Ticketinfo

Witte zaal
Data
zo 10 mrt, 16:15
zo 12 mei, 00:00
Prijzen

Camille Picquot

A thin line between truth and fiction

The images of young photographer and video maker Camille Picquot (०1990) are both attractive and uncomfortable. She uses photography to build a fictional story, an approach we tend to associate with film. At the same time, she turns certain conventions of cinema upside down by introducing rather curious actors in her film. Together with Fotomuseum Antwerpen we now bring her work to Amsterdam.

Camille Picquot plays with the viewer’s perception by toying with accepted norms and expectations. The playful interaction between images and storylines results in a varied but consistent authorship; each photograph appears to contain an everyday scene or action, but look for longer and it’s difficult to fathom the logic behind these acts. Her photographic works also possess strong tactile qualities, materials are touchable and people tangible. Hands and their gestures are a recurring motif, unfolding ideas around motor skills and movement.

The exhibition Camille Picquot is a first thorough introduction to her still young oeuvre. It contains two photography series, Domestic Flight and Total Ground, as well as giving particular attention to her video works; in addition to the award-winning Hollow Hours, for which she received a Wildcard from the Flemish Audiovisual Fund in 2016, we also show her new film Cao Bang (2019, 45’).

Location Witte zaal
Data
Su 10 March, 16:15
Su 12 May, 00:00

© Camille Picquot

Expositie

Camille Picquot

Een dunne lijn tussen waarheid en fictie

De beelden van jonge fotograaf en videomaker Camille Picquot (०1990) zijn even aantrekkelijk als ongemakkelijk. Ze gebruikt fotografie om een fictief verhaal op te bouwen, een werkwijze die we eerder met film associëren. Tegelijkertijd zet ze bepaalde conventies van cinema op hun kop door onwaarschijnlijke acteurs op te voeren in haar film. Samen met Fotomuseum Antwerpen brengen we nu haar werk naar Amsterdam.

Intiem of toch afstandelijk?

Camille Picquot bespeelt de kijker door te sleutelen aan gangbare normen en verwachtingspatronen. De speelse omgang met beelden en verhaallijnen resulteert in een gevarieerd maar consistent auteurschap: elke foto lijkt een alledaagse scène of handeling te bevatten, maar kijk je langer, dan is de logica van de actie ver te zoeken. Haar fotografische werk vertoont bovendien sterke tactiele kwaliteiten, materialen zijn voelbaar en personen tastbaar. Handen en handbewegingen komen veelvuldig terug, een idee van motoriek en beweging ontvouwt zich.

Camilles beelden verleiden en ze nemen ons mee in een nieuw maar bevreemdend verhaal. De tentoonstelling is een eerste grondige kennismaking met haar nog jonge oeuvre. Ze bevat twee fotoreeksen, Domestic Flight en Total Ground. Ook is er speciale aandacht voor haar videowerken. Naast het bekroonde Hollow Hours, ze ontving een Wildcard van het Vlaams Audiovisueel Fonds in 2016, tonen we ook haar nieuwe film.

De tentoonstelling in de Brakke Grond vormt een tweede luik na de solopresentatie in FOMU in 2018 en is gecureerd door Wytske Visser (de Brakke Grond) en Rein Deslé (FOMU).

zo 10 mrt '19,
zo 12 mei '19
Witte zaal
Gratis
Feestelijke opening

Op zaterdag 9 maart vindt de opening van de expo plaats van 17:00 tot 20:00.

de Experten

Lees het interview met Wytske Visser en Wim Waelput over Camille Picquot.

de Curieuze Club

De Curieuze Club is een compromisloze, eigentijdse blik op het beeldend werk in de Brakke Grond. Samen met onze partners ontleden we de visuele impact aan de hand van tekst, poëzie, muziek en theorie. 

Oorzaken Festival

Tijdens Oorzaken Festival 2019 kan je de audiotour van kunstenaar en podcastmaker Bert Scholten beluisteren doorheen deze expo.