Ticketinfo

Data
wo 10 feb, 17:58
do 11 feb, 17:58
vr 12 feb, 17:58
za 13 feb, 17:58
Prijzen
Language no problem

Marijke De Roover

Verschillende werken

Online expo
These three works can be visited through the Beyond the Black Box-streamingpage, which you get access to after purchasing a dayticket.

---

Live, Laugh, Limerence

Through her operatic performance Live, Laugh, Limerence, De Roovers questions the impact of how we culturally choreograph and organise the performance of love through heteronormative structures; the clichés of rom-coms, musical theatre, opera, karaoke and Disney. 

Songs often attempt to describe how we feel when we’re in love, but in the describing, they are also prescribing; telling us how we should feel, creating norms we can compare to our own experiences. Opera specifically is filled with tales of violence; great passions tragically predetermined by social inequalities. These are usually crueller and more exclusionary towards women and other minorities, who occupy symbolically weaker positions. 

The ‘Tragic Heroine’ is one of the key figures in the construction of heterosexual erotic desire. Her fatal flaws were her attraction to catastrophe, and her fidelity in (heterosexual) love. As a result of the suppression of real women, this cultural trope emerged as a patriarchal representation of the gender, and it was this fictional ‘woman’ who appeared on stage, suppressing the experiences, stories, feelings and fantasies of actual women. De Roover is interested in subverting this, and presenting a new kind of love, unprecedented in contemporary popular culture. 

niche content for frustrated queers

Far from trivial, memes have been used to communicate political resistance and to develop a language, carrying the instructions for the reproduction of culture. Popularity and understanding are not default to progressive and inclusive memes. Rather, the simplification of the characters of memes rely on normative power structures, ultimately spreading stereotypical representations. Looking at gender in anonymous online spaces (where memes mostly circulate) we see they are more hostile and unwelcoming to anyone who does not identify as white and male. Sexualisation and objectification are far more common when social stigma can be detached from online actions. 

In the series ‘niche content for frustrated queers’, De Roover affirms heteronormativity as the prevailing sexual orientation. But in light of Generation Y’s online pessimism and self mockery, she is inspired by memes like a.o. ‘distracted boyfriend’ ‘drake hotline bling meme’, ‘there are no girls on the internet’ and ‘fun with foucault’ to express a way of thinking that shows how institutionalized heterosexuality structures gender, as well as other stratification categories, and closes off any critical analysis of its consequences. The ‘unsuccesful’ (because non viral, niche) memes deal with ideas of a wide variety of (in this series) coupling practices (e.g., dating, parties, marriage, and heartbreak) that secure the intersection of several consequential social hierarchies including gender, class, sexual orientation and institutional power.” 

Data
We 10 February, 17:58
Th 11 February, 17:58
Fr 12 February, 17:58
Sa 13 February, 17:58

© Arcade, Londen (2020)

Expositie

Marijke De Roover

Verschillende werken

Live, Laugh, Limerence

In haar operavoorstelling Live, Laugh, Limerence zet De Roover vraagtekens bij uitdrukking van liefde die in mainstream cultuur vooral worden gekenmerkt door heteronormatieve structuren; de clichés van romcoms, musical, opera, karaoke en Disney. 

Vaak probeert (pop)muziek te beschrijven hoe we ons voelen als we verliefd zijn, maar op deze manier schrijven ze ook vóór; ze vertellen hoe we ons zouden moeten voelen, creëren normen die we kunnen vergelijken met onze eigen ervaringen. Opera's in het bijzonder, staan bol van de gewelddadige verhalen – passionele vertellingen vol sociale ongelijkheid, en meestal met een tragische afloop. Operaverhalen zijn wreed, vooral richting vrouwen en minderheden. 

De Roover is geïnteresseerd in het ondermijnen van dit soort heteronormatieve culturele dynamieken, haar werk zoekt de ruimte op voor andere soorten van liefde in de hedendaagse populaire cultuur. 

© Bas Czerwinski
© Bas Czerwinski

niche content for frustrated queers

Memes zijn vaak verre van banaal en worden onder meer gebruikt om politieke weerstand te uiten; ze ontwikkelen een nieuw soort taal. Memes zijn over het algemeen niet progressief of inclusief. Integendeel, de vereenvoudiging van de dimensies van personages in memes moet het juist hebben van normatieve machtsstructuren. Uiteindelijk verspreiden ze dus stereotypen. Rondkijkend in anonieme online ruimtes (waar memes meestal circuleren), komen deze memes vaak vijandiger en minder uitnodigend over op iedereen die zich niet identificeert als mannelijk en wit. 

In de serie niche content for frustrated queers, bevestigt De Roover heteronormativiteit als de heersende seksuele geaardheid. Maar in het licht van Generation Y’s online pessimisme en zelfspot, raakt ze geïnspireerd door memes als ‘distracted boyfriend’, ‘drake hotline bling meme’, ‘there are no girls on the internet’ en ‘fun with foucault’. Ze deelt in deze memes een manier van denken die laat zien hoe geïnstitutionaliseerde, alomtegenwoordige heteroseksualiteit het begrip van gender (en andere sociale categorieën) vormt, en elke kritische analyse van de gevolgen hiervan onmogelijk maakt. 

The age old dilemma (2020)
The age old dilemma (2020)
wo 10 feb '21

za 13 feb '21
Beyond the Black Box

Dit programma is onderdeel van Beyond the Black Box.

Online expo

Deze twee verschillende werken zijn te zien op de online expositie, via de streamingpagina, het online festivalhart. Na het aanschaffen van een dagticket krijg je toegang tot deze pagina.

Interview

Lees hier een interview met Marijke De Roover, door Lies Mensink.