorwerk voor vijf vrouwenstemmen onder begeleiding van een live-componist/sample artiest. Samen, én met het aanwezige publiek, gaan zij op zoek naar wat het nog zou kunnen betekenen ‘iets te zeggen’, na zoveel verdachtmakingen; of er nog iets van waarheidsbevinding rest in ‘het gesproken woord’; naar zin en onzin van de ‘te hanteren’ taal. Eén ding is zeker: de strijd is nog niet beslecht.

Engels en Russisch gesproken, met Nederlandse boventi­te­ling.

do 10 mrt '22

za 12 mrt '22
Grote zaal
20:00 uur
€ 12 - € 17
Koop kaarten
Credits
Productie Zuidpool
Regie Jorgen Cassier, Koen van Kaam
Tekst War of the Beasts and Animals van Maria Stepanova
Vertaling Sasha Dugdale
Met Evgenia Brendes, Sofie Decleir, Taeke Nicolaï, Kris Strybos, Scarlet Tummers, Anne-Laure Vandeputte
Kostuumontwerp Andrea Kränzlin