Beleidsdocumenten

De Brakke Grond ondersteunt Vlaamse kunstenaars die hun grenzen willen verleggen en hun publiek willen uitbouwen. Het doel is dat zij in Nederland vaste grond onder de voeten krijgen en hier een duurzame praktijk weten te realiseren.

Het ligt voor de hand om Vlaamse kunst te presenteren in een verwant en nabijgelegen cultuur- en taalgebied als Nederland. Binnen dat gegeven maakt de Brakke Grond echter wel eigen keuzes. Wij helpen Vlaamse kunstenaars met artistieke durf die een verhaal vertellen dat voor het Nederlandse publiek en discours complementair is. Ons team van programmeurs zoekt in Vlaanderen naar kunstenaars die zich zo onderscheiden.

Vlaams-Nederlandse uitwisselingen

De Brakke Grond is één van de instrumenten om de Vlaams-Nederlandse uitwisseling en samenwerking te bevorderen. Andere organisaties die hiermee bezig zijn, zijn de Vlaamse Vertegenwoordiging in Nederland, Flanders Investment & Trade, Toerisme Vlaanderen-Brussel, de lage landen, de Nederlandse Taalunie, Het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen en Vlaams-Nederlands huis deBuren.

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen kun je hier inzien. 

 

Beleidsnota 2022-2024

Lees hier de doelstellingen voor de komende jaren.