Ticketinfo

Veem House for Performance
Data
vr 19 nov, 20:00
Prijzen
Normaal - 12,50
Student / Stadspas / CJP - 8,50
Language no problem
Koop kaarten
Buitenshuis

Simon Van Schuylenbergh, Rosie Sommers

Ne Mosquito Pas

On November 19th, three artists participating in Ne Mosquito Pas are invited to show their interpretations of the concept of ‘failure’. This “failure” could be a scene cut from a show just before the curtain went up, an idea that never escaped the notebook, or a lasting fascination from the past that for one reason or another, never materialized. Simon van Schuylenbergh and Rosie Sommers are Belgian theater makers and performers and two of the initiators of Ne Mosquito Pas – a practice and event series which invites artists to create solos out of their personal interpretation of “failure”.

The collection of performances that emerge from a five day working period, are often eclectic, but characterized by a collective effort to undo a preconfigured idea of what ‘works’ on stage and what doesn’t. They are autonomous contributions, but it is in relation to each other that the solos show a glimpse of the potential of failure to resist the constant quest for success as the default mode by which neoliberal lives are lived.

Simon undertook a residency at Veem House and de Brakke Grond in September, where he met with artists from the dance and performance field and got a quick look at the city of Amsterdam. Together, Simon, Rosie and three invited participants, will perform their ‘failed’ work in the upcoming edition of Ne Mosquito Pas on the 19th of November.

Location Veem House for Performance
Data
Fr 19 November, 20:00
Prices
- 12,50
- 8,50
Buy tickets

© Wannes Cré

Voorstelling | Buitenshuis

Simon Van Schuylenbergh, Rosie Sommers

Ne Mosquito Pas
Samenwerking met Veem House for Performance - Vlaamse makers nodigen Amsterdamse kunstenaars uit om hun ‘mislukte’ werk te tonen.

Op 19 november worden drie kunstenaars die deelnemen aan Ne Mosquito Pas uitgenodigd om hun interpretaties van het begrip ‘mislukking’ ten tonele te brengen. Deze ‘mislukking’ kan een scène zijn die uit een show is geknipt net voordat het doek opgaat, een idee dat nooit uit een notitieboekje is ontsnapt of een blijvende fascinatie uit het verleden. Simon Van Schuylenbergh en Rosie Sommers zijn Vlaamse theatermakers en performers en de initiatiefnemers van Ne Mosquito Pas - een praktijk- en evenementenreeks die kunstenaars uitnodigt om solo’s te creëren vanuit hun persoonlijke interpretatie van ‘falen’.

De verzameling van performances die voortkomen uit een werkperiode van vijf dagen, is vaak eclectisch, maar wordt gekenmerkt door een collectieve inspanning om een ​​vooraf geconfigureerd idee van wat ‘werkt’ op het podium en wat ‘niet werkt’ ongedaan te maken. Het zijn autonome bijdragen, maar het is in relatie tot elkaar dat de solo’s een glimp laten zien van het potentieel van ‘falen’ om weerstand te bieden aan de constante zoektocht naar ‘succes’ als de standaardmodus waarmee neoliberale levens worden geleefd.

Simon was afgelopen september in residentie bij Veem House for Performance en de Brakke Grond en heeft toen verschillende artiesten uit het dans- en performanceveld ontmoet. Samen met drie kunstenaars uit Amsterdam zullen Simon en Rosie hun ‘mislukte’ werk uitvoeren in de komende editie van Ne Mosquito Pas op 19 november.

vr 19 nov '21
Veem House for Performance
€ 8,50 - € 12,50
Koop kaarten
Workshop

Simon Van Schuylenbergh en Rosie Sommers zullen op 20 november een workshop geven waarin ze een kijkje geven in de Ne Mosquito Pas-praktijk. Lees hier meer.